21A  Y HASSELT NOORD  - GENK - MAASEIK    21A

LENGTE / LENGHT / LONGUEUR : 35.8 km
MAATSCHAPPIJ / COMPANY / EXPLOITANT : Hasselt - Maaseyck
NATIONALISATIE / NATIONALISATION

: 1912

 

km

geopend
opened
mise en service
dubbelspoor
double track
double voie
electrificatie
electrification
electrification
 Y Hasselt Noord - Y Boksbergheide 8.7 03.03.1874 1925 23.05.1979
 Y Boksbergheide - Maaseik  27.1 03.03.1874 geen / none / néant geen / none / néant

GESLOTEN / CLOSED / FERMETURE

P : gesloten voor reizigersverkeer / closed for passengers / fermeture voyageurs
G : gesloten voor goederenverkeer / closed for freight / fermeture marchandises
: op enkelspoor gebracht / singled / mise à voie unique
: opgebroken / torn up / démontage
  P G C D
 Y Boksbergheide - As*  10.05.1940    1940    X      1941   
 As - Maaseik 02.06.1957 1979 X 1988
* Het baanvak Y Boksberheide - Genk werd op 23.05.1979 heropend als L21D.
* The Y Boksbergheide - Genk section reopened 23.05.1979 as line 21D.
* Le tronçon Y Boksberheide - Genk fut réouverte comme ligne 21D le 23.05.1979.

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

H : halte / halt / point d'arrêt
M : goederenstation / freight yard / gare marchandises
: vertakking / junction / biffurcation
km . code
geopend
opened
ouverture
P G .
 0.0    Y Hasselt Noord .   . . .  Y L15
 1.5  Kiewit (H)    . 1971 - X .
 7.1  Bokrijk FHY 03.03.1874 - ? .
 8.4  Boksbergheide (H) . 27.05.1979 03.06.1984 X .
 8.7  Y Boksbergheide . . . .  Y L21B,21C
 12.3  Genk FKG 03.03.1874 10.05.1940 1940 .
 19.4  As FHC 03.03.1874 29.05.1982 ?  Y L21B
 24.9  Opoeteren Dilsen FO 03.03.1874 02.06.1957 1979 .
 28.3  Rotem MRH 03.03.1874 02.06.1957 1979 .
 30.9  Elen FEN 03.03.1874 02.06.1957 ? .
 35.8  Maaseik LMK 03.03.1874 02.06.1957 1979 .

VERBINDINGEN MET DE NMVB / CONNECTIONS WITH SNCV / CORRESPONDANCE SNCV

Genk  : 1910 - 1940 
Maaseik  : 1890 - 1955

FOTO'S / PHOTOS / PICTURES

Kiewit

       

home