Click - Netherlands IndexNetherlands
Links to Heerlen
Historical Images of Heerlen


© Jan Engelen, Klimmen.
   Heerlen, Een geheugen voor de toekomst.
   Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1995, p.78De oudste sporen van de Pancratiuskerk gaan terug tot het begin van de 11e eeuw.
De huidige toren was toen nog niet gebouwd. Pas veel later werden er grotere uitbreidingen
gerealiseerd; dat was vooral in 1902 aan de orde.

In het begin was er slechts sprake van een klein kerkje of een kapel. Dit wordt beschreven in
een schenkingsakte uit het jaar 1065. Daarin wordt gezegd, dat Heerlen anno 1049 twee
kerkjes of kapellen kende, te weten de Martinuskerk in Welten en de "Andreas".
Of dit laatste een kerk of kapel betrof is niet zeker. Wel staat vast dat we het de huidige
Pancratiuskerk moet zijn.

Bekend is ook dat de familie van Ahr-Hochstaden haar onder bescherming van St. Pancratius
heeft gesteld. Van 1649 tot 1663 werd de kerk door zowel katholieke als protestantse
gelovigen gebruikt. Dit werd noodzakelijk geacht en mogelijk gemaakt vanwege een
Staatse bezetting. Dit dubbelgebruik noemde men simultaans.
Het grootse gedeelte van haar bestaan kende de kerk een katholieke achtergrond.

We zien hier de kerk in een opname uit 1965. De twee gebouwen links op de voorgrond waren
gedeeltelijk een winkelhuis en het huis Canter, later de Provinciale Limburgse Bank.
Deze hoekpanden werden in januari 1967 bij de reconstructie van het voormalige
Emmaplein afgebroken.

Hoeveel pastoors heeft de Pancratiuskerk gehad en hoeveel gelovigen hebben zij bediend?
Het laatste is uiteraard moeilijk te zeggen. Een lijst van pastoors is er wel.
Uit verschillende bronnen van 1234 tot heden kon die worden gereconstrueerd.
De oude en vreemde benamingen, waaronder "Heerle" zijn hier en daar bewust letterlijk
overgenomen.

1234 Theodoricus (Tirricus), plebaan te Heerle.
1247 Renerus de Trajecto.
1281 Frederik van Wickrade, kannunik St. Gereon in Keulen en pastoor te Heerle.
1357 Willem van Gorinchem.
1394 Joannes van Opstal, pastoor te Heerle en secretaris van hertogin Johanna van Brabant.
1487 Arnoldus de Capella, vicarius perpetuus.
15e  eeuw: Dominus Heynricus.
1512 Wyllem van Elderen.
1522 Egidius van de Blocquerie, persona in Heerle.
1567 Servaes Lenarts, pastor of vicarius perpetuus in Heerle.
1590 Peter Ruloffs.
1595 Matthias Mosis (Moijses).
1599 Carolus Masius (Maes).
1600 Francicus Portius, vicarius perpetuus, vroeger kapelaan te Beek en pastoor te Geul.
1601 Simon Holender.
1605 Franciscus Portius (Vercken).
1608 Theodoricus Staal.
1620 Goswinus Batson, pastoor.
1624 Joannes Roloofs (persona).
1639 Mathias Renckens, pastoor te Heerle.
1650 Antonius Sanderus (persona).
1658 Ittel Frederik Cloeps (persona).
1672 Robertus Nicolaus van Elsrack.
1685 Mathias Schils, pastoor en Heerlenaar van geboorte.
1693 Jodocus Sleypen, vicarius perpetuus.
1702 Jean Groussou (persona).
1706 Joannes Mathijs Mommerts, vanaf 17 december 1706 pastoor te Heerle.
1711 Antoon Quaedvlieg, geboortig in Heerle en op 16 juni 1711 benoemd.
1749 Arnold Morees, benoemd 12 mei 1749.
1792 Dionysius Penners, op 1 september 1792 benoemd als pastoor.
1803 Joannes Joseph Lemmens, pastoor te Heerle.
1806 H.G. Cleven, pastoor.
1830 Jan Christiaan van der Heyden, pastoor-deken.
1835 Jan Reiner Schmeitz, geboren te Broek-Sittard; werd op 1-10-1835 pastoor, later deken.
1839 Jan Hendrik Adolf Rouillon, pastoor te Heerle vanaf 3 december 1839.
1863 Frans Joseph Louis Savelberg, vanaf 22 december 1863 pastoor te Heerle.
          Vanaf 1883 pastoor-deken.
1888 Ferdinandus A.H. Moubis, pastoor-deken.
1898 Petrus P.J.H. Wimmers, pastoor-deken.
1906 Johannes Arnoldus Brewers, op 3-11-1906 benoemd als pastoor-deken van Heerlen.
1924 Pieter Paul Joseph Nicolaije, pastoor-deken.
1945 Henricus H. Bemelmans, pastoor-deken.
1964 Petrus Johannes Lambertus Jochems, pastoor-deken.
1985 Jozef Marianus Punt, pastoor-deken.
1991 Frans Jozef Maria Wiertz, pastoor-deken.
1993 Theodorus Christianus Franciscus van Galen, pastoordeken. 
«« zoom »»

Parkstad ©1998

WM system:
Compatible:
HTML-Tool:
HTML-check:
HTML-check:  
MS Explorer
Netscape
Arachnophilia
SiteInspector
Validator
          Image-Tool:
Animations:
Site-Counter:  
Site-Voting:
Scantool:
Adobe
Animagic
LeFastcounter
STPT
Artec
          


Hardware:
Software:
Provider:
Images:
Images:


IT Support: Intel
Norton Utilities
Postbank Access
Jan Engelen
City of Heerlen


Bigton
Special Thanks go to: Rob Schlüter

More info......

Or: Search the Internet.