64-41-L/524 Podnikání

Studijní obor pro absolventy tříletých učebních oborů bez rozdílu zaměření

Délka přípravy:

- denní studium 2 roky

- dálkové studium 3 roky

Podmínky přijetí

Způsob zakončení: maturitní zkouška

Možnosti dalšího vzdělávání: studium na VŠ a VOŠ

Charakteristika oboru:

Absolvent studijního oboru Podnikání je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním.

Obor je zaměřen na rozvoj osobnosti žáka, přípravu pro život v občanské společnosti a přípravu pro pracovní uplatnění. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Písemná a ústní komunikace s využitím prostředků informační techniky a práce s informacemi je předpokladem řešení všech náročných úkolů souvisejících s praxí. Absolvent získá přehled o principech tržní ekonomiky spolu s cíli a podstatou podnikání.

Uplatnění v praxi:

Po ukončení studia je absolvent připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a též samostatně podnikat.

Uplatní znalosti právních norem, dovede ručně a na počítači zpracovávat účetní doklady, umí vést daňovou evidenci u osob samostatně výdělečně činných. Dovede pracovat v týmu a řídit kolektiv pracovníků a dokáže vést jednání s obchodními partnery.

Učební plán

PředmětyPočet vyučovacích hodin v týdnu/ročníku
denní studiumdálkové studium
1.2celkem1.2.3.celkem
Povinné
a) základní
Český jazyk a literatura33620202060
Cizí jazyk3/33/36/620/2020/2030/3070/70
Občanská nauka-1110--10
Dějepis2-220--20
Matematika32520202060
Základy přírodních věd3-320--20
Tělesná výchova224----
Informační a komunikační technologie2/22/24/420/2010/1010/1040/40
Ekonomika podniku33610202050
Účetnictví33620202060
Písemná a elektronická komunikace2/22/24/420/2020/20-40/40
Právo224-201030
Management a marketing224-202040
Psychologie2-2-101020
Chod podniku-22--2020
b) výběrové
Konverzace v cizím jazyce1/12/23/3-202040
Manažerská etika-2220--20
Celkem hodin týdně33/831/964/17200200200600

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04
webmaster - petr.rozhonssvos.cz