Dokumenty

 

Registrační formulář

Závazná přihláška k účasti na semináři pro potenciální žadatele pro 3. Výzvu ve dnech 8.-9. ledna 2008 v Městské knihovně v Praze
 prihlaska_seminar_3vyzva_doc.doc (30,00 KB) 
 

Výzva č. 2 - Seznam doporučených žádostí k předložení Kanceláři FM

Ke dni 22. října 2007 bylo Monitorovacími výbory FM EHP/Norska doporučeno k předložení Kanceláři FM  64 projektů.
Konečné rozhodnutí o udělení/neudělení grantu je plně v kompetenci donorů.  Předkladatelé žádostí jsou průběžně informováni o dalším postupu.
2V_Doporucene_projekty_221007_pdf.pdf (87,21 KB)  
 

Výzva pro předkládání žádostí - FPP

  • Zdroj: Zprostředkovatel Blokového grantu - Centrum pro zahraniční pomoc Národní kontaktní místo Finančních mechanismů EHP/Norska
  • Jednotlivé sub-projekty podporované v rámci Fondu na přípravu projektů mohou být v rozsahu jednoho až šesti měsíců. Všechny sub-projekty musí být ukončeny nejpozději 1 týden před  datem ukončením další otevřené výzvy pro přijímání žádostí v České republice. Alokovaná částka pro výzvu je  0,560 mil. EUR
  • Aktualizováno ke dni 26. března 2007
Vyzva_zadost_o_grant_2007.pdf (45,45 KB)  
 

Výzva č. 1 - SCHVÁLENÉ PROJEKTY 2007/2006

Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy odeslalo v 1. Výzvě ke schválení do Bruselu celkem 39 individuálních projektů v celkové výši 22,980 mil. EUR. Do 15. prosince 2006 schválil Výbor finančních mechanismů EHP a Norské ministerstvo zahraničních věcí níže uvedené projekty z České republiky.
 

Blokové granty

Pro čtyři z pěti fondů byli již určeni (buď přímo nebo na základě výběrového řízení) zprostředkovatelé blokových grantů. Výběrové řízení na zprostředkovatele pro Fond na podporu výzkumu byl vyhlášen 24.10.2005. Více informací o stavu implementace Fondu pro nevládní neziskové organizace, Fondu pro podporu spolupráce škol, Fondu technické pomoci a Fondu na přípravu projektů.
 

Vyhodnocení - Výzva č. 1 pro žádosti a záměry Individuálních projektů

Na Národním kontaktním místě pro FM EHP/Norska - Ministerstvu financí probíhá v těchto týdnech hodnocení žádostí předložených v rámci Výzvy č. 1.
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na Zprostředkovatele Blokového grantu pro podporu výzkumu

Ministerstvo financí oznamuje, že bylo vyhlášeno výběrové řízení podle zákona 40/2004 Sb. v platném znění na Zprostředkovatele Blokového grantu pro podporu výzkumu, v rámci Fondu pro podporu výzkumu financovaného z prostředků Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska.
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ministerstvo financí oznamuje, že bylo vyhlášeno výběrové řízení podle zákona 40/2004 Sb. v platném znění na Zprostředkovatele Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace, v rámci Fondu pro Nestátní neziskové organizace (NNO) financovaného z prostředků Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska.
 

Novelizace Pravidel a postupů FM EHP/Norska k 7.7.2005

Novelizace Pravidel a postupů pro implementaci FM EHP a Pravidel a postupů pro implementaci FM Norska.
 
 

Pomocník

nahoru RSS Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2005, Ministerstvo financí ČR| Letenská 15, 118 10 Praha 1 | podatelna@mfcr.cz | +420 257 041 111|
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947