G direkte til innhold

Transportmidlene

Her finner du litt informasjon om de ulike kollektivtransportmidlene du kan benytte i Oslo og Akershus, både buss, trikk, T-bane, båt og tog. Ta en kikk under og få en oversikt over de ulike alternative reisemåtene.

 

Buss – på kryss og tvers

Bussen er en viktig del av Oslo og Akershus sin kollektivtrafikk. Med ca 400 busslinjer i Akershus og 70 busslinjer i Oslo frakter vi ca 90 millioner av passasjerer årlig. De fleste busslinjene går i områder som ikke dekkes av T-bane eller trikk. Ruter har ansvar for all lokal busstrafikk i Oslo og Akershus, og kjøringen utføres av ulike operatørselskap etter anbudskontrakter.

 

Trikk – på sporet i sentrum

Oslotrikkens linjenett dekker store deler av indre by, med avstikkere til enkelte boligområder utenfor Ring 3, som Lilleaker-Jar, Kjelsås og Ljabru. 72 moderne trikker betjener 6 linjer med omlag 30 millioner passasjerer årlig. Trikken drives av Oslo Sporvognsdrift AS, som er et datterselskap under det kommunalt eide Kollektivtransportproduksjon AS.
De ulike trikketypene

 

T-bane – urban og effektiv

T-banen er selve ryggraden i hovedstadens kollektivtrafikk og forbinder forstedene i vest, nord, øst og syd med byens sentrum. I tillegg fungerer fellesstrekningen mellom Majorstuen og Tøyen som en travel storbymetro med hyppige avganger og rask forbindelse gjennom bykjernens mest sentrale strøk. Med en tverrforbindelse langs deler av Ring 3 binder

T-baneringen byen enda bedre sammen. T-banen drives av Oslo T-banedrift AS, som er et datterselskap under det kommunalt eide Kollektivtransportproduksjon AS.
T-banens vogntyper

 

Båt – kast loss

I vårt nett inngår Nesoddbåtene som er Norges største fergesamband med hovedrutesambandet mellom Nesoddtangen og Aker brygge. Her fraktes ca. 2,7 mill. passasjerer i året. I tillegg kjøres det en rushtidsrute morgen og ettermiddag mellom Nesoddtangen og Lysaker, med ca. 200.000 reisende, og en annen rushtidsrute mellom Slemmestad/Vollen og Aker brygge, med ca. 100.000 reisende. Om sommeren kjøres det ruter til øyene langs Nesoddkysten og videre til Håøya og Drøbak, en gang pr. dag, et varierende antall ganger pr. uke.

Båtene i Indre Oslofjord utgjør en liten, men også nødvendig og hyggelig del av trafikkbildet i hovedstaden. Fra Vippetagen er det helårs båtforbindelse til øyene i havnebassenget, mens sommerbåtene til Bygdøy seiler fra Rådhusbrygga.

 

Tog – på skinner

Ruter har takstavtale med NSB BA som innebærer at Ruter sitt billett- og takstsystem blir benyttet på lokaltog i Akershus og mellom Oslo og Akershus. Hvert år fraktes ca 18 millioner passasjerer med lokaltog gjennom vårt takstsystem.

15.02.2008 08:56:00
Skriv ut
Reiseplanlegger
Skriv inn stoppesteder eller adresser
FRA

TIL

Søket tar deg til Trafikanten.no
Rutehefter
 
 
Rutetilbud

Under dette punktet finner du informasjon om alle linjer og rutetider i Oslo og Akershus.

Billetter og priser

Under dette punktet finner du informasjon om alle de ulike billettene og prisene, og hvor du får kjøpt disse.

Reiseinformasjon

Under dette punktet finner du informasjon om all annen informasjon knyttet til det å reise kollektivt i Oslo og Akershus.

Miljø og kultur

Reiser du kollektivt er du med å bidra til et bedre miljø. Her kan du finne mye informasjon om undersøkelser som underbygger dette.