Vissza a főoldalra Légy üdvözölve a Gondolkodás Csarnokában!
 
módszeres keresés
Szombat, 19, 2008
 Filozófia
TÖREDÉKEKKÖZÉRTHETŐ FILOZÓFIA
TÖREDÉKEKELVONT FILOZÓFIA
FILOZÓFIAI ISKOLÁK
FILOZÓFUSOK
 Bölcsességek
AFORIZMÁK
RÖVID TÖREDÉKEK
SZELLEMI KÖZKINCS
VALÓDI ÉRTÉK
INNEN-ONNAN
 A szeretetről...
VERSEK
GONDOLATOK
A SZERETET MŰVÉSZETE
 A szerelemről...
SZONETTEK
KÖLTEMÉNYEK
A SZERELEM MŰVÉSZETE
 Teizmus-istenérvek
FILOZÓFIAI ISTENÉRVEK DIÓHÉJBAN
FILOZÓFIAI ISTENBIZONYÍTÁS
TEISTA LINKEK
 Vallások
TÖREDÉKEKKERESZTÉNYSÉG
HINDUIZMUS
DZSAINIZMUS
ZSIDÓ VALLÁS
BUDDHIZMUS
KONFUCIANIZMUS
TAOIZMUS
ISZLÁM
VALLÁSALAPÍTÓK
 Lélektan
MAGUNKRÓL MAGUNKNAK
 Művészetek
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI VÁZLATOK
 A Webmester írásai
TÖREDÉKEKA WEBMESTER GONDOLATAI, VERSEI, ÍRÁSAI
 Kiemelt írások
GONDOLATAIMPetőfi: Világosságot!
GONDOLATAIMLev Tolsztoj: Gyónás (1. rész)
GONDOLATAIMLev Tolsztoj: Gyónás (2. rész)
GONDOLATAIMLev Tolsztoj: Gyónás (3. rész)
GONDOLATAIMDosztojevszkíj: Ítélet
GONDOLATAIMPlatón: Menón (1. rész)
GONDOLATAIMPlatón: Menón (2. rész)
GONDOLATAIMMarcus Aurelius: Biztos fogodzó
GONDOLATAIMSeneca: 5. erkölcsi levél
GONDOLATAIMEpiktétosz: Kézikönyv 11. rész
GONDOLATAIMDescartes istenbizonyítása
GONDOLATAIMSeneca: Emberhez méltón élni
GONDOLATAIMMárai Sándor: Meg kell várni a dolgokat
GONDOLATAIMMárai Sándor: A szomorúságról
GONDOLATAIMBuddha: Tanítás a boldogságról
GONDOLATAIMHamvas Béla: Optimizmus?
GONDOLATAIMSeneca: Gondolkozz, hogy boldog lehess!
GONDOLATAIMArisztotelész: Az erény szokás által válik sajátunkká
GONDOLATAIMOscar Wilde: A boldog herceg
GONDOLATAIMEllen Nitt: Azt hittem
GONDOLATAIMZsolo: Miért fontos, hogy van-e Isten (Első rész)
GONDOLATAIMZsolo: Miért fontos, hogy van-e Isten (Második rész)
GONDOLATAIMZsolo: Miért fontos, hogy van-e Isten (Harmadik rész)
GONDOLATAIMZsolo: Az istenbizonyítás első lépései
GONDOLATAIMZsolo: Ontológiai istenérv (Dióhéjban)
GONDOLATAIMZsolo: Kozmológiai istenérv (Dióhéjban)
GONDOLATAIMSaint-Exupery: Kis Herceg (1. rész)
GONDOLATAIMSaint-Exupery: KIs Herceg (2. rész)
GONDOLATAIMSalamon: Énekek Éneke (1. rész)
GONDOLATAIMSalamon: Énekek Éneke (2. rész)
GONDOLATAIMRobert Browning: Az elveszett kedves
GONDOLATAIMMichelangelo Buonarotti: Az én szemeim
GONDOLATAIMShakespeare: 75. szonett
GONDOLATAIMMezei Mária: Prédikáció a szeretetről és Istenről
 utolsó hozzászólások
Németh Károly: Szeretlek (INNEN-ONNAN)hm...
Szerkesztés, karbantartás és technikai üzemeltetés (Információ)gratuláció
Privát levél az Olvasóhoz... (Weblapról)Ember
Radnóti Miklós: Rejtettelek (KÖLTEMÉNYEK)Köszönet
Antoine de Saint-Exupery: Fohász (ISTENES VERSEK)St Exupery fohasz
Aforizma április huszonötödikére (ANTIK BÖLCSESSÉGEK, AFORIZMÁK)latinul


Enveco Free Stat
LINKTAR.HU

 DESCARTES

Április 07, 2002 - 17:23
2. René Descartes: Az emberi elme természetéről, arról, hogy jobban ismerjük, mint a testet    
- elmélkedések az első filozófiáról; második elmélkedés

Oly marcangoló kételyek közé vetett a tegnapi elmélkedés, hogy most már nem vagyok képes nem emlékezni rájuk, ám ugyanakkor nem látom az utat sem, amelyen haladva megszabadulhatnék tőlük. Sőt, mintha váratlanul mély örvény rántott volna magával, mely úgy sodor hol ebbe, hol abba az irányba, hogy sem a mélyben nem tudom megvetni a lábam, sem pedig úszva fölemelkedni a felszínre nem vagyok képes. De nem szabad megtömöm! Meg fogom próbálni újra, hátha ma sikerül a tegnapi úton messzebbre jutnom. EI fogok tehát távolítani mindent, amihez akár csak egy csöppnyi kétely is férkőzhet, éppúgy, minthogyha teljességgel meggyőződtem volna hamisságáról. Tovább fogok haladni egészen addig a pontig, ahol valamilyen bizonyosságra bukkanok, vagy ahol - ha mást nem is - legalább azt bizonyossággal belátom, hogy nincs semmilyen bizonyosság. Semmi másra nem vágyott Arkhimédész, mint egyetlen szilárd és mozdíthatatlan pontra, hogy aztán ott megvetve lábát, az egész Földet kimozdíthassa helyéből.
Nagy dolgok megvalósulását remélhetjük akkor is, ha rábukkanok valami egészen csekély dologra, ami bizonyos és megrendíthetetlen.
Fölteszem tehát, hogy mindaz, amit látok, hamis. Nem hiszem el, hogy valaha is létezett volna bármi azok közül, amiket a csalóka emlékezet megjelenít. Nincs semmiféle érzékszervem. A test, az alak, a kiterjedés, a mozgás, a hely - mindez csupa kiméra. De hát akkor mi marad igaz? Talán csak az az egy, hogy semmi sem bizonyos.
Na de honnan tudom, hogy nincs valami, ami különbözik mindattól, amit épp az imént soroltam fel, s amivel kapcsolatban a legcsekélyebb kétely sem merülhet fel? Nincs-e valaminő Isten, vagy nevezzük bárminek azt a lényt, aki akár ezeket az iménti gondolatokat is belénk ülteti? De vajon mi értelme volna föltenni egy effajta lényt, ha egyszer lehetnék akár én magam is e gondolatok szerzője? Nem vagyok-e tehát legalább én - valami? De hiszen már tagadtam, hogy volna bármiféle érzékszervem, bármiféle testem! Itt azonban megakadok. Mert mi következik ebből? Vajon annyira hozzá vagyok-e kötve a testhez, az érzékszervekhez, hogy nélkülük nem is létezhetem? De hiszen már meggyőztem magam arról, hogy nincs a világon semmi sem: nincs ég, nincs föld, nincsenek elmék, nincsenek testek. Nem győztem-e meg magam ezáltal már arról is, hogy én magam sem létezem? Semmiképp! Bizonyos, hogy én voltam, ha egyszer meggyőztem magamat valamiről. Igen ám, de ha van valamiféle rendkívül nagy hatalmú, rendkívül agyafúrt csaló, aki állandóan megtéveszt engem, méghozzá szándékosan? Nos hát akkor aligha kétséges, hogy én is vagyok, ha egyszer engem téveszt meg! Tévesszen csak meg, amennyire tud, azt mégsem lesz képes elérni sohasem, hogy ameddig azt gondolom, vagyok valami, semmi se legyek. Olyannyira, hogy - mindent kellően megfontolván - végül is le kell szögezni: az "én vagyok, én létezem" kijelentés - valahányszor kimondom, vagy elmémmel megragadom - szükségszerűen igaz.
Most azonban még nem látom pontosan, mi is vagyok, tudniillik mi az az én, aki immár szükségszerűen vagyok. Mostantól tehát óvakodnom kell, nehogy esetleg, meggondolatlanul, egy feltételezett létezőt állítsak önmagam helyére, s így aztán még annak elgondolása során is tévútra jussak, amit a leginkább bizonyosnak és a leginkább evidensnek tartok. Ezért most újból elmélkedni kezdek, éspedig arról, minek is hittem magam hajdanán, mielőtt még az iménti gondolatok elfoglalták volna elmémet. Ebből aztán elvetem majd mindazt, amit az imént felhozott érvek - ha csak igen csekély mértékben is - képesek voltak megcáfolni, hogy végül kizárólag az maradjon meg, ami bizonyos és megrendíthetetlen.
Minek véltem tehát magamat - korábban? Nemde: embernek. De mi az, hogy "ember"? Mondjam tán azt, hogy "eszes élőlény"? Nem, jobb, ha ezt nem teszem, hiszen akkor utána azt kellene kérdeznem, mi az "élőlény", mit jelent az "eszes" kifejezés, és így egy kérdésből mindjárt száz másik, s ráadásul sokkal nehezebb teremne. Márpedig nincs annyi szabadidőm, hogy azt efféle szőrszálhasogató megkülönböztetésekre akarnám fecsérelni. Sokkal inkább arra fogok hát figyelni, mi volt az, amihez gondolkodásom korábban mintegy önmagától, vagyis a természet vezetésével jutott el, valahányszor csak föltette magának a kérdést, mi vagyok.
Ha nem tévedek, elsőként az merült föl bennem, hogy van arcom, kezem, karom, s hogy itt van a testrészeknek ez az egész gépezete, amelyet még a tetemben is megszemlélhetünk, és amelyet a "test" elnevezéssel illettem.
Fölmerült aztán az is, hogy táplálkozom, járkálok, érzékelek és gondolkodom. Ezeket a tevékenységeket pedig a lélekre vonatkoztattam. Ám hogy mi is volna ez a lélek, azon vagy egyáltalán nem gondolkodtam, vagy valami egészen kicsiny dolognak képzeltem, szellőhöz, tűzhöz, esetleg éterhez hasonlatosnak, amit durvább részeim zárnak körbe. A testet illetően pedig még csak nem is kételkedtem, hanem úgy véltem, hogy elkülönített ismeretem van természetéről, amit ha alkalomadtán le akartam volna írni úgy, amiként elmémmel megragadtam, efféle fejtegetésbe kezdtem volna: testen értem mindazt, ami alkalmas arra, hogy valamiféle alak határolja, valamilyen hely foglalja magába, s hogy olyképp töltse ki a teret, hogy abból az összes többi testet kizárja.
Alkalmasnak kell lennie továbbá arra is, hogy tapintás, látás, hallás, ízlelés vagy szaglás révén érzékeljük, hogy többféleképp is mozogjon, persze nem önmaga által, hanem olyasvalami révén, ami érintkezik vele. Azt ugyanis, hogy volna ereje önmagát mozgatni, érzékelni vagy gondolkodni, azt semmiképp sem ítéltem a test természetéhez tartozónak, sőt, inkább még azon csodálkoztam, hogy egyes testekben rábukkantam ezekre a képességekre.
Na de mi a helyzet most, amikor fölteszem, hogy egy igen hatalmas és, ha szabad így fogalmaznom, gonosz csaló minden erejével azon igyekezett, hogy minden dologban, amennyire csak képes volt rá, megtévesszen engem? Lehetséges-e még most is azt állítanom, hogy akár csak a legcsekélyebbel is rendelkezem mindazon jellemzők közül, amelyekről az imént azt mondtam, hogy a test természetéhez tartoznak? Erre a pontra irányítom a figyelmem, gondolkodom, újra és újra megfontolom e kérdést, de semmi sem jut eszembe: szinte belefáradok ugyanannak hasztalan ismétlésébe. Hát azokból mi marad, amiket a léleknek tulajdonítottam? A táplálkozás vagy a járkálás? Mivelhogy testtel már nem rendelkezem, ezek sem lehetnek mások, mint képzelgések. Az érzékelés? De hiszen ez sem történhetik test nélkül, s ráadásul mily gyakran megesett már velem, hogy álmomban sok mindent érzékeltem, amelyekről később kiderült, hogy egyáltalán nem is érzékeltem őket.
A gondolkodás? Itt a felfedezés: a gondolkodás - van; egyedül a gondolkodás az, amit nem lehet elszakítani tőlem. Én vagyok, én létezem; ez bizonyos. De meddig? Hát mindaddig, amíg gondolkodom; hiszen ha teljességgel megszűnnék gondolkozni, talán még az is lehetséges volna, hogy egyáltalán nem is létezem. Csak azt fogadom most el, ami szükségszerűen igaz; csak és kizárólag gondolkodó dolog vagyok tehát, azaz elme, vagyis lélek, vagyis értelem, vagyis ész - olyan kifejezések ezek, amelyek jelentése korábban számomra ismeretlen volt. De most már aztán igazi dolog vagyok, s igaz módon létező; de vajon milyen dolog? Mondtam már: gondolkodó.
De mi van ezen kívül? EI fogom képzelni, hogy nem vagyok a testrészeknek ama összekapcsolódása, amit emberi testnek szokás nevezni. Nem vagyok valamiféle lágy légfuvallat sem, mely e részekbe áramlott; nem vagyok szél, nem vagyok tűz, nem vagyok pára, nem vagyok lehelet, sem bármi más, amit elképzelek magamnak: hiszen föltételeztem, hogy mindez egyáltalán nem létezik, s e feltevéshez tartom magam. Ám ennek ellenére én mégiscsak vagyok valami. De talán megeshetik, hogy mindaz, amiről most felteszem, egyáltalán nem létezik - mivel számomra ismeretlen -, valójában mégsem különbözik attól, aminek most magamat tudom. Nem tudom; ennek tárgyalásába most nem bocsátkozhatom. Csak arról vagyok képes ítéletet alkotni, amit ismerek. Tudom, hogy én létezem; azt kérdezem, mi vagyok, ki az az én, akit ekképp ismerek.
Ami a leginkább bizonyos, az az, hogy ameddig megmaradunk az én iménti ismereténél, addig az nem függ azoktól a dolgoktól, amelyekről még nem tudom, léteznek-e, vagyis nem függ képzeletem teremtményeitől. A "képzeletem teremtménye" kifejezés azonban ráirányítja figyelmemet egy tévedésemre: hiszen csakugyan kitalálásról volna szó, ha azt, hogy vagyok, valamiképp a képzelet útján közelíteném meg, mivel elképzelni annyit tesz, mint valamely testi dolog alakját vagy képét szemlélni. Most azonban már bizonyosan tudom, hogy én vagyok, s egyúttal azt is: lehetséges, hogy amaz összes kép - s általánosan fogalmazva mindaz, ami a testi természethez tartozik - nem más, mint álmodozás. Miután mindezt átgondoltam, most már éppannyira balgának látszanék, ha azt mondanám: működésbe hozom képzeletem, hogy határozottabban fölismerjem, mi vagyok, mint ha azt mondanám: felébredtem ugyan, látok is néhány igaz dolgot, de mert nem látom elég tisztán, most szándékosan újra elalszom, hogy amit látok, azt az álom igazabb és tisztább formában mutassa meg. Ily módon fölismerem, hogy mindabból, amit a képzelet segítségével megragadhatok, semmi sem tartozik hozzá ahhoz az ismerethez, amellyel önmagamról rendelkezem, s az elmét mindettől a lehető leggondosabban távol kell tartanom, hogy ő maga ragadhassa meg - méghozzá oly elkülönített módon, amennyire csak lehet - saját természetét.
Mi vagyok tehát én? Gondolkodó dolog. Mit jelent ez? Nyilvánvalóan kételkedő, megértő, állító, tagadó, akaró, nem-akaró, de ugyanakkor elképzelő s érzékelő dolgot is.
Bizony, nem kevés ez, ha csakugyan mind hozzám tartozik. De miért ne tartoznék hozzám? Nem én vagyok tán, aki már-már mindenben kételkedem, aki azonban néhány dolgot mégiscsak megértek, aki ezt az egyet igaznak állítom, a többit pedig tagadom, aki többet akarok tudni, aki nem akarom, hogy megtévesszenek, aki akaratlanul is - sok mindent elképzelek, s aki sok mindent érzéki eredetűnek találok? Mi az ezek közül, ami még ha folyton-folyvást aludnék is, még ha az, aki megteremtett, amennyire csak tőle telik, megtévesztene engem - nem ugyanúgy igaz, mint az, hogy én vagyok? Mi az, ami megkülönböztethető gondolkodásomtól? Mi az, amiről azt lehetne mondani, hogy különbözik tőlem? Hiszen hogy én vagyok az, aki kételkedem, aki megértek, aki akarok, mindez olyannyira nyilvánvaló, hogy semmit sem találok, ami által evidensebbé volna tehető. De még az is én magam vagyok, aki elképzelek; hiszen még akkor is, ha esetleg - amiként föltételeztem egyetlen elképzelt dolog sem volna valóságos, mégis, maga a képzelőerő valóban létezik, s részét képezi gondolkodásomnak. Végezetül ugyancsak én vagyok, aki érzékelek, vagyis aki a testi dolgokat mintegy az érzékek útján fogom fel, tudniillik amikor fényt látok, zajt hallok, meleget érzékelek. De tegyük fel, mindez hamis, merthogy alszom. Az azonban nyilvánvalónak látszik, hogy látok, hogy hallok, hogy fölhevülök. Ez utóbbi nem lehet hamis, és éppen ez az, ami bennem érzékelésnek nevezhető. S ha pusztán ennyit értünk e szón, elmondhatjuk, nem más ez, mint gondolkodás.
Ennek alapján most már egy kicsivel csakugyan jobban tudom, mi vagyok. Mindazonáltal még mindig úgy tűnik, s nem tudom megállni, hogy ne úgy higgyem, hogy azokról a testi dolgokról, amelyeknek képei a gondolkodásomban formálódnak, s amelyeket maguk az érzékek tárnak fel, sokkal határozottabb ismerettel rendelkezem, mint magamnak arról a nem tudom mijéről, amiről nem tudok képzeleti képet alkotni. Ámbátor furcsa lenne, ha azokat a dolgokat, amelyekről látom, hogy kétségesek, ismeretlenek és idegenek tőlem, elkülönítettebben ragadnám meg, mint azt, ami valóságos, ami ismert, s ami végül is én magam vagyok. De látom már, hogyan is áll ez a dolog. Örömét leli a tévelygésben elmém, s nem tűri még, hogy az igazság korlátai közé szorítsák. De legyen! Egyelőre engedjük jó lazára a kötőfékét, hogy később, ha majd kellő mértékben meghúztuk, könnyebben hagyja magát irányítani!
Nézzük hát azokat a dolgokat, amelyekről közönségesen úgy vélekednek, hogy a lehető legelkülönítettebben ragadjuk meg őket, vagyis a testeket, amelyeket megérintünk, amelyeket látunk. Persze nem az általában vett testeket, hiszen az efféle általános képzetek valamivel mégiscsak zavarosabbak szoktak lenni, hanem egy különös testet.
Vegyük, például, ezt a viaszt: a napokban vonták ki a lépből, ezért még nem vesztette el teljesen a méz ízét, benne van még azoknak a virágoknak az illata, amelyekből gyűjtötték. Színe, alakja, nagysága nyilvánvaló módon áll előttünk. Kemény, hideg, kézhez simuló, s ha ujjunkkal megkocogtatjuk, hangot ad. Minden együtt van, amit csak megkövetelhetünk ahhoz, hogy valamely testet a lehető legelkülönítettebben ismerhessünk meg. De nézzünk csak oda! Mialatt beszélek, véletlenül közelebb viszem a tűzhöz, s lám, maradék íze megszűnik, illata elvész, színe megváltozik, iménti alakja eltűnik, nagysága megnő, folyóssá válik és úgy felmelegszik, hogy alig érinthető, s ha megkocogtatod, már hangot sem ad ki. Megmaradt-e mégis ugyanaz a viasz? Kétségkívül igen; senki sem tagadja, senki sem gondolja másként. Mi volt tehát e viaszdarabban, amit oly elkülönítetten ragadtunk meg? Azon tulajdonságok közül, melyekről az érzékek révén szereztem tudomást, egészen biztosan egy sem. Hiszen mindaz, amiről az ízlelés, vagy a szaglás, vagy a látás, vagy a tapintás, vagy a hallás tanúságot tett, időközben megváltozott, a viasz ellenben megmaradt.
De talán az volt, amire most gondolok, hogy tudniillik maga a viasz nem a méz amaz édessége volt, nem is a virágok illata, nem az a fehérség, nem az alak, nem a hang, hanem az a test, amely kicsivel korábban az iménti módozatok révén vált számomra érzékelhetővé, most pedig más módozatok révén. De akkor mi az pontosan, amit így elképzelek? Figyeljük meg, mi marad vissza, miután eltávolítottuk mindazt, ami nem tartozik a viaszhoz! Nem más, mint valami kiterjedéssel bíró, hajlítható, változékony dolog. De mi az, hogy hajlítható és változtatható? Netán az, amit elképzelek, hogy ugyanis ezt a viaszt kör alakúból négyszögletűvé, majd ebbő1 ismét háromszögletűvé lehet alakítani?
Semmiképp. Mert belátom ugyan, hogy a viasz számtalan efféle átalakulásra képes, én mégsem tudom ezt a számtalan lehetőséget képzeletemmel végigkövetni. Vagyis a képzelőtehetség nem idézheti elő ezt a belátást. Mit jelent kiterjedtnek lenni? Lehetséges volna, hogy még e viasz kiterjedése is ismeretlen? Hiszen a folyékony viaszban nagyobbá válik, még nagyobbá a forró viaszban, s ha a meleget tovább növeljük, a kiterjedés újra csak nagyobb lesz. De nem is ítélnék helyesen arról, hogy mi a viasz, ha nem tenném föl, hogy a kiterjedés tekintetében még annál is több változatot enged meg, mint amennyit a képzeletemmel valaha is képes voltam átfogni. Nem marad tehát más hátra, mint annak elismerése, hogy nem képzeletemmel fogom fel, mi ez a viaszdarab, hanem kizárólag az elmémmel. Ezt persze a különös viaszdarabra értem, de ha a viaszt általában vesszük szemügyre, az okfejtés még világosabb lesz. Mi tehát ez a viaszdarab, amit csak az elme képes megragadni? Nemde ugyanaz, amit látok, amit megérintek, amit elképzelek, s végül ugyanaz, mint aminek kezdettől fogva gondoltam. Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy e viaszdarab megragadása nem látás, nem tapintás, s nem is elképzelés - és soha nem is volt az, bármennyire úgy látszhatott is korábban -, hanem kizárólag az elme belátása, ami pedig vagy tökéletlen lehet és zavaros - miként az korábban volt -, vagy világos és elkülönített - amilyen most -, aszerint, hogy milyen mértékben figyelek fel alkotórészeire.
Ám eközben föltűnik nekem, mennyire hajlamos elmém a tévedésre. Mialatt ugyanis mindezt magamban, csendben, szavak nélkül átgondolom, a puszta szavak mégis megakasztanak, s csaknem tévútra vezet a megszokott beszédmód.
Azt mondjuk ugyanis, hogy magát a viaszt látjuk, ha jelen van, nem pedig azt, hogy a szín vagy az alak alapján úgy ítélünk, hogy jelen van. Ebből aztán már majdnem le is vontam sebtiben a következtetést, hogy tehát a viaszt a szem látása, nem pedig kizárólag az elme belátása által ismerjük föl. Csakhogy egyszercsak véletlenül megpillantottam az ablakomon át néhány embert, amint épp a házam előtt haladtak el. Nos hát róluk éppolyan megszokott módon mondom, hogy látom őket, mint a viaszról. Na de mi az, amit látok néhány kalaptól és köpenytől eltekintve, amelyek alatt akár valamifajta automaták is rejtőzhetnének? Úgy ítélek azonban, hogy ők emberek. Vagyis azt, amiről úgy vélekedtem, hogy a szememmel látom, mégiscsak egyedül az elmémben lévő ítélőképesség révén ragadom meg.
Ámde szégyenkezzék az, aki a közönségesnél több tudásra vágyik, s mégis a közönséges beszédfordulatokból vezeti le kételyeit. Haladjunk tehát tovább, s vizsgáljuk meg, vajon akkor ragadtam-e meg tökéletesebben és határozottabban, hogy mi a viasz: amikor először pillantottam meg, s azt hittem, hogy magával a külső érzékkel, vagy legalábbis az úgynevezett közös érzék révén, azaz a képzelőképességgel ismerem meg, vagy inkább most, amikor már gondosabban megvizsgáltam mind azt, hogy mi is az a viasz, mind pedig azt, hogy miként ismerszik meg? De valójában balgaság volna ezt illetően kételkedni; mert mi volt az első észleletben elkülönítetten jelen? Volt-e abban bármi is, amivel akármelyik állat ne rendelkezhetnék? Ám mihelyst megkülönböztetem a viaszt a külső formáktól, és mintegy ruhátlanul szemlélem, ekképp őt magát már csakugyan nem tudnám emberi elme nélkül észlelni - jóllehet másfelől igaz az, hogy ítéletemben nagyon is tévedhetek.
De mit mondjak magáról erről az elméről, vagyis önmagamról? Az elmén kívül ugyanis semmi másnak a meglétét nem ismerem el önmagamban. Mit mondhatok hát az énről, aki - úgy látszik - ezt a viaszt oly elkülönítetten észleli? Vajon nem úgy van-e, hogy önmagamat nemcsak hogy sokkal igazabb módon, hanem egyúttal sokkal bizonyosabban és evidensebben is ismerem meg? Ha ugyanis úgy ítélek, hogy létezik a viasz, méghozzá annak alapján, hogy látom, akkor bizonyára sokkal evidensebb módon áll előttem az a tény, hogy én magam is létezem, éppen azon az alapon, hogy a viaszt látom. Mert lehetséges, hogy az, amit látok, valójában nem viasz, s az is lehetséges, hogy egyáltalán nincs szemem, amivel valamit is láthatnék, az azonban egyáltalán nem lehetséges, hogy miközben látok valamit, vagy - s ez alatt immár ugyanazt értem - azt gondolom, hogy látok valamit, én magam, aki gondolkodik, ne legyek valami.
Ugyanígy, ha az alapján, hogy megérintem, úgy ítélek, hogy a viasz van, akkor újra levonható a fenti következtetés, hogy tudniillik én vagyok. Ha az alapján ítélek így, hogy elképzelem, vagy bármilyen más alapon, az eredmény ugyanez lesz. De amit most a viasszal kapcsolatban megfigyeltem, az összes többi rajtam kívül lévő dologra is alkalmazható. Továbbá, ha a viasz látványa elkülönítettebb lesz annak következtében, hogy nem egyedül a látás vagy az érintés révén vált ismertté számomra, hanem többféle módon, mennyivel elkülönítettebbnek kell mondanom önmagamnak önmagam általi megismerését, ha egyszer nincs az a viasznak vagy bármely más testnek az észlelésével kapcsolatos megfontolás, amely ne bizonyítaná még inkább elmém természetét. De ezen felül még oly sok minden van magában az elmében, aminek révén a róla való ismeretet elkülönítettebbé tehetjük, hogy azokat az utakat, amelyek a testtől indulnak el, szinte számításba se kell vennünk.
És íme, végül is magamtól eljutottam oda, ahová el akartam jutni. Minthogy ugyanis most már tudom, hogy magukat a testeket voltaképp nem az érzékek vagy a képzelőképesség által észlelem, hanem kizárólag az értelem által, s hogy ezeket nem annak alapján észlelem, hogy megérintem vagy látom, hanem pusztán azon az alapon, hogy megértem őket, nyilvánvaló módon fölismerem, hogy nincs semmi, amit könnyebben vagy evidensebben észlelhetnék, mint az elmémet. De mivel ilyen gyorsan nem lehet megszabadulni a régebbi vélekedéshez kötődő megszokástól, ezért jónak látom itt megállni, hogy ez az új fölismerés a hosszasabb elmélkedés hatására mélyebben belevésődjék emlékezetembe.

 

 küld el ezt az írást egy ismerősödnek nyomtatóbarát verzió értékeld ezt az írást szólj hozzá Te is 

(olvasva: 3669 | küldve: 13 | nyomtatva: 576 | értékelés: 5.00 / 1 szavazatból | hozzászólások: 0)

következő írások:
5. René Descartes: A materiális dolgok lényegéről, valamint ismét arról, hogy Isten létezik – Március 18, 2004 - 09:59
4. René Descartes: Az igazról és a hamisról – December 05, 2003 - 09:32
3. René Descartes: Arról, hogy Isten létezik – Október 23, 2002 - 00:01

előző írások:
1. René Descartes: Azokról a dolgokról, amelyek kétségbevonhatók – Április 02, 2002 - 16:46

Powered by PHP & MySQL

 Weblapról
Ide kattintva, mindig visszatalálsz a Főoldalra
Az oldal tárhelyét az UFO-Tech Kft. biztosítja.
Az oldalt szerkeszti: Zsolo.
 Netkapu
Startlap
Origo.hu
Index.hu
Weblink.hu
Index katalógus
Drapp katalógus
Gondola
Hírkereső
MTI.hu
 Keresők
Dogpile
Alta Vista
Alta Vizsla
Google
Goliat.hu
Internet Search
Yahoo
 Filozófia
M.E.K. Filozófia
ELTE-BTK. Filozófiai Intézet
Filozófia.lap.hu
Vallasfilozofia.lap.hu
Richard Swinburne
Alvin Plantinga
 Irodalom
Vers.lap.hu
M.E.K. Irodalomtudomány
 Tudomány
Nobel-díjas magyarok
Magyar Elektronikus Könyvtár
Orvostudomány
 Művészet, Kultúra
Könyvesbolt.lap.hu
OWL a Bagoly Stúdiója
OWL a Bagoly Stúdiója
Kortárs festőművészek
Kultura.hu
Béke.lap.hu
Világ Galéria
Webmúzeum
Norton Simon Múzeum
Rodin Múzeum
Múzeum.hu
Külföldi Múzeumok
Film
Szinház
Szinház.hu
Koncert.hu
Mozi.hu
Pesti Műsor
Televízió
Nők Lapja Cafe
Hunnia.net
 Vallás
Magyar Zsidó Honlap
Magyar Unitárius Honlap
Magyar Katolikus Egyház
Magyar Evangélikus Egyház
Magyar Református Egyház
Sola Scriptura Főiskola
Bibliaiskolák Közössége
H.N. Adventista Egyház
Magyar Baptista Egyház
Keresztény kapcsolatok
A Hit Gyülekezete
Mormon.org
Buddha
Tao Chan Zen Centrum
Mohamed, Iszlám, Muszlim
Taoizmus, Konfuciánizmus
Magyar Krishna Tudat
Hinduizmus.lap.hu
Vallás.lap.hu
Ébredés.hu
Ateizmus
 Linkcsere
Palackposta
Karcolat.hu

 

 

A Honlap egész tartalmának szerkesztője és karbantartója zsolo
Powered by article center v1.1 by Dedix

Az oldal tárhelyét az UFO-Tech Kft. biztosítja.
Az oldal tárhelyét az UFO-Tech Kft. biztosítja.