. . . F R E N K E L M A S I . . .

 

FRENKELMASI siberuzayIn en seyrek yenilenen ama çok da hos bir
çizgi roman kösesidir.

yeni . çizgi roman . FRENKELMASI . 3ncü BöLüm . Beyaz BizonF R E N K E L M A S Io
3 . B ö L ü M o( b e y a z b i z o n )


öZET
:
Sehzade saraydan ka
çar. Sünnetten kaçtIgInI ögrenen sultan ogluna çok sinirlenir ve pesine düser. Okyanusa açIlan Sehzade bir deniz canavarInIn saldIrIsIna ugrar. Yeni dünya kIyIlarIna sürüklenen Sehzade yerlilere tutsak düser. Kabile sefinin kIzI Mehtap Sehzade'yi kutsal magara duvarIna iserken yakalar. Bunun üzerine kabile meclisi Sehzade'yi idama mahkum eder ancak ceza ertelenir. Gece esrarengiz bir el kahramanImIzI serbest bIrakIr.

-----------------------------------------------------------
FRENKELMASI eski maceralar: Unutanlara ve yeni gelenlere eski bölümleri hatIrLatIrIz: 1nci bölüm (saraydan kaçIs) . 2nci bölüm (yeni dünya).
------------------------------------------------------------

YENi . . . ilüstrasyon . . . TAPTAZE . . . tavanarasI

TavanarasIna üçüncü kez çIktIk ve ipe sapa gelmeyen çizimlerle dolu üç tane defter bulduk. Atmaya kIyamadIK buyrun bakin . . .

Karadefter
Bordo Defter
Kapaksiz Bloknot

-----------------------------------------------------------21 MayIs 2004 HatIrasI

AH BEBERUHi AH !

Beberuhi'nin Türküsü:
Dimeto, dimeto, Beberuhi
Dimeto, dimeto, Beberuhi

VardIm Haleb'e bindim dolaba
ParalarI verdim rakI saraba
Yalel yalel yalel yalel...

KaplumbagamI nalladILar,
SIrtIna semer bagladILar,
Yalel yalel yalel yalel...


'nin eski maceralarI

1- Monolog

2- Turistler

3- Seltoksçu

4- çoban

5- HALI

6- Doktor (19/2/2004)

7- Hamam (18/3/2004)

8- Beberuhi (21/5/2004)

-----------------------------------------------------------

A R S i V:
çr .. tam macera . Zahir's Raisins
25 KasIm '00 . cizgiroman .. OYUN
1 aralik '02
TAVANARASI 2
25 KasIm '00 . TAVANARASI
1 Ekim '00 . çizgi roman .. Patates
tam macera .. KuslarI Severim
cizgi roman . . Der Zombi um Figaem
tam macera .. Bir Aksam Gezintisi
BEDAVA ABONELiK !!!
Frenk ElmasI yenilendikçe haberdar edilmek istiyorsanIz frenkelmasi@yahoo.com
adresine bir email yazin yeter.

-------------------------------------------------------------------

 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SON YENiLEME: 7 Ekim 2005
Her hakkI saklIdIr. kopirayt mopirayt © Gökhan Günes, FRENKELMASI 2000, 2005


BEDAVA ABONELiK !!!
Frenk ElmasI yenilendikçe haberdar edilmek istiyorsanIz frenkelmasi@yahoo.com
adresine bir email yazin yeter.

OkurlarImIzIn en çok sordugu sorular:
FrenkelmasI adlI öykü kaç haftada bir yayInlanIyor? bu bir dergi mi? haftalIk mI aylIk mI? Nedir bu Frenk ElmasI? ben de katkIda bulunsam mI acaba? e-posta? NasIL ULASILIR bu Elmaya? Ben bu sayfayI ziyaret eden kaçIncI kisiyim? Bu ve benzeri sorulara yanIt arayanlar lÜtfen buraya tIklasInLar

BAGLANTILAR (Mahalle'de neler oluyor?):
Rodeo Strip cizgi roman dergisi.
Seruven çizgi roman
arastIrmalarI dergisi.
Koloni eskiden fanzinidi simdi cizgi roman tartisma grubu.
Artistik Hareket Ugur Sertçelik tasarim, illustrasyon, çr

Sundance Jazz Belcikali YVES BUDIN çini murekkebiyle caz yapiyor
Hakan YILMAZ 2-D animasyon, karakter ve oyun tasarImI.

EBEVEYNLERiN DiKKATiNE!
FrenkelmasI çocuklara yönelik degildir. Bu sitede siddet ve çIplaklIk içeren resimlere rastlayabilirsiniz!!
FrenkelmasI sayfasIyla ilgili sorularInIzI ve arIzalarI lütfen frenkelmasi@yahoo.com  adresine yazIn.

. . . F R E N K E L M A S I . . .
1 1 1