13   KONTICH - LIER    13

LENGTE / LENGHT / LONGUEUR : 6.6 km
MAATSCHAPPIJ / COMPANY / EXPLOITANT : Etat Belge
NATIONALISATIE / NATIONALISATION

: -

 

km

geopend
opened
mise en service
dubbelspoor
double track
double voie
electrificatie
electrification
electrification
 Kontich - Lier 6.6 23.04.1855 geen / none / néant 23.02.1982

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

P : gesloten voor reizigersverkeer / closed for passangers / fermeture voyageurs
G : gesloten voor goederenverkeer / closed for freight / fermeture marchandises
H : halte / halt / point d'arrêt
M : goederenstation / freight yard / gare marchandises
: vertakking / junction / biffurcation
km . code
geopend
opened
ouverture
P G .
 0.0  Kontich FKI   1836 (?) - ?  Y L25,27
 1.1  Y Lint . . . .  Y L25,27
 2.4  Lint MLN 01.09.1880 29.09.1957 ? .
 6.6  Lier FLR 23.04.1855 - 1992  Y L14,15,16

VERBINDINGEN MET DE NMVB / CONNECTIONS WITH SNCV

Lier   : 1889 - 1953   

 

home