ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου -  Ν. Φάληρο -  Πειραιάς