Úvod do problematiky

 

Často kladené dotazy k Finančním mechanismům EHP/Norska, rok 2005

 • Obecné podmínky Finančních mechanismů EHP/Norska
 • Financování projektů
 • Náležitosti žádosti, formuláře
 • Programy
 

Hlavní cíle EU

 • Podpora ekonomického rozvoje vytvořením hospodářské unie bez vnitřních hranic a měnové unie se zavedením jednotné měny euro
 • Postupné vyrovnávaní ekonomické nerovnováhy mezi státy a regiony, posilování soudržnosti a spolupráce v sociální oblasti
 • Zlepšení životních a pracovních podmínek obyvatel EU, podpora zaměstnanosti
 • Stabilní a vyvážené obchodní vztahy a zaručení volné soutěže
 • Ochrana práv a zájmů členských států a jejich občanů
 • Prosazování své identity na mezinárodní scéně prostřednictvím společné zahraniční a bezpečnostní politiky
 • Zachování míru a bezpečnosti jednotnou obrannou politikou
 • Spolupráce v oblasti práva a vnitřní politiky
 • Rozšiřovaní EU o nové členy, především o státy střední a východní Evropy
 • Pomoc rozvojovým státům
 
 

Pomocník

nahoru RSS Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2005, Ministerstvo financí ČR| Letenská 15, 118 10 Praha 1 | podatelna@mfcr.cz | +420 257 041 111|
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947