Bilaterální pomoc

 

Programy bilaterální zahraniční pomoci

 

Aktuality - Programy bilaterální zahraniční pomoci

rok 2007

 

I. Vlámsko

  • Termín pro předkládání společných česko – vlámských projektů by stanoven Vlámskou vládou na 31. března 2008.
    Informace o postupu předkládání společných projektů jsou uvedeny na této webové stránce v části Aktuální bilaterální programy.

II. Nizozemsko

  • Bilaterální programy vlády Nizozemska (MTEC, MATRA – flex, PPA short) byly pro nové členské země ukončeny k 31.12.2006.

Centrum pro zahraniční pomoc (CZP) je na základě rozhodnutí ministra financí pověřeno koordinací programů zahraniční bilaterální pomoci od 1.ledna 2005.

Kontaktní adresa:

Ministerstvo financí ČR -  Centrum pro zahraniční pomoc

Mail: bi-pomoc@mfcr.cz
telefon: 257 044 559,  257 044 591
Fax: 257 044 550
Sídlo: nábřeží Kpt. Jaroše 1000, Praha 7
Poštovní adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1


Na stránkách www.mfcr.cz/pomocEU  pod odkazem Bilaterální pomoc budou postupně zveřejňovány aktivní programy a novinky v programech, do kterých mohou instituce státní správy České republiky předkládat projekty.

 

Pomocník

nahoru RSS Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2005, Ministerstvo financí ČR| Letenská 15, 118 10 Praha 1 | podatelna@mfcr.cz | +420 257 041 111|
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947