Pris & Plakett

Samfundet delar årligen ut en belöningsplakett till den som i Samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur.

Plaketten och priset om 50 000 kronor delas ut i samband med samfundets årsmöte som hålls i mars eller april.

Till höger finner du stadgarna, information om årets pristagare samt en lista över tidigare mottagare.

 

   

2008 års mottagare av pris och plakett Christina Lillieborg.