Stofskiftets rolle
i autismespektret er stor

 

Man er nu et trin tættere på at afklare, hvad årsagen til autsime er - eller også er vi igen blot forvirrede på et højere plan. Autismeforskningen har søgt efter forklaringen i hjerneudvikling og gener. En del alternativ forskning har slået på, at autisme skyldes defekter i stofskiftet. De mere rabiate i den genre mener ligefrem at en fornuftig diæt kan kurere autisme.

Men der skal måske ikke smiles så overbærende igen. Synlige spor i hjernens struktur, aktivitet og gener koblet til dette er uomstødelige facts, men at der også er en sammenhæng til stofskiftet er nu ved at komme til overfladen. Kroppen er en kompliceret maskine, så mange ting indvirker på hinanden samtidigt. Skyldes autismen stofskifteproblemer uanset, hvor man er på spektret? Her er en oversættelse af et nyhedsbrief:

Autisme, en kun dårligt forstået genetisk udviklingsforstyrrelse, mere end en halv million amerikanere har, kan måske tilskrives en defekt i metalstofskiftet, der forstyrrer hjernens udvikling og kan forårsage i overfølsomhed overfor giftige stoffer i miljøet. I et studie af 503 patienter med autisme udviste 99% tydelige tegn på en sådan stofskifteforstyrrelse ifølge information fra det årlige møde i American Psychiatric Association (APA).

Blod- og urinanalyser gav bevis på en metallothionein (MT) dysfunktion i 499 ud af 503 patienter (99%) diagnostiseret for at have en udviklingsforstyrrelse indenfor autisme spektret, ifølge Ph.D. William J. Walsh, biokemiker og chefforsker ved Pfeiffer Center, Illinois og M.D. Anjum Usman, læge ved centret, der præsenterede deres resultater ved APA mødet.

»MT er en familie af proteiner, der er essentielle for mange vigtige funktioner i kroppen. En dysfunktion i dette system kan forklare de fleste klassiske symptomer, der observeres i autisme», forklarer Dr. Walsh. »En MT forstyrrelse formodes at indvirke på udviklingen af hjerneceller, skade immunsystemet samt tarmkanalen og bevirke hypersensitivitet overfor giftige metaller«, siger han.

I undersøgelsen ledte man efter tydelige kemiske markører for hovedkomponenterne i forstyrrelserne på det autistiske spektrum herunder infantil autisme, Aspergers syndrom og gennemgribende udviklingsforstyrrelser med autistiske træk. Man fandt ingen afvigelser af betydning indbyrdes mellem disse grupper. Alle tre grupper led tydeligt af probemer i metalstofskiftet.

»En nøje analyse indikerede at bortset fra fire af de 503 personer på spektret havde alle dysfunktioner i metal stofskifet koblet til MT systemet«, siger Walsh. Undersøgelsens resultater tyder på at den primære årsag til autisme skal findes i en medfødt fejl i MT funktionen, måske forværret gennem traumer fra omgivelserne, forklare han.

Undersøgelens resulateter tyder også på at autisme skyldes en genetisk defekt i MT eller en biokemisk abnormalitet, der hindrer MT proteinerne i at virke. Hvis det holder, har man en meget sikker metode til at screene nyfødte for predisponering for autisme og måske endda behandlinger, der kan afhjælpe forstyrrelsen i metalstofskiftet.

Fra: © PSL Consulting Group Inc., 'New Research Suggest cause of Autism' , May 10. 2001

http://www.aspergerdk.org • asperger_dk@hotmail.com