Dette er Tromsbuss AS

Tromsbuss har konsesjon for kollektivtrafikk i kommunene Tromsø, Karlsøy og delvis Balsfjord. Den største delen av virksomheten foregår i Tromsø by. I tillegg driver selskapet virksomhet innenfor turkjøring, flybuss, nattbuss og øvrig personaltransport. Selskapet holder til i Tromsø.

Aksjonærer

AS TIRB eier 100% av aksjene i Tromsbuss AS, og selskapet er dermed et datterselskap under AS TIRB.

Driftsaktivitet

Rutebildrift, tur/sightseeing, flybuss, nattbuss, kontraktkjøring m.m

Eiendomsselskap

Tromsbuss Eiendom

Forretningsidé

TROMSBUSS er en kundeorientert servicebedrift som driver persontransport med buss.

Ruteområde

Tromsø kommune , Karlsøy kommune, deler av Balsfjord kommune.

Samarbeidsprosjekt

Trafikktriangelen salg/infokontor i samarbeid med Troms Innland Rutebil og Troms Fylkes Dampskipsselskap.

Verdier

Vi søker å skape en god bedriftskultur og positive holdninger med basis i følgende verdisett:

Respekt, Åpenhet, Involvering, Samarbeid

Visjon

I forbindelse med en samling i februar 2003 hvor styret og alle ansatte deltok, utviklet organisasjonen gjennom en engasjert prosess selskapets visjon. Denne uttrykkes gjennom slagordet:

TROMSBUSS,
SIKKERT FREM, SIKKERT HJEM


Årsberetning 2004

Selskapets årsberetning og regnskap er nå tilgjengelig i PDF-format.

Copyright 2004 Tromsbuss AS - Design: EnType AS - Publiseringsverktøy: Webcronize