Et tilbakeblikk

I 1946 startet det kommunale ferjeselskapet busstrafikk på Tromsøya under navnet Tromsøya Buss- og Ferjeselskap. Som en følge av at brua over sundet ble åpnet i 1960, ble så Tromsbuss AS stiftet som et rent landbasert transportselskap med bussdrift som hovedaktivitet. I tillegg ble det også drevet en del med gods i form av distribusjon i byen og lokale godsruter i distriktet.

Tromsbuss hadde en trang start i 1960 med en temmelig slunken aktiva fra tidligere Tromsøya Buss- og Ferjeselskap, som innstilte virksomheten samme år. Tromsbuss disponerte da 17 relativt nedslitte busser som hadde sitt stasjoneringssted nord i Skippergata, og 40 medarbeidere var på lønningslisten. Tromsø hadde den gang ca 12.000 innbyggere og med dagens befolkning på 62.000 ser man at det har foregått en formidabel vekst disse 44 årene.

Tromsbuss avspeiler på mange måter denne veksten gjennom sin egen utvikling. Selskapet hadde en omsetning første året på 1,2 mill kroner, og omsetningen er økt 120 ganger på de 44 årene Tromsbuss AS har eksistert. Selskapet fremstår i dag som moderne og fremtidsrettet, og fra 2002 er all transportvirksomhet i selskapet basert på bussdrift.

Kort sagt: Mye har skjedd siden de første årene etter krigen, da sjåførenes siste oppgave for dagen var å vaske bussen, smøre clutch-overføringen og sette vogna i en bakke, slik at sjåføren fikk start dersom det var kaldt neste morgen.
Copyright 2004 Tromsbuss AS - Design: EnType AS - Publiseringsverktøy: Webcronize