Nederlands standpunt ‘Office Open XML file formats’ verandert niet

NEN past haar stem op DIS 29500 ‘Office Open XML file formats’ niet aan. De verantwoordelijke NEN-normcommissie concludeerde op 10 maart 2008 dat de Ballot Resolution Meeting in Genève niet heeft geleid tot nieuwe inzichten en er geen reden is haar stem aan te passen.

De standaardisatie-organisatie ECMA heeft begin dit jaar ‘Office Open XML file formats’ voorgedragen voor ratificatie als internationale norm. NEN brengt voor Nederland de stem uit op ISO-, IEC- en JTC 1- normen. Voor DIS 29500 wordt dit gedaan door de
   NEN-normcommissie ‘Behandeling en uitwisseling van tekst’. Hierover zijn eerdere persberichten verschenen.

Uitvoerig overleg
Sinds mei 2007 is de commissie negen keer bijeen geweest om de norm te bespreken en tot een stemvoorstel te komen. NEN-normcommissies werken op basis van consensus. Het is niet gelukt een gezamenlijk standpunt te formuleren. Dit heeft er in geresulteerd dat NEN op DIS 29500 ‘Abstain without comments’ heeft gestemd op 2 september 2007.

NEN was eind februari 2008 aanwezig bij de Ballot Resolution Meeting (BRM) in Genève. In de BRM zijn de verschillende ingediende commentaren van nationale normalisatie instituten besproken en zijn verbeter voorstellen geformuleerd.   Maandag 10 maart jongstleden zijn de resultaten van de BRM in de NEN-normcommissie besproken. Na uitvoerig overleg bleken de standpunten binnen de commissie niet veranderd te zijn. NEN zal dan ook geen gebruik maakt van de mogelijkheid haar stem te veranderen.

Informatie
Voor meer informatie over de normcommissie ‘Behandeling en uitwisseling van tekst’: Jan Rietveld,
e-mail jan.rietveld@nen.nl.

Zoeken
Uitgebreid zoeken