76    ADINKERKE - POPERINGE    76

LENGTE / LENGHT / LONGUEUR : 34 km
MAATSCHAPPIJ / COMPANY / EXPLOITANT : Etat Belge
NATIONALISATIE / NATIONALISATION

: -

 

km

geopend
opened
mise en service
dubbelspoor
double track
double voie
electrificatie
electrification
electrification
 Adinkerke - Poperinge 34 30.09.1920* geen / none / néant geen / none / néant
* Deze lijn werd in 1915 aangelegd door het Belgisch leger voor de bevoorrading van het front langs deYzer. Na de oorlog werd de lijn voor het normale vervoer opengesteld.
* This line was constructed during 1915 by the Belgian army to provide a vital link along the front. After the war the line was opened to other traffic.
* Cette ligne fut construite par l'armée Belge en 1915 pour des raisons strategiques. Après la guerre, la ligne était reprise par l'Etat Belge.

GESLOTEN / CLOSED / FERMETURE

P : gesloten voor reizigersverkeer / closed for passengers / fermeture voyageurs
G : gesloten voor goederenverkeer / closed for freight / fermeture marchandises
: op enkelspoor gebracht / singled / mise à voie unique
: opgebroken / torn up / démontage
  P G C D
 Adinkerke - Poperinge   1934    1942*   X     1942*   
* Op bevel van de Duitse bezetter. / Ordered by the German army / Sur ordre de l'armée Allemande. 

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

H : halte / halt / point d'arrêt
M : goederenstation / freight yard / gare marchandises
: vertakking / junction / biffurcation
km   code
geopend
opened
ouverture
P G .
 0.0    Adinkerke FDK   05.02.1870 - ?  Y L73
 7.9  Houtem Wulveringem    LWV 30.09.1920 1934 1942 .
 10.6  Leizele Isenberge MLB 30.09.1920 1934 1942 .
 15.6  Beveren Stavele ? 30.09.1920 1934 1942 .
 20.4  Roesbrugge FBD 30.09.1920 1934 1942 .
 22.1  Proven MPV 30.09.1920 1934 1942 .
 34.0  Poperinge FPP 20.03.1854 - -  Y L69

VERBINDINGEN MET DE NMVB / CONNECTIONS WITH SNCV / CORRESPONDANCE SNCV

Adinkerke  : 1902 -  
Poperinge : 1905 - 1954
 

Poperinge

 

home