Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie

Archidiecezja Lwowska

 

UA         EN

             
        STRONA W BUDOWIE!!!

 


 


Arcybiskup Metropolita

Marian kardynał Jaworski

79011 Lwów, ul. Samczuka 14-A,
tel: +380 (32) 276-94-15
fax
: + 380 (32) 296-61-14,
e-mail: rka@lviv.farlep.net
 

 


 

Mianowany przez papieża Arcybiskup Metropolita posiada całą pełnię władzy w Archidiecezji. Władzę ustawodawczą sprawuje osobiście, władzę wykonawczą - osobiście albo przez Biskupa Pomocniczego i Kurię Diecezjalną, władzę sądowniczą przez Wikariusza Sądowego zgodnie z Prawem Kanonicznym. Organem doradczym jest Synod, Kolegium Konsultorów i Rada Kapłańska.

 

 

 

 

 

 

       

 


Copyright
© 1999 - 2008 by The Roman Catholic Church in
Ukraine, 79008 Lviv, Vynnychenka 32. All Rights Reserved.
To direct your questions, comments or to report problems about this website click: Web-Admin.
Last updated:
21-04-2008

Visitors

Відвідало Нас*Odwiedziło Nas