Rada EU

 

Rada EU (Rada Evropské unie - The Council of the European Union)


 

Rada Evropské unie Odkaz na externí web je formálním názvem orgánu sestávajícího se ze zástupců všech členských států na ministerské úrovni. Do roku 2002 byla označována jako Rada ministrů.

Na jednání Rady mohou ministry zastoupit státní tajemník, resp. náměstek ministra či velvyslanec při Stálém zastoupení při EU v Bruselu nebo jeho zástupce. Při hlasování může také ministr z jedné země zastoupit ministra z jedné další země. Předsedající ministr je nezastupitelný.
Jednání Rady se účastní EK, která se může účastnit debaty, avšak nehlasuje.

Hlavním sídlem Rady EU je při formálních jednáních Brusel. Některá zasedání se konají rovněž v Lucemburku. Neformální jednání (například neformální zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti – ECOFIN) probíhají na území předsednického státu.

Pravomoci a úkoly Rady

 • Rada je legislativním orgánem ve všech třech pilířích EU; legislativní proces vykonává, v závislosti na proceduře společně s EP (viz čl. I-8).
 • Rada koordinuje hlavní směry hospodářské politiky členských států.
 • Rada uzavírá jménem EU a ES mezinárodní smlouvy s jinými zeměmi či mezinárodními organizacemi.
 • Rada sdílí s EP rozpočtové pravomoci a přijímá rozpočet EU.
 • Rada přijímá rozhodnutí nezbytná pro vymezení a provádění SZBP, a to na základě všeobecných směrů, stanovených ER.
 • Rada koordinuje aktivity členských států a přijímá opatření v oblasti justice a vnitra (JHA).

Formace Rady

Formálně existuje jedna Rada. Každá členská země je v Radě zastoupena na ministerské úrovni. Vzhledem k různým agendám, které projednává, se schází v 9 formacích:.

 • Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) , která je složená z ministrů zahraničních věcí, popř. z ministrů pro evropské záležitosti. Schází se každý měsíc. Plní roli výkonného orgánu EU v oblasti  Společné bezpečnostní a zahraniční politiky.
 • Rada pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), která je složena z ministrů financí a hospodářství jednotlivých členských států Evropské unie.
 • Rada pro justici a vnitřní záležitosti (JHA)
 • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a záležitosti spotřebitele
 • Rada pro konkurenceschopnost
 • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku
 • Rada pro zemědělství a rybolov (AGRIFIN)
 • Rada pro životní prostředí
 • Rada pro školství, mládež a kulturu
 

Pomocník

nahoru RSS Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2005, Ministerstvo financí ČR| Letenská 15, 118 10 Praha 1 | podatelna@mfcr.cz | +420 257 041 111|
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947