25A    Y VROUWENVLIET - ANTWERPEN ZUID   25A

LENGTE / LENGHT / LONGUEUR : 20.0 km
MAATSCHAPPIJ / COMPANY / EXPLOITANT : Etat Belge
NATIONALISATIE / NATIONALISATION

: -

 

km

geopend
opened
mise en service
dubbelspoor
double track
double voie
electrificatie
electrification
electrification
 Antwerpen Zuid - Y Wilrijk 3 01.05.1894 ? geen / none / néant
 Y Wilrijk - Y Vrouwenvliet 17 16.04.1907 16.04.1907 geen / none / néant

GESLOTEN / CLOSED / FERMETURE

P : gesloten voor reizigersverkeer / closed for passengers / fermeture voyageurs
G : gesloten voor goederenverkeer / closed for freight / fermeture marchandises
: op enkelspoor gebracht / singled / mise à voie unique
: opgebroken / torn up / démontage
  P G C D
 Antwerpen Zuid - Y Wilrijk   ?   1930   ?       1931     
 Y Wilrijk - Y Vrouwenvliet 05.02.1968 1969 05.02.1968 1970

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

H : halte / halt / point d'arrêt
M : goederenstation / freight yard / gare marchandises
: vertakking / junction / biffurcation
km   code
geopend
opened
ouverture
P G .
 0.0  Antwerpen Zuid  FNZD   10.07.1877 05.02.1968 05.02.1968  Y L52
 2.8  Kontich Molenstraat (H) . 05.10.1930 10.05.1940 X .
 3.0  Y Wilrijk    . . . .  Y L27A
 8.8  Y Kontich Dorp . . . .  Y L61
 11.3  Waarloos MOO 01.04.1907 16.04.1939 ? .
 20.0  Y Vrouwenvliet . . . .  Y L25,27

 

home