Home


   
PolishRoots® Databases
 
Resources
Culture & Customs
Songs, Postcards, Museums

Databases
Haller's Army, PNA Lodges...

Geography & Maps
Slownik Geograficzny, Galicia

Heraldry
Herbarz Polski

History
Military, Belarus, Detroit, Prussia

Immigration & Ships
Ellis Island, Hamburg, Pier 21

News
Gen Dobry!, Polish Forum, Volunteers

Reference
Archives, Libraries, Surnames

Regional
Countries, Regions, US States

   
Galician Provincial Council Representatives

Reprezentacya Kraju Poslowie na Sejm krajowy (Wykaz zpodaniem adresów) 

This list identifies representatives to the Galician Diet for 1907.  The Galician Diet was established in 1861 with 150 seats which was raised to 161 seats in 1901. Deputies were elected on a curia system which allotted a specific number of deputies from 4 social strata (great landowners, chambers of commerce, cities and small towns + communes). Also after 1875 they had ex officio members ( in the case of Galicia  7 bishops, 2 university rectors and after 1900 the president of the Polish Academy of Sciences and rector of the polytechnic in Lwow).  The Diet had limited authority - concerned with local agriculture and industry, hygiene,  elementary and secondary schools.

Name Credentials Locale
Abramowicz Dawid JE. wl. dóbr Lwów
Agopsowicz Stanislaw wl. dóbr Blozew górna (p. Stary Sambor)
Badeni hr. Kazimierz dr. JE. wl. dóbr Busk
Badeni hr. Stanislaw JE. wl. dóbr, Marszalek krajowy Lwów  
Bal Stanislaw wl. dóbr Tuligowy (Komarno)
Barabasz Aleksy wloscianin Bohorodczany stare
Baworowski hr Jerzy wl. dóbr Ostrów kolo Tarnopola
Bednarski Jan dr. c. k. lekarz powiat Nowy Targ
Bialoskórski Stanislaw wl. dóbr Staje (Korczów)
Bilczewski Jozef ks. dr. Arcybiskup obrz. lac. Lwów
Bilinski Leon dr. JE, gubernator banku austro-weg. Wieden (Vienna)  
Bobrzynski Michal dr. JE, prof. Uniwersytetu Kraków  
Boharczewski Teodor ks. gr. kat. proboszcz Lecówka (Rozniatów)
Bojko Jakób wloscianin Greboszów (Siedliszowice)
Borkowski hr. Mieczyslaw wl. dóbr Mielnica
Brunicki br. Adolf wl. dóbr Lubien (kolo Lwówa)
Brykczynski Stanislaw wl. dóbr Lwów
Buynowski Tytus c. k. notaryusz Pilzno
Chomyszyn Grzegorz ks. dr. gr. kat. Biskup Stanislawów
Cielecki-Zaremba Artur wl. dóbr Hadynkowce (Kopyczynce )
Cienski Leszek wl. dóbr Okno (Horodenka)
Cienski Tadeusz wl. dóbr Latacz
Czaykowski Wladyslaw dr. adw. Przemysl
Czaykowski Wiktor Wladyslaw wl. dóbr Medwedowce (Pyszkowce)
Czartoryski ks. Jerzy JE. wl. dóbr Wiazownica
Czechowicz Konstanty ks. biskup przemyski obrz. gr. Przemysl
Dabski Stanislaw wl. dóbr Lwów
Dunajewski Julian dr JE. em. c. k. min. sk. Kraków, Podwale  
Dzieduszycki hr. Wojciech JE wl. dóbr Jezupol
Effinowicz Teodozy ks. gr. kat. proboszcz Popowce (Podkamien kolo Brodów)
Federowicz Jan kupiec Kraków, Szczepanska 3  
Fruchtman Filip dr. adw. Stryj
Garapich Michal wl. dóbr Cebrów (Jezierna)
Glidziuk Michal czlonek Wydzialu kraj. Lwów
Glabinski Stanislaw dr. Lwów
Gniewosz Wladyslaw wl. dóbr Katy (Ozydów)
Gnoinski Jan wl. dobr Cieszanów
Gnoinski Wincenty wl. dóbr Krasne
Goluchowski hr. Adam wl. dóbr Husiatyn
Gorayski August wl. dóbr Moderówka
Götz Okocimski Jan wl. dóbr Okocim
Horodyski Kazimierz wl. dóbr Zabince (Probuzna)
Hupka Jan dr. adw., wl. dóbr

Niwiska  

Huryk Józef wloscianin Uhrynów dolny (Stanislawów)
Huza Michal c. k. notaryusz Grybów
Jablonski Stanislaw dr. lekarz i burmistrz Rzeszów
Jahl Wladyslaw dr. adw. Jaroslaw
Jaworski Wladyslaw dr. prof Uniw.

Kraków, Jablonowskich 4

Jedrzejowicz Adam JE wl. dóbr Staromiescie (Ruska Wies)
Jedrzejowicz Stanislaw wl. dóbr Jasionka  (Rzeszów)
Kolischer Henryk dr. wl.dóbr Czerlany
Korol Michal dr. adw. Zólkiew
Korytowski hr. Juliusz wl. dóbr Plotycz (Tarnopol)
Kostheim Klemens dr. wl. dóbr Zarzyce (Nisko)
Kovats Edgar rektor politechniki Lwów
Kozlowski Wlodzimierz dr. wl. dóbr Zablotce, Nizankowice
Krainski Wincenty dr. wl. dóbr Perespa (Tartaków)
Krainski Wladyslaw dr. prezes.Tow. kredyt ziem. Lwów
Kramarczyk Franciszek wloscianin Osiek (Oswiecim)
Krempa Franciszek wloscianin Padew
Krzysztofowicz Mikolaj dr. wl. dóbr Zalucze (Sniatyn)
Laskowski Kazimierz wl. dóbr Lwów
Leo Juliusz dr. prof. Uniw. prezydent m. Krakowa
Lipinski Kazimierz wl. dóbr Kamienne (Wysocko)
Litynski Edmund wl. dobr Litwinów
Loewenstein Natan dr. adw. Lwów
Lubomirski Andrzej ksiaze wl. dóbr Lwów
Lubomirski Kazimierz Ksiaze wl. dóbr Myslenice
Lukas Rudolf fabrykant Biala
Mais Ferdynand dr. burmistrz Podgórze
Malachowski Godzimir dr. adw. Kraj. Lwów
Mandyczewski Kornel ks. gr. kat. kanonik Nadwórna 
Mars Antoni dr. prof. Uniw. Lwów
Maryewski Franciszek dr. burmistrz Podgórze
Mazikiewicz Wiktor ks. gr. kat. proboszcz Dyniska (Uhnów)
Mecinski Józef wl. dóbr Partyn (Tarnów)
Merunowicz Teofil sekr. Rady pow. Lwów
Michalski Michal przezydent m. Lwowa
Michalowski Emil dyr. sem. Tarnopol
Milewski Józef dr. prof. Uniw. Lwów
Mogilnicki Andronik dr. adw. Rohatyn
Moysa Rossochacki Stefan wl. dóbr Rudniki
Morawski Kazimierz dr. rektor Uniw. Jagiel. Kraków.
Mycielski hr. Stanislaw wl. dóbr Borynicze
Niezabitowski Stanislaw wl. dóbr Uherce (Gródek)
Obertynski Kazimierz wl. dóbr Stronibaby (Krasne)
Ohrymowicz Ksenofont zarz. wydawn. ksiazek szkolnych

Lwow, Lenartowicza 21

Olesnicki Eugeniusz dr. adw. Stryj
Onyszkiewicz Mieczyslaw wl. dóbr Lwów
Ostapczuk Dmytro wloscianin Tarasówka (Zbaraz)
Pastor Leon ks. Biecz
Paszkowski Franciszek dr. adw. Kraków
Pawlikowski Stanislaw wl. dóbr Zurawków
Paygert Kornel wl. dóbr Sidorów (Husiatyn)
Pelczar Józef ks. dr. biskup przemyski Przemysl
Pietak Leonard dr. JE. b. c. k. minister Wieden (Vienna)
Pilat Tadeusz dr. prof Uniw. Lwów
P locki Wladyslaw wl. dóbr Ropica polska (Gorlice)
Potocki hr. Andrzej

JE wl. dóbr, c. k. namiestnik

Lwów
Potocki hr. Roman

JE, wl. dóbr

Lancut

Potoczek Stanislaw wloscianin Rdziostów (Nowy Sacz)
Puzyna Julian ks. dr.

JE kardynal, ksiaze biskup krakowski

Kraków
Puzyna kniaz Roman wl. dóbr Piadyki (Kolomyja)
Rapoport Arnold dr. adwokat Wieden (Vienna)
Rayski Albin wl. dóbr Michalowice (Rudki)
Rozwadowski Franciszek wl. dóbr Lwów
Rudroff Stanislaw dr. wl. dóbr Szwajkowce (Probuzna)
Rutowski Tadeusz dr. wicesekret Wydz. kraj. Lwów
Sala Oktaw wl. dóbr Wysocko (Zablotce)
Schätzel Stanislaw dr. adw. Brzezany
Schnell Oskar wl. dóbr Firlejówka (Krasne)
Sekowski Stefan wl. dóbr Woyslaw (Zochów)
Skalkowski Tadeusz dr. adw. Krajowy Lwów
Skolyszewski Wiktor inzynier Wieliczka
Skrzynski Zdzislaw wl. dóbr Bachórz (Dynów)
Sozanski Feliks wl. dóbr Horodynia p. Kranzberg
Stadnicki hr. Stanislaw wl. dóbr Krysowice (Mosciska)
Stapinski Jan dziennikarz Kraków
Staniszewski Walenty dr. dyrektor m. kasy oszczedn. Kraków
Staruch Antoni wloscianin Bereznica wyzna (Hoczew)
Starzynski Tadeusz wl. dóbr Derewnia (Turynka)
Stojalowski Stanislaw ks. redaktor Bielsko
Struszkiewicz Wladyslaw radca dworu w ministerstwie rolnictwa Wieden (Vienna)
Szajer Tomasz wloscianin Slocina (Rzeszów)
Szeptycki hr. Andrzej ks. dr. metropolita obrz. gr. zatepca marszalka krajowego Lwów
Szeptycki hr. Jan wl. dóbr Przylbice
Szponder Andrzej ks. redaktor Kraków
Szwed Wojciech wloscianin Pawel mala (Zywiec)
Tarnowski Leonard dr. adwokat Przemysl
Tarnowski hr. Stanislaw dr. JE Prezes Akad. Umiej. w Krakowie
Tarnowski hr. Zdzislaw wl. dóbr Dzików
Teodorowicz Antoni wl. dóbr Zuków (Obertyn)
Teodorowicz Józef ks.   arcybiskup obrz. orm. Lwów
Tomaszewski Franciszek dyr. Gimn. Sambor
Torosiewicz Mikolaj wl. dóbr Putiatynce
Traczewski Kazimierz wl. dóbr Hinowice (Brzezany)
Truskolaski Kazimierz wl. dóbr Plonna (Szczawne)
Trzecieski Jan wl. dóbr Miejsce piastowe
Tyszkiewicz hr. Janusz wl. dóbr Werynia (Kolbuszowa)
Tyszkowski Pawel wl. dóbr Huwniki (Rybobotycze)
Urbanski Jan wl. dóbr Nizniów
Urbanski Mieczyslaw wl. dóbr Haczów
Vayhinger Adolf notaryusz Tarnów
Vivien Jan wl. dóbr Monasterek (Uscie zielone)
Walega Leon ks. dr. biskup tarnowski Tarnów
Wereszczynski Józef dr. wl. dobr Lwów
Wesolinski Adam ks. redaktor "Gazety niedzielnej"

Lwów, Grodzickich 4

Wilczkiewicz Antoni ks. rzymsk.-kat. proboszcz Olesno (Dabrowa)
Wisniewski Leonard dyr. kopalni Lwów
Witoslawski Kazimierz burmistrz i aptekarz Kolomyja
Wlodek  Filip wloscianin Lekowce
Wlodek Zdzislaw wl. dóbr Dabrowica (Chrostowa)
Wodzicki hr. Antoni

JE, wl. dóbr

Kraków

Wurst Adolf dr. lekarz pow. Kalusz
Zagórski Eustachy wl. dóbr Kolodziejówka (Skalat)
Zaleski Filip

JE, em. c. k. minister

Lwów
Zardecki Boleslaw dyrektor Tow. zaliczkow. Lancut

Culture · Customs · Databases · Donations · Gen Dobry! · Getting Started ·  Heraldry · History ·  Immigration · Maps · Military History ·  Newspapers ·  Polish Forum · Reference · Regional ·  Research Assistance · Ships · Slownik Geograficzny · Town Search · Volunteers 


Copyright © 2000 Janet Kisz, PolishRoots. All rights reserved. Used by Permission.