Twinning

 
 

Aktuálně

2007

 

Twinning - IN  je formou implementace projektů financovaných z programu Transition Facility a patří mezi nejdůležitější prvky posilování institucí. V rámci twinningů přijíždějí do přijímajících zemí pracovníci z veřejného sektoru ze zemí EU, jejichž úkolem je poskytnout své zkušenosti a schopnosti při transpozici, realizaci a prosazení acquis v českém právním řádu. Cílem je, aby po určitém období byla přijímající země schopna provádět jednotlivé úkoly v určité oblasti komunitárního práva sama bez jakékoliv další pomoci.

 

Twinning OUT je forma twinningových projektů, kdy příjemcem pomoci jsou další země (tzn. kandidátské, nové členské státy EU či další země přijímající twinningovou pomoc EU (TACIS, MEDA, CARDS), mimo ČR. Projekty jsou plně financované ze zdrojů EU. Ode dne vstupu ČR do EU do těchto projektů mohou být zapojeni čeští experti z ministerstev nebo jiných ústředních orgánů státní správy, případně dalších institucí veřejné správy, pokud uspějí ve výběrovém řízení.

 

Twinning manuál - Centrum pro zahraniční pomoc zveřejnilo aktuální verzi Twinningového manuálu (verze 2007). Aktualizovaná verze platí pro všechny twinningové kontrakty, ke kterým byl vystaven notifikační dopis k výběru twinningového partnera nejdříve 1. září 2007. Aktualizovanou verzi Twinningového manuálu a Twinnigového kontraktu (včetně všech příloh) naleznete v sekci Twinning OUT.

 

Pomocník

nahoru RSS Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2005, Ministerstvo financí ČR| Letenská 15, 118 10 Praha 1 | podatelna@mfcr.cz | +420 257 041 111|
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947