Het regiment werd opgericht in 1672 als Regiment Flodorff (repartitie van Zeeland). In 1719 werd het Regiment van Eck toegevoegd als 2e eskadron, in 1751 het Regiment Schack als 3e en 4e eskadron en tenslotte in 1761 Regiment Hessen-Philipsthall als 4e eskadron. Hierbij werd het oude 4e eskadron opgeheven In 1795 (Franse tijd) werd het verdeeld over het 1e Regiment Zware Cavalerie.

Tot 1716 bestonden regimenten uit 1-4 eskadrons, elk bestaande uit 2-3 compagnie�n, ieder met een sterkte van 45-100 paarden. Op 24 maart 1716 nam de Staten-Generaal een resolutie aan waarbij, bij het overlijden van ��n der kolonels, de kleinere regimenten opgingen in de grotere regimenten. Zo ontstonden uiteindelijk regimenten bestaande uit 4 eskadrons van elk 2 compagnie�n.

Het regiment bestond rond 1790 uit 4 eskadrons, van elk 2 companieie�n, en een regimentsstaf. Een compagnie omvatte 43 manschappen en 47 paarden, het gehele regiment omvatte 30 officieren, 322 manschappen en 391 paarden. Hoewel sommige regimenten officieel een nummer/naam droeg, werd dit alleen gebruikt op hun wapens en uitrusting, en waren ze beter bekend onder de naam van hun commandant (kolonel). Begin 1793 bedroeg de (theoretische) sterkte 352 man. Na de oorlogsverklaring op 1 februari 1793 van de Franse Republiek aan de koning van Engeland en de stadhouder der Nederlanden werd de sterkte opgevoerd naar 499 man.

Kolonel

 05-02-1672 A Adriaan Gustaaf Graaf van Flodorff, 20-10-1683 generaal-majoor
 01-05-1699 B Johan de Rhoo, 10-08-1701 generaal-majoor, 12-04-1703 
       luitenant-generaal, overl. 6-1704 in Spanje
 24-09-1704 C Johan Bernard Alexander Baron van Drymborn,15-09-1708 
       brigadier, 24-01-1711 generaal-majoor
 17-11-1724 D Gijsbert Herman Hendrik Baron van Drymborn, 11-03-1727 
       brigadier
 14-03-1738 E Adriaan van Son
 15-07-1740 F Paulus Huybert Buys, 16-05-1747 generaal-majoor, 00-03-1765 
       luitenant-generaal
 08-03-1775 G Anthony Frederik von St�cken, 24-08-1772 generaal-majoor, 
       15-10-1787 luitenant-generaal
 17-08-1789 H Adam Fran�ois van der Duyn van �s Gravemoer, generaal-majoor,
       overl. 28-11-1793 in krijgsgevangenschap te Rijssel
 03-12-1793 I Willem Hendrik Baron van der Duyn van Maasdam, 10-01-1794 
       generaal-majoor der Infanterie, 27-10-1814 luitenant-generaal

Kolonel-commandant

 20-03-1691 A Johan de Rhoo
 17-06-1703 B Johan Bernard Alexander Baron van Drymborn
 14-03-1711 C Gijsbert Herman Hendrik Baron van Drymborn
 01-01-1748 D Samuel van Eck tot Overbeek
 01-01-1752 E Michiel Ricard, overl. 1-1768
 08-03-1766 F Herman Reynst
 24-03-1771 G Johan Anthony Baron van Pattkull tot Posendorff, 15-10-1787 
       generaal-majoor
 04-12-1771 H Adam Fran�ois van der Duyn van �s Gravemoer
 11-04-1777 I Lodewijk Prins van Waldeck
 12-10-1787 J J.W. Baron van Imhoff
 03-12-1793 K B.M. van Steenhardt

Luitenant-kolonel

 04-07-1771 A J.J. Galieres
 30-12-1772 B H.P. Dibbets
 22-07-1775 C J.W. Baron van Imhoff
 12-11-1787 D Catharinus Bost
 25-07-1791 E B.M. van Steenhardt
 03-12-1793 F P.T. de Mey

Majoor

 08-02-1672 A Willem Roeleman van Quadt-Soppenbroek
 01-01-1676 B Otto van Wylich Baron van Lottum
 00-00-1676 C Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk
 00-00-1678 D Frederik Willem Baron de Heyden
 00-00-1683 E Bernard Alexander van Drymborn
 28-04-1689 F Johan de Rhoo
 10-04-1691 G Alexander van Aerssen van Sommelsdijk, overl. 24-11-1691 
 18-12-1691 H Johan Bernard Alexander van Drymborn
 04-06-1701 I Johan George de Haeck
 27-07-1703 J Dirk Helmich van Voorst
 00-00-1704 K Pierre de Bacclan
 15-10-1704 L Paulus de Baucelin
 15-08-1710 M Jean de la Vign�
 12-03-1728 N Adriaan van Son
 14-03-1739 O Andries Mathij
 16-07-1745 P Frederik Carel van Dorp
 03-10-1746 Q D.C. Baron Dutour, 18-03-1766 kolonel (titulair)
 15-02-1750 R Herman Reynst
 10-03-1768 S Johan Anthony Baron van Pattkull tot Posendorff
 02-10-1770 T J.J. Gallieres
 04-07-1771 U H.P. Dibbets
 30-12-1772 V J.W. Baron van Imhoff
 30-07-1776 W Walraven Baron van Heeckeren, 00-05-1782 kolonel (titulair)
 14-05-1782 X Catharinus Bost
 12-11-1787 Y B.M. van Steenhardt
 03-12-1793 Z H.M. van Ermel

Garnizoen

 1715 's Hertogenbosch
 1716 Bergen op Zoom
 1719 Kampen, Arnhem
 1721 Deventer, Zutphen
 1725 Breda
 1728 Venlo, Grave
 1729 Ieperen
 1730 Venlo, Noord-Holland
 1731 Grave, Noord-Holland
 1735 Noord-Holland, Nijmegen
 1737 Groningen, Hoorn, Alkmaar
 1741 Alkmaar, Hoorn, Groningen
 1745 Maastricht
 1746 Venlo
 1747 Namen
 1748 Gorinchem
 1749 Middelburg
 1750 Arnhem
 1752 Arnhem, Haarlem
 1753 Haarlem
 1757 Deventer
 1760 Deventer, Kampen
 1761 Hasselt, Leeuwarden, Vollenhove, Zwolle
 1762 Bolsward, Dokkum, Hasselt, Vollenhove, Zwolle
 1763 Bolsward, Dokkum, Leeuwarden
 1766 Groningen, Leeuwarden
 1767 Deventer, Hasselt, Kampen, Vollenhove, Zwolle
 1771 's Hertogenbosch
 1774 Breda
 1777 Groningen, Leeuwarden
 1780 's Hertogenbosch
 1782 's Hertogenbosch, Leiden
 1784 's Hertogenbosch
 1786 Zaltbommel
 1789 's Hertogenbosch, Kampen
 1790 Arnhem
 1791 Nijmegen
 1794 Zaltbommel

Eskadron

1e eskadron 1672-1795

2e eskadron 1719-1795

zie Regiment Eck

3e eskadron 1751-1795

zie Regiment Schack

4e eskadron 1751-1761

zie Regiment Erbach

4e eskadron 1761-1795

zie Regiment Hessen-Philipsthall

Krijgsverrichtingen

 1674 Seneffe
 1677 Montcassel
 1678 Saint Denis
 1703-1710 Spanje
 1746 Rocour
 1747 Lafeldt
 1794 Sambre

Uniform

1795

Witte rok met rose uitmonstering, gele vest en broek, witte knopen.

Bron: het Jassenboekje

Bronnen

 • Afstammingen en Voortzettingen der Cavalerie en Wielrijders door H. Ringoir in Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis (BSMG) nr. 3 ('s-Gravenhage, 1978)
 • Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940 door H. Ringoir in Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis (BSMG) nr. 8 ('s-Gravenhage, 1980)
 • De Nederlandse Cavalerie door P. Forbes Wels in serie De geschiedenis van de Nederlandse Armee (Bussum, 1963)
 • The Dutch Army of 1793-1794 door Mr. van Uythoven (www.NapoleonSeries.org/reference/military/organization/dutch.cfm.htm)
 • De uniformen van het leger van de Republiek Der Verenigde Nederlanden, deel 2: De cavalerie van 1670-1700 door Dr. F.G. De Wilde in De Tinnen Tafelronde 20e jaargang, april �74 (no. 2) blz. 2-7

Big View

bewerk Menu