12  ANTWERPEN - ROOSENDAAL (NL)  12

LENGTE / LENGHT / LONGUEUR : 33.2 km
MAATSCHAPPIJ / COMPANY / EXPLOITANT : Anvers - Rotterdam
NATIONALISATIE / NATIONALISATION

: 1872

 

km

geopend
opened
mise en service
dubbelspoor
double track
double voie
electrificatie
electrification
electrification
Antwerpen - Roosendaal 33.2 26.06.1854 1881 02.06.1957

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

P gesloten voor reizigersverkeer / closed for passangers / fermeture voyageurs
G : gesloten voor goederenverkeer / closed for freight / fermeture marchandises
H : halte / halt / point d'arrêt
M : goederenstation / freight yard / gare marchandises
: vertakking / junction / biffurcation
km   code
geopend
opened
ouverture
P G  
 0.0  Antwerpen CS  FN   1896 - X Y L25
 1.6  Y Antwerpen Oost            Y L27A
 2.3  Antwerpen Oost  GNS 05.10.1930 - ?  
 4.3  Schijnpoort (M)  FNZG ? X -  
 5.8  Antwerpen Dam  FNDM 01.07.1868 - 2000  
 7.5  Merksem (M)  FMX 1878 X 1924  
 8.3  Luchtbal (H)   01.02.1932 - X  
 9.1  Noorderdokken (H)   26.05.1974 - X Y L27A
 11.4  Ekeren  LKR 03.07.1854 - ?  
 12.5  St Mariaburg  MRB 15.05.1933 - ? Y L27A
 13.6  Heikestraat (H) 15.05.1933 10.05.1940 X .
 15.0  Kapellen  LKP 26.06.1854 - -  
 19.0  Kapellenbos (H)   01.07.1911 28.05.1994 X  
 21.0  Heide  MID 03.01.1897 - ? .
 22.7  Kijkuit (H) 15.05.1933 - X .
 24.0  Kalmthout  FKTH 26.06.1854 - ? .
 28.1  Wildert  GWD 13.11.1881 - ? .
 32.1  Essen  FES 26.06.1854 - 1988 .
 33.2  grens / border / frontière . . . . .

VERBINDINGEN MET DE NMVB / CONNECTIONS WITH SNCV

Antwerpen Oost  : 1886 - 1956 
 

Antwerpen Centraal

     

Antwerpen Luchtbal

St. Mariaburg

 

Kalmthout

Essen

home