Останні новинки

Виробництво новин: телебачення, радіо, ІНТЕРЕТМітчел Стівенс
Виробництво новин: телебачення, радіо, ІНТЕРЕТ
    Перклад з англ. Наталії Єгоровець
 
    Ця книга є одним із найпопулярніших підручників із радіо- і тележурналістики в університетах Сполучених штатів. У ній автор повністю викладає процес виготовлення новин, починаючи зі збору інформації і закінчуючи випуском готових сюжетів в ефір. Розглядається технологія написання різних видів інформаційних текстів, ведення репортажу, монтаж аудіо- та відеоматеріалу, робота з людьми під час підготовки новин тощо. При цьому враховуються пояснення і поради професійних журналістів. Книга написана простою і зрозумілою мовою, а теоретичний матеріал доповнюється прикладами, взятими з ефірів американських ЗМІ.
2008p. - 408 с.- Формат 60х90/16
м'яка

 


  НЕЗАБАРОМ ПОБАЧИТЬ СВІТ

   Сергій Кримський. Під Сигнатурою Софії

    Книжка є результатом дослідження шляхів самотворення людини в контекстах духу, долі, локально-національних цивілізацій, тих можли­востей, що відкриває українська культура. Орієнтиром дослідження стала концепція софійності, що була залучена греко-слов’янською православною цивілізацією як принцип мудрості буття, святості рідної землі, «радісного художества», творчості, архетипу українського мен­талітету.
    У книзі висвітлюються питання національ­ного відродження України, особливостей перехідних процесів, характеристик української ментальності, в тому числі настанов кордоцентризму, персоналізму, софійності, онтологічного оптимізму, буттєвої етики, архетипу Слова та парадигми бароко. Розкривається визначення самого феномену національного менталітету через тлумачення символічних формоутворень: Дім – Поле – Храм.
 
 
 
META - Украина. Украинская поисковая система

Ukrainian Business Banner Network
2008-02-01

Видавничий дім - журналістам

    6 лютого 2008 року о 17.00 у приміщенні Могилянської школи журналістики (вул. Волоська, 8/5, ауд. 410) Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні та Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» презентуватимуть нові видання із серії «Бібліотека журналіста»
Детальніше...
2008-01-17

Українська книга року - 2007 від українського радіо

    В переддень Нового року у цикловій радіопередачі «Екслібрис» її ведучий назвав найкращі книжки року від Українського радіо.

Детальніше...


 
Видавничий дім "Києво-Могилянська академія"
phouse@ukma.kiev.ua