resim


ŞİMDİ OKUMA ZAMANI
İstiklal Caddesi Rumeli Han No: 88 D: 20 Beyoğlu - İSTANBUL  Tel: 0212.251.54.10  Faks: 0212.244.66.64  nk@nkyayinlari.com

TÜM KİTAPLAR
GELENEK dizisi
soL MECLİS dizisi
YURTSEVERLERİN KİTAPLIĞI
İKTİSAT KİTAPLARI
KÜLTÜR KİTAPLIĞI

ANASAYFA

Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü / soL Meclis
Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü
Editörler:
Erhan Nalçacı
Onur Hamzaoğlu
Erkin Özalp


Kapak Tasarımı:
Tuluğ Ünlütürk


Birinci Baskı:
Nisan 2006

510 s.
18 YTL

14x21 cm

ISBN:
975827187-3
BARKOD: 9789758271870

Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü’nün hazırlık çalışmaları, soL Meclis tarafından, 2003 yılında başlatılmıştı. Aralarında meclis üyesi olmayanların da bulunduğu çok sayıda öğretim üyesi, hekim, sağlık emekçisi, iktisatçı ve yazarın katkılarıyla hazırlanan bu sözlük, dar kapsamlı bir uzmanlık çalışması değil. Sözlükte, pek çok temel iktisadi ve toplumsal kavram da eleştirel bir yaklaşımla ele alınıyor.

Çalışmanın öncelikli bir hedefi, “emperyalizm”, “sınıf mücadelesi” ya da “eşitlik” gibi kavramların unutturulduğu ya da içlerinin boşaltıldığı, bunlara karşı “küreselleşme”, “sosyal diyalog” ya da “sürdürülebilirlik” gibi içi boş kavramların üretildiği bir dönemde, emperyalizmin kavramlar üzerinden yürüttüğü ideolojik saldırıları deşifre etmek. 

Sözlüğün omurgasını oluşturan sağlıkla ilgili maddelerde ise, kapitalist sağlık sistemi (ve son yıllardaki reform girişimleri) eleştirel bir çözümlemeye tabi tutulurken, sosyalist ülkelerin sağlık sistemleri hakkında da bilgi veriliyor ve toplumcu bir bakış açısıyla geliştirilen alternatif yaklaşımlar tartışmaya açılıyor.
Resmi büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz...

YAZARLAR

Atilla Göktürk: Prof. Dr., Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Attila Aşut: Gazateci/Yazar
Burçak Özoğlu: Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Çalışma ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü
Bülent Cengiz: Öğr. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bülent Kılıç: Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Cem Terzi: Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dilek Karaşin: Öğretmen (Ankara)
Erhan Nalçacı: Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Erkin Özalp: Yazar/İktisatçı
Eylem Yentürk: Dr., S.B. Şevket Yılmaz Hastanesi (Bursa) Acil Servis Hekimi
Feride Saçaklıoğlu: Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Filiz Hamzaoğlu: Dt., Kocaeli Üniversitesi Medikososyal
Gazanfer Aksakoğlu: Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Haluk Yurtsever: Yazar
İlhami Alkan: Avukat/Yazar
İlker Belek: Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İzzettin Önder: Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü
Kayıhan Pala: Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Mesut Odman: Yazar/İktisatçı
Metin Çulhaoğlu: Yazar
Murat Civaner: Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı
Nurettin Abacıoğlu: Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Onur Hamzaoğlu: Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Özen Aşut: Doç. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı
Özlem Özkan: Yard. Doç. Dr., Kocaeli Ünv. Kocaeli Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.
Reyhan Uçku: Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Tamer Aker: Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Uğur İşlek: Dr., Hekim/Yazar
Yücel Demiral: Yard. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı


BAZI MADDELER

Aile Hekimliği, Aşı ve Patent, Aşırı Çalışmaya Bağlı Ölüm (Karoshi), Bulaşıcı Hastalıklar, Bütçe, Çocuk İşçiler, Emek-Değer Teorisi, Esnek Üretim, Gecekondu, Hakkaniyet, Hekim Yemini, Küba'da Sağlık Sistemi, Mezuniyet Sonrası Eğitim, Neoliberalizm ve Sağlık, Sağlık Emekçileri, Sağlık Sistemi Reformları, Sosyalist Ülkelerde Çözülüş Sonrası Sağlık, Sözleşmeli Hekim, Tıp Eğitiminde Reform, Uluslararası Sağlık Kurumları

ANASAYFA