28   SCHAARBEEK - BRUSSEL ZUID   28

LENGTE / LENGHT / LONGUEUR : 8.9 km
MAATSCHAPPIJ / COMPANY / EXPLOITANT : Etat Belge
NATIONALISATIE / NATIONALISATION

: -

 

km

geopend
opened
mise en service
dubbelspoor
double track
double voie
electrificatie
electrification
electrification
 Schaarbeek - Brussel Zuid 8.9 01.06.1871 1873 02.10.1955

GESLOTEN / CLOSED

P : gesloten voor reizigersverkeer / closed for passangers / fermeture voyageurs
G : gesloten voor goederenverkeer / closed for freight / fermeture marchandises
: op enkelspoor gebracht / singled / mise à voie unique
: opgebroken / torn up / démontage
  P G C D
 Schaarbeek - Brussel Zuid   03.06.1984    - -     -   

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

H : halte / halt / point d'arrêt
M : goederenstation / freight yard / gare marchandises
: vertakking / junction / biffurcation
km . code
geopend
opened
ouverture
P G .
 0.0  Schaarbeek FSR   1837 - -  Y L25,26,27,36,161
 1.3  Y Zennebrug    . . . .  Y L50
 1.5  Koninklijke Halte* . 1891 - X .
 1.7  Y Laken . . . .  Y L50
 1.9  Laken FKL ? 1982 ? .
 2.2  Y Pannenhuis . . . .  Y L28A,50
 2.8  Pannenhuis FPNO 29.05.1983 03.06.1984 ? .
 4.7  Simonis** . 29.05.1983 - ? .
 5.9  Brussel West FBOW 01.06.1871 03.06.1984 - .
 7.7  Kuregem (H) . 01.06.1871 03.06.1984 X .
 8.5  Y Kuregem . . . .  Y L96A,124
 8.9  Brussel Zuid FBMZ 18.05.1840 - ?  Y L0,50A,96,96A,96B
* Deze halte maakt deel uit van het Koninklijk paleis en is nu een beschermd monument.
** Simonis is een noodstation dat ingeval van problemen in de Noord-Zuidverbinding (L0) kan worden gebruikt.
* The royal station is part of the royal palace and is now a protected monument.
** Simonis is only used in case of problems in the North-South connection (L0).
* La gare Royale est maintenant un monument classé.
** Simonis est uniquement utilisé en cas des problèmes dans la jonction Nord-Midi (L0).

VERBINDINGEN MET DE NMVB / CONNECTIONS WITH SNCV

Schaarbeek  : 1890 - 1959 
Brussel West  : 1910 - 1960
Brussel Zuid : 1895 - 1968

 

home