HOME
KONTAKT
ENGLISH
   
 

 

Shërbime

Përpunimi i Anijeve të Mallrave
Përpunimi i Trageteve

Përvec ketyre porti Detar
realizon edhe:

 • Dhënie me qira mekanizmash
 • Dhënie me qira ambiente
 • Ngarkim-shkarkimi i mallrave
 • Pilotime
 • Omerxhime
 • Heqja e mbetjeve të ngurta
  dhe të lëngëta
 • Peshimi
   

Më tepër

 

 

Pak histori

Vlora shtrihet në pjesën jugore të Shqipërisë dhe laget nga Deti Adriatik. Porti i Vlorës është porti më i madh i jugut dhe u shërben të gjitha qendrave jugore të Shqipërisë, ngarkesave tranzit për në thellësi të vendit dhe në shtete të tjera si Maqedoni, Bullgari etj.

Është port i hapur me dy kalata kryesore ku përpunohen anije tregtare dhe tragete. Ai është pjesë përbërëse e korridorit të 8të për transporte mallrash dhe qendër kryesore për naftësjellësin Burgas-Vlorë

Më tepër

Misioni dhe Funksionet

Sh.A Porti Detar Vlorë bën koordinimin e aktiviteteve tregtare brenda territorit të portit, ndërtimin, menaxhimin, ruajtjen e objekteve brenda portit, ngarkim-shkarkimin dhe magazinimin e mallrave për llogari të subjekteve juridike private dhe shtetërore.

Më tepër


© 2006, Porti Detar Vlorë, All rights reserved