Centrální finanční a kontraktační jednotka

 
 

Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU)

CFCU - 2008

 

Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU) vykonává roli implementační agentury pro projekty Transition Facility. Podílí se na implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska a Programu Švýcarsko-české spolupráce při tvorbě závazných metodik a je zodpovědná za sledování finančního plnění projektů a související platby.
Pro projekty Transition Facility připravuje a vypracovává zadání pro výběrová řízení pro projekty ústředních správních orgánů v oblasti posilování institucí. Organizuje výběrová řízení, kontraktační jednání a připravuje smlouvy pro všechny typy projektů a zajišťuje podpis smluv Schvalujícím úředníkem programu (PAO). Vykonává funkce Administrativního orgánu pro twinning s plnou odpovědností za výběrová jednání, přípravu smluv a implementaci twinningových projektů.
Pro projekty Finančních mechanismů EHP/Norska připravuje rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo obdobné právní akty, ověřuje a schvaluje zejména finanční plnění jednotlivých projektů a spolupracuje s příjemci finančních prostředků na implementaci projektů.
Vede bankovní účty a provádí bankovní operace spojené s realizací projektů (platby dodavatelům, konečným příjemcům, žádosti o finanční prostředky z Národního fondu) i činnosti týkající se převodů majetku a DPH. Monitoruje a ověřuje provádění projektů jak na straně konečných příjemců, tak na straně dodavatelů.


 

Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU) - samostatné oddělení 902 Ministerstva financí
Ing. Jan Slavíček, CSc., vedoucí oddělení
Poštovní adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Sídlo: Legerova 69, Praha 1
Tel: (+420) 257 044 551, Fax: (+420) 257 044 550
E-mail: jan.slavicek@mfcr.cz

 

Pomocník

nahoru RSS Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2005, Ministerstvo financí ČR| Letenská 15, 118 10 Praha 1 | podatelna@mfcr.cz | +420 257 041 111|
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947