Søk

Hvor vil du søke?

+ Innhold A-Å

Tønsbergs Blad historikk

Tips oss »

Starten

Tønsbergs Blad ble etablert 3. august 1870 som "Advertissementsblad for Byen og Omegn" av bokbinder Hans Jørgen Magnus Hansen. Han var født i den lille byen Pløn i Schleswig-Holsten og etter å ha hatt sine vandreår som håndverksgesell fra 1852 kom han til Norge og Tønsberg i 1860. Her traff han sin Elise Amalie Abrahamsen, lærerdatter fra Vallø, og etter at de to ble gift, ble Hansen nordmann og Tønsberg-borger for resten av livet.

Ti år etter han kom til Tønsberg startet Han Jørgen Magnus Hansen sitt eget boktrykkeri, og begynte, slik det var ganske vanlig for boktrykkere på den tiden, å utgi en avis "som ved sin Prisbillighed vil blive tilgjængelig for den mindre Bemidlede og Arbeideren,.... et fordelagtigt Advertissementsblad ..... samt indeholde en kort Gjengivelse af de sidste inden- og udenlandske Nyheder, Telegrammer etc."

Det første offentliggjorte abonnementstall for Tønsbergs Blad var 210. Avisen kom to ganger i uken frem til 1878 da den utvidet til tre ganger pr uke. Etter ti års drift var antallet abonnenter steget til 603, i 1890 var det 1300 abonnenter, i 1895 var tallet 2050 og ved hundreårsskiftet 1899 - 1900 cirka 2600.

Under skiftende redaktører slo Tønsbergs Blad til lyd for en lang rekke saker man mente var til byens beste, og redaksjonen var ofte ute med sin kritikk av de bestående forhold og av samfunnets ledende menn. Mange mente nok at avisens meninger ofte kunne være radikale.

Eierforhold

I Tønsberg, og særlig blant byens handelsstand, hadde det konservative grunnsyn en dominerende tilslutning, og etter hvert som man nærmet seg partidannelsene i 1880-årene vokste det frem et ønske om å få et pålitelig konservativt talerør. I 1881 ble det derfor etablert et aksjeselskap - Tønsbergs Aktietrykkeri - for å opprette "et Presseorgan, der med Fasthed og Værdighet kunde repræsentere de hos Flertallet af Tønsbergs og Omegns Indvaaneres raadende politiske Anskuelser"
Dette nye aksjeselskap, som ved starten fikk 58 aksjonærer og en aksjekapital på kr. 12,000, kjøpte Tønsbergs Blad av dets grunnlegger og sto for eierskap og drift av avisen frem til 1986 da Orkla Media AS overtok aksjemajoriteten og har etter hvert ervervet 100 prosent av aksjene.

Tønsbergs Blad var fram til 2006 eiet 100% av Orkla Media. Da besluttet Orkla ASA å selge mediebedriften. Etter en lang prosess, med flere interessenter inne, ble Orkla Media AS på høsten 2006 solgt til det London-baserte investeringsselskapet Mecom med David Montgomery som administrerende direktør og styreformann. Selskapets målsetning er å foreta strategiske investeringer i mediene over hele Europa. De største eierne er andre investeringsselskaper og fond. Montgomery eier personlig 3 prosent av selskapet.
Etter salget endret Orkla Media navn til Edda Media AS som dermed er 100% eier av Tønsbergs Blad.

Avisen flytter fra byen til Bjelland

Tønsbergs Blad hadde helt fra starten i 1870 frem til 1988 sin redaksjon, ekspedisjon og sine produksjonslokaler i byen, den lengste tiden i Haakon Gamles gate, hvor man flyttet inn i 1921, og hvor man fikk et stort moderne avishus i 1928. Ved siden av avisutgivelsen drev Tønsbergs Aktietrykkeri en betydelig aksidensvirksomhet som omfattet trykking og innbinding av bøker og levering av alle slags store og små trykksaker. Denne virksomheten ble nedlagt da selskapet flyttet ut av byen.

Etter hvert som avisopplaget økte, vokste behovet for større "alburom" og mer moderne produksjonslokaler. Derfor bygget man et helt nytt avishus på Bjelland utenfor byens sentrum. Det sto ferdig i 1988, og da avisens medarbeidere flyttet inn tok man samtidig i bruk en helt ny presse samt ny datateknikk i den redaksjonelle produksjon.

Trykking til Borgeskogen

I 1998 ble trykkingen av Tønsbergs Blad overført til ny trykkerifabrikk på Borgeskogen i Stokke. Orkla Trykk AS var i den første tiden eiet av Tønsbergs Blad, Drammens Tidende og Varden, men ble senere overdratt til avisenes felles eier, Orkla Media AS (Fra høsten 2006: Edda Media AS, samtidig som trykkeriet endret navn til Edda Trykk AS.)

Etterhvert som avishuset på Bjelland tilpasset seg den nye mediesituasjonen, meldte behovet seg for mer riktige lokaler, og fortrinnsvis i Tønsberg sentrum. Våren 2005 ble det besluttet å flytte mediehuset til den tidligere Pelagosgården på Brygga i Tønsberg.

Avis og annen virksomhet

Fra 1. januar 1998 er avisselskapets navn Tønsbergs Blad AS.
Selskapets formål er å utgi Tønsbergs Blad, samt å engasjere seg i annen medievirksomhet, herunder deltakelse i andre selskaper. Tønsbergs Blad skal være en fri og uavhengig dagsavis, bygget på det verdikonservative idegrunnlag.

tb.no, TV Vestfold og TBTV

Tønsbergs Blad etablerte i 1996 nettstedet tb.no. Denne nettavisen har - som øvrige internett-steder - hatt en kraftig utvikling. Per desember 2006 hadde tb.no 130.000 unike månedlige brukere.
TV Vestfold startet sine sendinger i 1997. Selskapet er 100% eiet av Tønsbergs Blad som gjennom sin TV-redaksjon leverer nyheter til stasjonen. Sendingen oppdateres hver ettermiddag, og går i "loop" 24 timer i døgnet med en halv times sending. Foruten nyheter er det også magasinprogrammer på kanalen.
I januar 2007 ble bemanningen på nettet styrket vesentlig, blant annet for å kunne satse på levende bilder på nettet - TBTV.
Tønsbergs Blad hadde prøvesendinger på radio i 2005 og 2006, men disse opphørte ved årsskiftet.

Tilbake til byen

Mediehuset Tønsbergs Blad flyttet i september 2006 fra Bjelland til nye lokaler på brygga i Tønsberg. Etter 18 år er bedriften igjen tilbake i sentrum, slik den var fra etableringen i 1870 til 1988.
Det er den tidligere ”Pelagos-gården” som er renovert. Innvendig er det et åpent landskap fordelt på tre etasjer. Alle løsninger er gjort med målsetning om at bygget skal tilfredsstille alle krav til et topp moderne mediehus.
Foruten Tønsbergs Blad er også TV Vestfold etablert med sitt studio her.

Redaktører

Hans Jørgen Magnus Hansen 1870-1872
Emil Olsen 1872-1878
Carl Henrich Mørch 1878-1879
Engebret Hougen 1880-1881
Christen Faye von Krogh 1882-1883
Gerhard Gunnerus Garmann Gløersen 1883-1899
Asbjørn Blathazar Syrrist 1899-1918
Leif Helberg 1918-1940 og 1945-1954
Jens Holst 1940 og 1941-1942
Halvor Nygaard 1942-1945
Realph Norland 1945-1949 og 1954-1963
Audun Hierman 1950-1954
Sverre Mitsem 1954-1977
Svein Døvle Larssen 1977-1995
Marit Haukom 1995-2006
Sigmund Kydland 2006-

Forretningsidé

Mediehuset Tønsbergs Blad skal overvåke, innhente, bearbeide og presentere nyheter, informasjon, opplevelser og reklame gjennom foretrukne kanaler i Vestfold.

Mediehuset Tønsbergs Blad er en kunnskapsbedrift. God lokalkunnskap, høy faglig kompetanse og sterk omstillingsevne i et langsiktig perspektiv skal være konkurransefortrinn i kampen for å styrke selskapets posisjon som formidler av informasjon og opplevelser.

Nøkkeltall fra regnskapet 2005

Omsetning : 189 mill. kr.
Driftsresultat: 17 mill. kr.
Opplag: 31 670
Antall lesere: ca. 84 000
Antall årsverk: 98

Mediehusets ledelse

Ansv.red./adm.dir. Sigmund Kydland
Nyhetsredaktør Håkon Borud
Økonomisjef Mari Espelin
Markedsdirektør Tom Karlsen

Annonse