77    ZELZATE - ST GILLIS WAAS    77

LENGTE / LENGHT / LONGUEUR : 26.8 km
MAATSCHAPPIJ / COMPANY / EXPLOITANT : Etat Belge
NATIONALISATIE / NATIONALISATION

: -

 

km

geopend
opened
mise en service
dubbelspoor
double track
double voie
electrificatie
electrification
electrification
 Zelzate - Moerbeke Waas 11.6 25.03.1867 geen / none / néant geen / none / néant
 Moerbeke Waas - St Gillis Waas 15.2 20.10.1873 geen / none / néant geen / none / néant

GESLOTEN / CLOSED / FERMETURE

P : gesloten voor reizigersverkeer / closed for passengers / fermeture voyageurs
G : gesloten voor goederenverkeer / closed for freight / fermeture marchandises
: op enkelspoor gebracht / singled / mise à voie unique
: opgebroken / torn up / démontage
  P G C D
 Zelzate - Zelzate Kanaal*  10.05.1940   10.05.1940    X     1940   
 Zelzate Kanaal - Y Rostyne** 01.09.1952 1978 X 1978
 Y Rostyne - Moerbeke Waas 01.09.1952 - X -
 Moerbeke Waas- Kemzeke 01.09.1952 1970 X 1974
 Kemzeke - St Gillis Waas 01.09.1952 01.01.1953 X 1954
* De brug over het kanaal Gent - Terneuzen werd door het Belgisch leger opgeblazen en nooit hersteld. Alle treinen werden toen tot Zelzate Kanaal beperkt.
** Om een frontwissel te vermijden werd in 1978 een nieuwe verbindingsbocht tussen Gent Noord (L204) en L77 aangelegd. Het oude tracé werd nadien opgebroken.
* The bridge crossing the Gent - Terneuzen canal was destroyed by the Belgian army and was never reconstructed. All trains were then limited at Zelzate Kanaal.
** To avoid run round movements,a new chord was build in 1978 to connect Gent Noord (L204) with L77. The old line was then lifted.
* Le pont sur le canal Gent - Terneuzen fut détruit par l'armée Belge et ne fut jamais réparé. 
** Afin de faciliter les manoeuvres, un nouveau raccordement fut construit en 1978 entre Gent Noord (L204) et la ligne 77. L'ancienne ligne vers Zelzate Kanaal fut ensuite démolie.

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

H : halte / halt / point d'arrêt
M : goederenstation / freight yard / gare marchandises
: vertakking / junction / biffurcation
km   code
geopend
opened
ouverture
P G .
 0.0     Zelzate  FZZ   20.12.1865 11.09.1961 -  Y L55,55A
 2.2  Zelzate Kanaal   ? 1940 01.09.1952 1985  Y L204
 3.1  Y Rostyn . . . . .
 3.8  Wittouck (H) . ? 01.09.1952 X .
 6.8  Wachtebeke FCW 25.03.1867 01.09.1952 1978 .
 11.6  Moerbeke Waas FMK 25.03.1867 1960 -  Y L77A
 15.7  Klein Sinaai FK 20.10.1873 01.09.1952 ? .
 20.4  Stekene FKT 20.10.1873 01.09.1952 1970 .
 22.4  Kemzeke FKM 20.10.1873 01.09.1952 1970 .
 26.8  St Gillis Waas FSI 10.04.1871 01.09.1952 1975  Y L54

VERBINDINGEN MET DE NMVB / CONNECTIONS WITH SNCV / CORRESPONDANCE SNCV

Moerbeke Waas  : 1913 - 1950 
 
 

Wachtebeke

 

 

home