www.filipiniana.net
 
Search:  DigiLib | Images

Log In
DIGILIB          NEWS        BLOG FORUM   Watch our featured video
You're currently reading
General Emilio Aguinaldo's "Confession"

was found on page/s:
Contents

»  General Emilio Aguinaldo's "Confession"
|
Page of 1
|

General Emilio Aguinaldo’s “Confession”
Emilio F. Aguinaldo
 
Aguinaldo, Emilio. Confession. In Jose P. Santos Collection, U.P. Archives. Also, Folder No. 8, Box No. l, Document No. 62 of the Philippine Revolutionary Records.
 

 
BUOD: Ito ay dokumentong ginawa ni Presidente Emilio Aguinaldo nuong 1948 na kung saan ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit ipinatupad ang parusang kamatayan sa magkapatid na Bonifacio.
   Isinulat ni Luis Camara Dery, Ph. D.
EXECUTIVE SUMMARY: In 1948, President Emilio Aguinaldo executed this document where he explains why his order commuting to exile the death sentence on the Bonifacio brothers was withdrawn and the original death sentence imposed by the Military Court was implemented.
   Written by Luis Camara Dery, Ph. D.
Sa Mga Kinauukulan.
Mahabang panahon na din naming napupuhunan at pinakikinabangan ng sari-saring pagtatalo ang [mahiwagang] pagkamatay ng Ama ng Katipunan [ang mahiwagang pagkamatay niya] bayaning Andres Bonifacio; at sapagkat nabago at muling natamo na natin, ang Kalayaan at Kasarinlan ng ating naglahong Republika Pilipina, ay magpapagunita na ako, kahit alam kong hindi kaila sa madla, na walang hiwagang maituturing sa pagkamatay ng bayaning Andres Bonifacio. Maaari itong maging mahiwaga nga, kung siyang isinusulat at inilalarawan lamang nga maniniping mananalaysay.
 
Ang mga kasulatang inilathala at iniingatan ni G. Jose P. Santos, ay siyang nagbibigay ng tiyak na matuwid sa naging pasiya ng Hukumang Digmang lumitis at humatol na barilin ang magkapatid na Bonifacio.
 
Ang hatol, ay matigas na pinagtibay ng mga Punong kinauukulann, at silang lahat ay nagkakaisa sa katumpakan ng gayong hatol. Subali’t ng ilipat sa akin ang mga kasulatan, at sa nais kong huwag madungisan ang pagkakaisa ng ating Lahi sa Paghihimagsik, at sapagkat makapangyarihan ako noon, ay ipinasiya kong baguhin ang gayong hatol, at halinhan ko na lamang ng ipatapon sa malayong pook ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio sa halip na barilin.
 
Ngayon, noong matanto at maparoonan ako agad ng dalawang Miembro ng Consejo de Guerra, General Mariano Noriel at General Pio del Pilar, at matawagan ang pansin ko “kung ibig po ninyong magpatuloy ang kapanatagan ng ating Pamahalaan sa Paghihimagsik, at kung ibig ninyong mabuhay pa tayo, ay bawiin po ninyo ang inyong indulto sa magkapatid na iyan”. At kaya nga ipinabawi ko at iniatas ko tuloy kay General Noriel, ipatupad ang inihatol ng Consejo de Guerra, sa kanilang magkapatid.
 
Copyright, 1948 by J.P.S.
 

           Reviews (0)

Be the first person to review this document.
Post a Review
 
    Name:
 Subject:
Your comment has been added to the pending comments on queue. Comments are generally reviewed within a week, depending on incoming volume of submissions. If your comment has not been added after that time frame, feel free to contact us.


Enriched and hyperlinked text © 2006 by Filipiniana.net. Executive summaries, hypertext links, subheadings and/or items in [brackets], items in parenthesis prefaced with an equal sign (=), footnotes prefaced with initials FN are editorial interventions of Filipiniana.net. Extensive re-use or quotation of any of these materials requires prior permission from Filipiniana.net. Please address all requests to permissions@filipiniana.net.

|
Page of 1
|
Related Publication
» The records of the court martial of Andres and Procopio Bonifacio, 28 April - 8 May 1897 [original Tagalog documents and Spanish translation](Document)
» [Appointment paper of Emilio Jacinto signed by Andres Bonifacio, 15 April 1897](Document)
» [Batalla en Pasig, 6 de marso de 1899] Report of actions near Pasig, 6 March 1899(Document)
» Manuel Tinio gives orders for ambushing, 12 March 1900 [translated from the original Spanish text](Document)
» Gen. Pio del Pilar recommends that Señora Agueda Cahabagan be given the title of Generala for her services, 6 April l899(Document)
» Evidence Regarding the Portuguese Expedition Against Cebu—1570(Document)
» Two Letters from Gomez Perez Dasmariñas to Felipe II(Document)
» Mensaje del presidente de la revolucion filipina , 23 Junio 1898(Document)
» Appointment of members of the Consultative Assembly by the Spanish Governor-General, 9 May 1898 [translated from the original Spanish text](Document)
» Lineage, Life and Labor of Jose Rizal, Philippine Patriot: A Study of the Growth of Free Ideas in the Trans Pacific American Territory(Book)
» La revolución filipina: reseña sintética(Book)
» Orígenes y causas de la revolucion filipina(Book)
» The 1935 Constitution of the Philippines (Book)
» The 1973 Constitution as amended(Book)
» Constitution of the Philippines. Adopted by the Philippine Constitutional Convention at the City of Manila, Philippine Islands on the 8th Day of February 1935.(Book)
» The Present Government of the Philippines(Book)
» Occupation: The Later Years(Snippet View)
» Apolinario Mabini: estudio biográfico(Book)
» Las cartas politicas de Apolinario Mabini(Book)
» De las Islas Filipinas(Book)
» Mga Tala ng Aking Buhay at Mga Ulat ng Katipunan(Other Publication)
» Constitution of the Second Philippine Republic [The 1943 Constitution of the Republic of the Philippines](Other Publication)
» Carta de Flores a D. Tomás Obias, Sargento 1 del Escuadrón de Caballería—Filipina—Malate(Other Publication)
» Letter of the Governor of the Filipinas, Don Luis Perez Dasmariñas, with a paper entitled, “Notations of very important and necessary things proper for the glory and service of God and for the conservation and spiritual and temporal growth in these parts,” etc. (Other Publication)
» Letter of the Governor of Filipinas, Don Luis Perez Dasmariñas, informing His Majesty of the poor reception the Portuguese gave his cousin, Don Hernando de Castro, whom he sent to look for the galley that the Chinese who mutinied and killed his father took and brought to Cochin, China, etc. (Other Publication)
» Political Parties in the Philippines(Other Publication)
» Instructions of the President to the Philippine Commission. 07 April 1900(Other Publication)
» [ Jones Law ] An act to declare the purpose of the people of the United States as to the future political status of the people of the Philippine Islands, and to provide a more autonomous government for those islands.(Other Publication)