Siri von Essen

Sigrid Sofia Mathilda Elisabet von Essen, kallad Siri, föddes 17 augusti 1850 på egendomen Jackarby öster om Borgå i södra Finland som enda barnet till officeren Carl Reinhold von Essen och hans maka Elisabet Charlotta in de Betou. Familjen von Essen var svensktalande. Siri gick aldrig i vanlig skola utan undervisades i hemmet av en fransktalande guvernant. Då Siri var tretton år reste familjen till Paris, där Siri gick några månader i klosterskola.

Till Sverige
Sedan familjen von Essen kommit på obestånd och tvingats sälja Jackarby flyttade man 1868 till Stockholm. Siri började studera solosång vid Musikaliska akademien, men tvingades sluta på grund av en halssjukdom.

Första giftermålet 1872
Strax innan Siri fyllde tjugo träffade hon sin blivande make, löjtnant Carl Gustaf Wrangel. Han var åtta år äldre än hon. De gifte sig på hennes tjugotvåårsdag och ett år senare föddes dottern Sigrid.

Siri möter Strindberg
1875 träffade Siri August Strindberg, som vid den tiden var e o amanuens Vid Kungliga biblioteket. Siris man hade samtidigt ett förhållande med hennes 19-åriga kusin Sofia in de Betou. I mars 1876 erkände han öppet förhållandet med Sofia. Då började Siri tillåta sig själv att låta känslorna för Strindberg övergå i förälskelse. Han hade länge diskret uppvaktat henne. August och Siri skrev långa brev till varandra, ibland dagligen.

"Jag vill, jag vill vara galen!
Nu har jag talat om allt! Hvem för? För våren, för solen, för ekarne, för sälgblommorna, för blåsipporna, och klockorna sjöngo det och lärkan sade: "gör det!" Hvad har jag talat om? - Jag älskar Er!!!! Och jag går fram på gatorna så stolt som en kung och jag ser medlidsamt på pöbeln - hvarför fallen I icke på Era smutsiga ansigten för mig? Veten I icke att Hon älskar mig? Hvem? - Prinsessan, min prinsessa, den skönaste qvinna i Sverge, hon som har de blåaste ögon, de minsta fötterna det gullgulaste håret den vackraste pannan, de finaste händerna - I ären icke värdiga att höra det!!!! Hon med det ädlaste hjertat, det stoltaste sinnet, de noblaste känslorna, de vackraste tankarne! Min, min älskade - och Hon älskar mig usling - Om hon icke snart öfvergifver mig blir jag högfärdsgalen!"

(Ur brev från A Strindberg till Siri von Essen 12 mars 1876)

Skilsmässa 1876
I slutet av april 1876 beslöt Carl Gustaf Wrangel och Siri att skilja sig. Syftet med skilsmässan var för Siris del inte att kunna gifta om sig med Strindberg; hon ville hellre börja arbeta som skådespelerska, något som var otänkbart för en officershustru, än att ikläda sig hustrurollen än en gång. Strindberg var överens med henne om detta. Efter skilsmässan i maj flyttade Siri hem till sin mor. Dottern Sigrid stannade hos sin far eftersom Siri ännu inte kunde erbjuda ett eget hem.

Teaterstudier
Hösten 1876 tog Siri privatlektioner för tidens mest framstående teaterpedagoger: Signe Hebbe, Bertga Tammelin och Betty Almlöf. Dottern Sigrid blev allvarligt sjuk under hösten och dog 13 januari 1877. Trots detta debuterade Siri som planerat på Dramaten med Camilles roll i Louis Leroys En teaterpjäs. Hon fick goda recensioner och fick anställning på Dramaten. Vid det här laget väntade hon sitt andra barn, den här gången med Strindberg.

Siri blir fru Strindberg
Siri och August gifte sig 30 december 1877 i parets nya hem på Norrmalmsgatan. De planerade hur de skulle kunna ta hand om det annalkande barnet, men dottern föddes för tidigt och dog samma dag, 28 januari 1878.

Arbete och barn
De flesta roller Siri fick på Dramaten var mindre roller i franska salongskomedier. Det beror bland annat på att under de fyra säsonger hon arbetade på Dramaten var hon gravid tre gånger. Dottern Karin föddes 26 februari 1880 och dottern Greta 9 juni 1881.

Siri i Strindbergs pjäser
När Siri på våren 1881 berättat att hon var med barn igen blev hon uppsagd. Strindberg anade intriger bakom och rekommenderade henne hos de privata teatrarna. Själv skrev han pjäser direkt för henne, Lycko-Pers resa (1882) och Herr Bengts hustru (1882). Den senare hade urpremiär 25 november 1882 på Nya Teatern. Siri spelade huvudrollen Margit och fick nu sitt genombrott som skådespelerska.

Sommarnöje och journalistik
Med två yrkesarbetande föräldrar hade familjen det ganska gott ställt, och när Siri blev uppsagd hade August fått goda inkomster från succén med Röda rummet (1879). De kunde bland annat hyra sommarnöje på Kymmendö i Stockholms skärgård, där de tillbringade fyra lyckliga somrar från 1880. Siri slutade heller aldrig helt att arbeta. Hon skrev regelbundet tidningsartiklar åt bland annat det danska Morgenbladet.

Familjen flyttar utomlands
Hösten 1883 reste familjen Strindberg utomlands. Siri var då åter gravid. Utlandsvistelsen var från början tänkt att bli kortvarig men kom att vara i sex år. Under denna tid bytte familjen adress närmare trettio gånger och blev utfattiga.

I Grez-sur-Loing och Schweiz
Först bodde familjen i Frankrike, i den skandinaviska konstnärskolonin i Grez- sur-Loing söder om Paris, därefter i Paris. I Ouchy i Schweiz vid Genèvesjön föddes sonen Hans 3 april 1884. Sommaren tillbringades i Chexbres.

Utlandsvistelsen permanentas
Efter Giftasrättegången 1884 förklarade Strindberg att han aldrig mer ville bo i Sverige. Därmed insåg Siri att det var slut med hennes teaterkarriär. Från och med nu började äktenskapet knaka i fogarna. Familjen Strindberg återvände till Grez 1885. Samma år flyttade även två danskor dit, konstnären Sofie Holten och Marie David, som ville bli författarinna. De blev båda goda vänner med Siri. Strindberg anklagade Siri för att ha ett lesbiskt förhållande med Marie David.

Fortsatt resande
Strindbergs flyttade vidare. Under de närmaste två åren flyttade de ideligen runt i Frankrike och Schweiz. Samtidigt blev krisen i äktenskapet allt värre. Strindberg beskyllde Siri för otrohet. Paret lämnade 1887 in en skilsmässoansökan som inte beviljades.

Makarna lever åtskilda
Familjen flyttade till Danmark. Siri och August levde inte längre tillsammans. I Danmark startade Siri och August 1888 sitt sista gemensamma projekt, Skandinavisk försöksteater. Deras motiv var ganska olika: Strindberg ville med Theatre Libre i Paris som förbild ha en teater som skulle spela hans egen dramatik, medan Siri ville ha en möjlighet att återvända till scenen. Som direktris var Siri ansvarig för allt praktiskt som ekonomi, lokaler och regi. Hon spelade själv huvudrollen i Fröken Julie som uruppfördes här 1888. Strax efteråt tvingades hon upplösa teatern, bl a beroende på dålig ekonomi och svårigheter med medarbetarna.

Tillbaka till Sverige och definitiv separation
Efter misslyckandet med försöksteatern flyttade makarna tillbaka till Stockholm. I december 1890 påbörjar de skilsmässoförhandlingarna igen. August bodde då på Breviks herrgård på Värmdö och Siri och barnen i en arbetarbostad på Lemshaga. Skilsmässoprocessen blev mycket utdragen.

Siri återvänder till Finland
Våren 1893 var alla procedurer kring skilsmässan färdiga. Siri hade tilldömts vårdnaden om barnen. Siri flyttade nu hem till Finland. Hon hade en familj på fyra att försörja. Strindberg hade hösten 1892 flyttat till Berlin.
Marie David hade separerat från sin kärlek Erland och följde med Siri och barnen till Finland. Vid juletid insjuknade hon emellertid och dog 1897 efter en flera år lång sjukhusvistelse.

Arbete, men inte som skådespelerska
Siri kunde inte längre spela teater, eftersom hennes barn inte kunde lämnas ensamma på kvällarna. Sina huvudsakliga inkomster fick hon dels genom översättningsarbeten, dels genom att undervisa i teater och dans. Helt lämnade hon aldrig scenen utan uppträdde gärna som recitatris på soaréer.
Under 1900-talets första år blev det dock möjligheterna att undervisa mindre i takt med att allt färre hade råd att ta privatlektioner.

De sista åren
Siri och August träffades aldrig mer efter skilsmässan. Siris hälsa försämrades kraftigt. Hennes många år av hårt arbete började ta ut sin rätt. En svårartad reumatism gjorde att hon behövde käpp för att gå. Hon avled 21 april 1912 i ett slaganfall. Dottern Karin och hennes man Vladimir Smirnoff förde hennes kropp till Sverige och hon begravdes i maj i hennes föräldrars grav på Norra Kyrkogården i Stockholm. På samma kyrkogård begravdes August Strindberg två veckor senare.

© Strindbergsmuseet