EU a DPH

 

Informace pro plátce DPH


 

Plátci DPH a EU

 • Informace pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Ověřování DIČ osob registrovaných v jiných členských státech EU
 • Registrace osob k DPH v členských zemích EU
 

Mezinárodní tiskopisy - DPH

 • Souhrnná hlášení
 • Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží
 • Žádost na vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě
 • Žádost na vrácení daně zahraniční osobě registrované k dani ve třetí zemi
 • Hlášení podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb. - dodání nového dopravního prostředku
 • Hlášení podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb. - pořízení nového dopravního prostředku
 

Web stránky EU - DPH

 • Portál Evropské unie
 • Odkazy na web stránky daňových správ a další důležité odkazy
 • Sazby DPH v jednotlivých členských státech
 • Ověřování DIČ osob registrovaných v jiných členských státech EU
 • Vracení DPH
 
 

Pomocník

nahoru RSS Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2005, Ministerstvo financí ČR| Letenská 15, 118 10 Praha 1 | podatelna@mfcr.cz | +420 257 041 111|
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947