Mary Fonden

Præsidium

Mary Fonden rådgives og følges af et præsidium, der består af op til 25 medlemmer, som alle er udvalgt blandt medstiftere, driftspartner og vores største samarbejdspartnere. Kronprinsessen varetager hvervet som præsident for præsidiet, hvis medlemskab ikke kan søges.

Præsidiet består af:

  • Niels Boserup, formand for Oticon Fonden
  • Claus Colliander, bestyrelsesformand for J.C. Hempel’s Fond
  • Niels Erik Folmann, adm. direktør for BBDO
  • Jørn P. Jensen, viceadm. direktør & CFO hos Carlsberg
  • Niels Due Jensen, koncernbestyrelsesformand i Grundfos
  • Peter Engberg Jensen, koncernchef i Nykredit
  • Kjeld Kirk Kristiansen, formand for LEGO Fonden

Præsidium

  • Gurli Martinussen, direktør for TrygFonden
  • Christen W. Obel, bestyrelsesformand for Det Obelske Familiefond
  • Kjeld Juel Petersen, direktør for Villum Kann Rasmussen Fonden.

Hvervet som præsidiemedlem er ulønnet.

Side 1 af 2