49    WELKENRAEDT - RAEREN     49

LENGTE / LENGHT / LONGUEUR : 14.2 km
MAATSCHAPPIJ / COMPANY / EXPLOITANT : KPEV
NATIONALISATIE / NATIONALISATION

: 28.02.1921

 

km

geopend
opened
mise en service
dubbelspoor
double track
double voie
electrificatie
electrification
electrification
 Raeren - Raeren grens 0.7 30.06.1885 1908 geen / none / néant
 Welkenraedt - Eupen 5.9 01.03.1864 1909 03.06.1984
 Eupen - Raeren 7.6 03.08.1887 1909 geen / none / néant

GESLOTEN / CLOSED / FERMETURE

P : gesloten voor reizigersverkeer / closed for passengers / fermeture voyageurs
G : gesloten voor goederenverkeer / closed for freight / fermeture marchandises
: op enkelspoor gebracht / singled / mise à voie unique
: opgebroken / torn up / démontage
  P G C D
 Raeren - Raeren grens   1944    01.06.1991   1930     -   
 Eupen - Raeren 23.09.1959 - 1935 -

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

H : halte / halt / point d'arrêt
M : goederenstation / freight yard / gare marchandises
: vertakking / junction / biffurcation
km   code
geopend
opened
ouverture
P G .
 0.0    Welkenraedt GWK   24.10.1843 - 1988  Y L37,39
 5.9  Eupen    REP 01.03.1864 - 1984 .
 13.5  Raeren RER 30.06.1885 23.09.1959 01.06.1991  Y L48
 14.2  grens / frontière . . . . .

VERBINDINGEN MET DE NMVB / CONNECTIONS WITH SNCV / CORRESPONDANCE SNCV

Eupen  : 1906 - 1956 
Raeren  : 1906 - 1944

 

home