b a r wierszekonkursyprzekladyteksty rozne

Katarzyna Ewa Zdanowicz
WIERSZE:

J A K  U M I E R A J Ą  M A Ł E  D Z I E W C Z Y N K I

dead can’t dance

unhappy end

G.I. Jane

lodowiec


i n n i   a u t o r z y

 Egon Schiele
o barze
mapa serwisu

kserokopia.art.pl

(c) bar 2002-2006
aktualizacja grudzień 2005