In English Norsk versjon
KS lokalt     Kalender     Om KS     Kontakt oss     Nyhetsbrev     Presse      Søk      
   
 
Kristiansund + Frei = Sant
Av Tor Magne Fredriksen, 31.12.2007
Printervennlig versjon

Fra 01.01.2008 har Kristiansund og Frei dannet en ny kommune, storkommunen Kristiansund. Dermed har vi 430 kommuner i Norge. Den nye kommunen har 22 500 innbyggere og plasseres dermed blant de 10 % største kommunene i landet.


Etter mange års sonderinger vedtok kommunestyrene i mai 2004 å slå sammen Kristiansund og Frei kommune. Kristiansund har et variert næringsliv, bysentrum og regionale funksjoner som flyplass og sykehus, men er i beit for arealer for boliger og næringsutvikling. Frei har vært bostedskommune med en ung befolkning, og de fleste yrkesaktive arbeider i byen Kristiansund.

 

Det har vært et omfattende arbeid med å forberede sammenslutningen i tida etter vedtaket ble fattet, bl.a omfattende involvering av innbyggere, foreninger og næringsliv. Ordførerene har sammen stått fram og understreket at en ny kommune blir skapt. Noe som gir en unik mulighet til å definere hvilke verdier lokalsamfunnet skal bygge på.

 

I tillegg har det vært framhevet at de sterke sidene av de gamle kommunene skulle videreføres i den nye kommunen. I henhold til Asplan Analyse og Telemarksforsknings evaluering av sammenslutningsprosesser i bl.a Kristiansund og Frei (mars 2006) er både effektivitet, demokratisk deltakelse og fellesskapsdannelse ivaretatt på en rimelig god måte i prosessen.

 

Dette er en frivillig kommunesammenslutning. Flere kommuner kan imidlertid se til nye Kristiansund kommune, og den prosessen de har gjennomført. Vi trenger kommuner som kan møte de framtidige utfordringene på en god måte.

 

I Kristiansund/Frei var det viktig å legge grunnlag for en mer helhetlig og langsiktig planlegging innenfor et felles  bo- og arbeidsmarked. Forhåpentligvis er grunnlaget lagt for en mer livs- og handlekraftig kommune.

 

En kommunesammenslutning er en krevende omstillingsprosess hvor gamle kommuner skal drives mens den nye kommunen forberedes. Det kan bli stor slitasje på arbeidsstokken som skal håndtere tre kommuner en periode. Selv om det sannsynligvis gjenstår en del oppgaver etter at den nye kommunen er etablert, kan nå energien kanalisert til drift og utvikling av en kommune.

 

Les om "bryllupsfesten" på nettsidene til NRK Møre og Romsdal.

Printervennlig versjon

TIPS EN VENN
Avsender:
Mottaker:
SEND
 
MINE KS-SIDER


Mer om tema
 
 

 

 

 

Nettstedskart Nettstedskart


RSS RSS