resim


ŞİMDİ OKUMA ZAMANI
İstiklal Caddesi Rumeli Han No: 88 D: 20 Beyoğlu - İSTANBUL  Tel: 0212.251.54.10  Faks: 0212.244.66.64  nk@nkyayinlari.com

TÜM KİTAPLAR
GELENEK dizisi
soL MECLİS dizisi
YURTSEVERLERİN KİTAPLIĞI
İKTİSAT KİTAPLARI
KÜLTÜR KİTAPLIĞI

ANASAYFA

Türkiye'nin Sosyalist Seçeneği / soL Meclis
Türkiye'nin Sosyalist Seçeneği
Editör:
Erkin Özalp

Kapak Tasarımı:
Tuluğ Ünlütürk


Birinci Baskı:
Nisan 2006

311 s.
13 YTL

14x21 cm

ISBN:
975827186-5
BARKOD: 9789758271863

Bilim insanları, sanatçılar, aydınlar, sendikacılar ve siyasetçiler tarafından 2001 yılında oluşturulan soL Meclis’in öncelikli amaçlarından biri, sosyalizmin Türkiye için güncel, gerçekçi, hatta tek gerçek seçenek olduğunu ortaya koymaktı. Bu amaç doğrultusunda, siyasetten iktisada, eğitimden sağlığa, bilimden kültüre, dış politikadan ideolojik ve teorik sorunlara pek çok alanda üretimde bulunan soL Meclis, çok sayıda dışa açık toplantı düzenleyerek ulaştığı sonuçları ilgili kamuoyuyla paylaştı.

2002 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen “Türkiye İçin Sosyalist Seçenek” başlıklı toplantının bildirilerinden oluşan kitap kısa bir süre içinde tükenmişti ve aranıyordu. Elinizdeki çalışma, 2004 yılının Temmuz ayında düzenlenen “soL Meclis Solun Geleceğini Tartışıyor”, 2005 yılının Nisan ayında düzenlenen “Solun AB Politikaları” ve aynı yılın Ekim ayında düzenlenen “Türkiye’nin Sosyalist Seçeneği” toplantılarına sunulan bildirilerle birlikte, ilk toplantının bildirilerini de içeriyor.

Kısacası, soL Meclis’in sekizinci kitap çalışması, Türkiye’nin sosyalist seçeneğini çok daha kapsamlı bir şekilde tartışma olanağını sunuyor.
 
Resmi büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz...

YAZARLAR

Aslıhan Çatıker, Attila Aşut, Aydın Şimşek, Ayfer Eğilmez, B. Sadık Albayrak, Burçak Özoğlu, Candan Baysan, Emin Karaca, Erhan Nalçacı, Erkin Özalp, Gamze Yücesan-Özdemir, Gülay Dinçel, Haluk Gerger, Haluk Yurtsever, Hikmet Yaman, İlhami Alkan, İlker Belek, İzzettin Önder, Kemal Okuyan, Mehmet Kuzulugil, Mesut Odman, Metin Çulhaoğlu, Münir Cerit, Nihat Ateş, Nurettin Abacıoğlu, Oktay Şimşek, Onur Hamzaoğlu, Özlem Özkan, Perihan Sarı, Remzi İnanç, Sadullah Çağlar, Tevfik Çavdar, Uğur İşlek, Yusuf Ziya Tom


İÇİNDEKİLER

Sunuş

TÜRKİYE’NİN SOSYALİST SEÇENEĞİ

Türkiye’nin Tek Bir Seçeneği Var
soL MECLİS

Dünya Durumu ve Sosyalist Seçenek
HALUK YURTSEVER

Refah Devletine Artan Talep: Neoliberalizmin İnisiyatif Kaybı
İLHAMİ ALKAN

Kapitalizm: Sürdürmemek En İyisi
METİN ÇULHAOĞLU

Sosyalist Türkiye’de Bilim
ERHAN NALÇACI

Avrupa Birliği Metinlerinde Sosyal Güvenlik ve Sağlık: Halkımızı Neler Bekliyor?
ONUR HAMZAOĞLU

Venezüella’da Sağlık ve Eğitim Hizmetleri
ÖZLEM ÖZKAN - ASLIHAN ÇATIKER

Sosyalist Türkiye’de Sanatsal Etkinliklerin Örgütlenmesi
MESUT ODMAN

Türkiye Kimya Sanayisinin Potansiyeli
AYFER EĞİLMEZ

Sosyalist Türkiye’de Çalışma İlişkileri
BURÇAK ÖZOĞLU

Çalışma Yaşamına Farklı Bakışlar ve Sosyalist Bakışın Gerekliliği
GAMZE YÜCESAN-ÖZDEMİR

Sosyalist Türkiye’de Merkezi Planlama
ERKİN ÖZALP

Sosyalist Türkiye’nin Maliye Politikası
İZZETTİN ÖNDER

Sosyalist Türkiye’nin Ekonomisi
TEVFİK ÇAVDAR

SOLUN AB POLİTİKALARI

AB'ye Karşı Sosyalizm
soL MECLİS

Sendikalarda AB’ciliğin Kökenleri
ERHAN NALÇACI

AB’ci Solun İddialarına Nasıl Bakmalı?
ERKİN ÖZALP

Türkiye’de AB’ciliğin Sınıfsal Temelleri
HALUK YURTSEVER

Türkiye İçin Polonya Dersleri
İLHAMİ ALKAN

Uluslararası Kapitalist Entegrasyon, AB Süreci ve ‘Ölçek Sorunu’ Üzerine Düşünceler
METİN ÇULHAOĞLU

AB Bir Uygarlık Projesi midir?
MESUT ODMAN

AB Karşıtı Mücadelede Milliyetçilik ile Yurtseverliğin Farkı
NURETTİN ABACIOĞLU

soL MECLİS SOLUN GELECEĞİNİ TARTIŞIYOR

Çok Yakın Geçmişin Deneyimlerinden Hareketle Solun Gelecek Dönemdeki Görevlerine Bir Bakış
soL MECLİS

Sağlık ve Eğitim Alanlarında Mücadelenin Geleceği
ERHAN NALÇACI

Sol ve Gericilik
ERKİN ÖZALP

NATO Karşıtı Mücadele Deneyim ve Dersleri
HALUK YURTSEVER

AB'ye Üye ve Aday Ülkelerde Solun Görev ve Olanakları
İLHAMİ ALKAN

Sol ve Kürtler
MEHMET KUZULUGİL

‘Solun Toplumsallaşma Kanalları’ Üzerine Notlar
MESUT ODMAN

Türkiye Solunun Güncel Teorik Görevleri
METİN ÇULHAOĞLU

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Sendikal Hareket
PERİHAN SARI

Kamu Düzeninde Yerelleşme ve Cemaatlaşma Çabaları
TEVFİK ÇAVDAR

Türkiye İşçi Sınıfının Siyasallaşma Dinamikleri
UĞUR İŞLEK

TÜRKİYE İÇİN SOSYALİST SEÇENEK

Sunuş

Nâzım Hikmet Üzerine Tezler
NİHAT ATEŞ - B. SADIK ALBAYRAK

soL Meclis-soL Dergisi: İlkeler ve Hedefler
GÜLAY DİNÇEL

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni
HALUK GERGER

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler
CANDAN BAYSAN - MESUT ODMAN

Avrupa Birliği’nin Geleceği
İLHAMİ ALKAN

Türkiye’nin Dünyadaki Yeri: Verili Durum ve Alternatif Dış Siyaset İlkeleri
HALUK YURTSEVER

Kültür-Sanat: Verili Durum
EMİN KARACA

Türkiye Ekonomisi: Verili Durum ve Alternatif Çözüm Önerileri
İZZETTİN ÖNDER

Türkiye Sanayisinin ve Tarımının Verili Durumu
MÜNİR CERİT

Türkiye’de Tarım: Verili Durum ve Alternatif Çözüm İlkeleri
ERKİN ÖZALP

Türkiye İçin Planlı Kalkınma İlkeleri
TEVFİK ÇAVDAR

Esnek Üretim, Rijit Sömürü: Kapitalist Düzenin ‘Yeni’ Felsefesi
İLKER BELEK

Medya ve Türkiye Solunun Görevleri
ATTİLA AŞUT

Türkiye’de Yayıncılık Sorunları ve Çözüm İçeren Yaklaşımlar
REMZİ İNANÇ - OKTAY ŞİMŞEK

Kürt Emekçilerinin Hak Savaşım Eksenleri: Türkiye Burjuvazisinin ‘Sorun’u Olarak Kürtler
HİKMET YAMAN - SADULLAH ÇAĞLAR

Kürt Sorunu: Birlikte Çözüm
MEHMET KUZULUGİL

Dünyanın ve Türkiye’nin Sağlığı: Sorun Ne?
ONUR HAMZAOĞLU

Sağlık: Türkiye İçin Çözüm İlkeleri
ERHAN NALÇACI

Burjuva Siyasetinde Tıkanma ve Umutsuzluk
MESUT ODMAN

Sosyalizm Gündemi ve Kuramsal Çalışma
METİN ÇULHAOĞLU

Türkiye Solunun Siyasal Görevleri
KEMAL OKUYAN

Emekçi Sınıfların Durumu ve Hak Savaşımı Eksenleri
YUSUF ZİYA TOM

Sendikal Harekette Trendler ve Stratejik Perspektifler
AYFER EĞİLMEZ

Yeni Milatlar, Kitle Kültürü ve T.C. Panoraması
AYDIN ŞİMŞEK
ANASAYFA