Министерство на външните работи на Република България

Посолство на Република България, Пекин, Китай

Xiu Shui Bei Jie 4, Beijing - 10060
Тел.: (0086 10) 6532 1916
Факс: (0086 10) 6532 4502
E-mail: bulemb@public.bta.net.cn


Двустранни отношения
Двустранни отношения
  
© 2008 Посолство на Република България, Пекин, Китай