Geschiedenis van de Poort

De Poort is niet altijd een conferentieoord geweest. Het hoofdgebouw is in 1929 gebouwd door de paters Jezuïeten. Het kapelletje en het levensgrote Mariabeeld in de tuin zijn daar nog overblijfselen van.
Inmiddels is conferentieoord de Poort een modern centrum, dat met twee benen in deze tijd staat. Toch is de spirituele basis, gelegd door de Jezuïeten, nog duidelijk voelbaar. Die basis is door de gasten die de Poort tot nu toe heeft ontvangen, zelfs verder uitgebouwd.

Toen
In 1926 besloten de paters Jezuïe

ten om het Philosophicum naar Nijmegen te verplaatsen. Het Philosophicum was een internaat waar de priesterstudenten hun tweejarige studie Wijsbegeerte voltooiden. Een onderdeel van het internaat was een 'campagne', een soort vakantiehuis buiten de stad. Er werd gezocht naar een geschikt bouwterrein.
Een zekere pater Lamers nam contact op met P.J.M. van Stokkum, een handelaar in natuursteen uit Rotterdam. Deze was eigenaar van het landgoed 'de Hoghe Hoenderbergh' bij Groesbeek. Van Stokkum bleek bereid enkele hectaren, die bekend stonden als 'de Laghe Hoenderbergh', te verkopen aan de Jezuïeten.
Uiteindelijk verkocht Van Stokkum een terrein van ruim negen hectare voor een bedrag van ƒ 9.000,– (4.100 euro). Op 2 juli 1927 werd het koopcontract getekend.paters emphi theater1.JPG
De architecten maakten een tekening die zonder al te veel moeilijkheden werd goedgekeurd. De aanbesteding was in juli 1928. Van april tot en met augustus 1929 gingen enkele stoere 'scholastieken' – Jezuïetenleerlingen tussen noviciaat en priesterschap – op hun wekelijkse vrije dag naar 'de Campagne' om bouwwerkzaamheden te verrichten. Tussen de middag kwam broeder Coesel in zijn Ford eten brengen. De jongelingen verorberden het zittend in de schaduw van de uitkijktoren. Eind 1929 was het gebouw gereed voor gebruik.

Nu
Na een langdurig gebruik door de Jezuïeten werd het gebouw in juni 1985 in half afgebrande staat gekocht door de Nederlandse bahá'í-gemeenschap. Na twee jaar hard werken door een groot aantal vrijwilligers die werden ondersteund door vakkrachten, werd het gebouw op 26 juni 1987 officieel geopend door de toenmalige burgemeester van Groesbeek, dhr. E.E.A. van Gils. Ook na de opening is het gebouw nog een aantal malen verbouwd. De lounge en het kantoor zijn daarvan het resultaat.
Al na twee jaar, in 1989, werd de Poort uitgebreid met 'de dependance'. In dit gebouw bevinden zich drie zalen en een klein keukentje.
In 1999 is er op het complex van de Poort een nieuw gebouw gerealiseerd. Achttien hotelkamers, drie zalen beneden en een grote zolderzaal vormen samen de nieuwe aanwinst.
Door een constante groei en met medewerking van velen treft u nu een centrum aan waar jaarlijks een grote verscheidenheid aan organisaties, zowel Nationale als Internationale, cursussen en trainingen geven.