Minilääkis tv-sarja

  Helsingin
  yliopiston
    Avoin
  yliopisto

opinnot avoimissa yliopistoissa tietoa sivustosta etusivulle ihmisen elämänkaari sairaudet ihmiskeho linkkejä lääketieteen sanasto sanahaku
 

Terveyssanasto

(toim. Kimmo Koskenvuo, Copyright Kustannus Oy Duodecim, 2000)

[kokoamistyön lähtökohtana "Lääketieteen termit" (3., uudistettu painos, Kustannus Oy Duodecim, 1999), sanojen valinnassa ja käsittelyssä on painotettu terveyden, terveydenhoidon ja sairauksien ehkäisyn kannalta tärkeitä termejä, etenkin kirjan "Sairauksien ehkäisy" (toim. K. Koskenvuo, H. Vertio; Kustannus Oy Duodecim, 1998) sanastoa]

Hae sanaa

- 1 - 5 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä - Ö -

- A -
A-hepatiitti
ks. hepatiitti, hepatiitti A -virus
A-vitamiini
1. retinoli (A1-vitamiini); 2. niiden aineiden (karoteeneja lukuun ottamatta) yhteisnimi, joilla on retinolin kaltainen vaikutus
abdominaalinen
vatsaan liittyvä, vatsa-
abduktio
loitontaminen; raajan tai sen osan vieminen kauemmaksi kehon tai raajan keskiviivasta
ABO-veriryhmäjärjestelmä
veriryhmäjärjestelmä jonka mukaan ihmiset kuuluvat punasolujen pinta-antigeenien perusteella joko veriryhmään A, B, AB tai O (O tarkoitti alun perin nollaa); ks. antigeeni, pinta-antigeeni
absessi
märkäpesäke
absorboida
imeä itseensä, pidättää
absorboitua
imeytyä
ACE:n estäjä
ks. angiotensiinikonvertaasin estäjä
adaptaatio
sopeutuminen 1. biologinen adaptaatio; eliön sopeutuminen ympäristöönsä; 2. sensorinen adaptaatio; aistinreseptorien sopeutuminen jatkuvaan ärsytykseen, esim. silmän verkkokalvon valoaistinsolujen sopeutuminen valaistukseen; ks. reseptori
addiktio
riippuvuus, lääkeriippuvuus; lääkkeen tai huumeen jatkuvaan käyttöön liittyvä tila, jolle on ominaista halu jatkuvasti käyttää ainetta ja suurentaa sen annosta, elimistön kasvava kyky sietää ainetta (toleranssi), fyysisen ja psyykkisen terveyden heikkeneminen sekä käytön lopettamisesta aiheutuvat fyysiset ja psyykkiset vieroitusoireet
Addisonin tauti
lisämunuaiskuoren vajaatoiminnasta aiheutuva sairaus, jolle on ominaista huono stressinkestävyys ja ihon ruskettuminen; ks. stressi
adduktio
lähentäminen; raajan tai sen osan tuominen lähemmäksi kehon tai kehonosan keskiviivaa
adekvaatti
riittävä, asianmukainen, oikea, vastaava
adeniini
eräs mm. nukleiinihappojen, ATP:n ja ADP:n molekyylin osana oleva puriiniemäs; ks. nukleiinihappo, adenosiinitrifosfaatti (ATP), adenosiinidifosfaatti (ADP), puriiniemäs, vrt. guaniini
adenokarsinooma
pahanlaatuinen rauhasepiteelistä lähtöisin oleva kasvain; ks. rauhanen, epiteeli
adenomatoottinen
adenoomaan tai adenoomiin liittyvä; ks. adenooma
adenooma
hyvänlaatuinen rauhaskasvain
adenosiinidifosfaatti
(ADP); energia-aineenvaihduntaan osallistuva yhdiste, jota syntyy ATP:sta (samalla vapautuu energiaa) ja joka voi uudelleen muuttua ATP:ksi (jolloin energiaa sitoutuu); ks. adenosiinitrifosfaatti (ATP)
adenosiinitrifosfaatti
(ATP); nukleotidi (nukleiinihapon rakenneyksikkö) johon varastoitunutta suurienergiaisen fosfaattisidoksen energiaa solut käyttävät eri toiminnoissaan; ks. nukleotidi, nukleiinihappo, adenosiinidifosfaatti (ADP), fosfaatti
adenotomia
kitarisaleikkaus; vrt. kitarisan poistoleikkaus
adenovirus
vaipattomia 20-tahoisia kaksisäikeisiä DNA-viruksia, yleisiä hengitystieinfektioiden ja ripulin aiheuttajia; ks. DNA-virus
adhesiini
mikrobien pinta-antigeenejä, jotka voivat kiinnittää mikrobit esim. epiteelisolun pintaan; ks. epiteeli, pinta-antigeeni
adjuvantti
aine joka vahvistaa toisen aineen vaikutusta, erityisesti sen aiheuttamaa immuunivastetta
ADP
ks. adenosiinidifosfaatti
adrenaliini
lisämunuaisytimen erittämä katekoliamiinihormoni; ks. katekoliamiini
adrenerginen
1. (autonomisen hermoston hermosoluista) katekoliamiineja (adrenaliini, noradrenaliini) erittävä tai niiden välityksellä stimuloituva 2. (aineista) katekoliamiinien tavoin vaikuttava, sympatomimeettinen; ks. sympatomimeettinen, vrt. sympatotonia
adrenerginen reseptori
adrenoreseptori; rauhassolujen sekä sileiden lihassolujen ja sydänlihassyiden reseptoreita (kohtia joihin toisista hermosoluista vapautunut välittäjäaine vaikuttaa), joiden kautta sympaattisten hermopäätteiden erittämät ja veren mukana kulkevat katekoliamiinit (adrenaliini, noradrenaliini) sekä monet lääkeaineet vaikuttavat näiden solujen toimintaan; ks. alfa-adrenerginen reseptori, beeta-adrenerginen reseptori
adsorboida
kiinnittää pinnalleen; vrt. absorboida
adsorboitua
kiinnittyä pintaan
aerobinen
happea tarvitseva (bakteeri, aineenvaihdunta), hapen käyttöön perustuva (hengitys, lihastyö, suorituskyky); vrt. anaerobinen
aerosoli
1.kaasun ja siinä leijuvien pienten kiinteiden hiukkasten tai nestepisaroiden seos;2.sumute, spray
afferentti
tuova (esim. hermosyy tai verisuoni); vrt. efferentti
affisio
vioittuma
aflatoksiini
eräiden homesienten tuottamia maksamyrkkyjä, joita voi ilmaantua mm. maapähkinöihin varastoinnin aikana
agammaglobulinemia
veren gammaglobuliininpuute; immunoglobuliinien (vasta-aineina toimivien proteiinien) puuttuminen; ks. immunoglobuliini
agenssi
vaikuttava voima, aine tai periaate
aggregaatio
ryhmittyminen, kasautuminen, kokkaroituminen; esim. solujen liittyminen toisiinsa (suhteellisen löysästi)
aggressiivinen
hyökkäävä, riidanhaluinen, vihamielinen, aggressioon liittyvä, määrätietoinen, tehokas, pahanlaatuinen (esim. bakteeri)
agonisti
1. lihas joka aiheuttaa toisen agonistilihaksen kanssa samansuuntaisen liikkeen, jota taas vastavaikuttajalihas (antagonisti) estää; ks. antagonisti; 2. spesifisen vaikutuskohdan, reseptorin, välityksellä vaikuttava lääke- tai muu aine
agranulosytoosi
jyvässolukato; mm. pahanlaatuisiin veritauteihin ja eräiden lääkkeiden käyttöön liittyvä (veren) granulosyyttien (jyvässolujen) puutos; ks. granulosyytti
AGU
AGU-tauti, aspartyyliglukosaminuria; suomalaiseen tautiperintöön kuuluva peittyvästi periytyvä aineenvaihduntatauti, jossa soluihin kertyy entsyymivajauksen johdosta aspartyyliglukosamiinia, oireina mm. henkisen kehityksen taantuminen; ks. suomalainen tautiperintö
ahdas lantio
naisen lantio, jonka sisämitat ovat epätavallisen pienet (mahdollinen synnytyseste)
ahdistus
ahdistuneisuus, angsti; pelon tunne, joka johtuu sisältä tai ulkoa uhkaavan, huonosti tiedostetun vaaran ennakoimisesta ja jonka oireita voivat olla mm. levottomuus, pelokkuus, keskittymiskyvyn puute, unihäiriöt, sydämentykytys, pahoinvointi, vapina, tihentynyt virtsaamisen tarve ja ilman loppumisen tunne; ks. paniikkihäiriö
ahmimishäiriö
bulimia; mielenterveyshäiriö johon liittyy hallitsemattomia ylensyöntijaksoja ja korostunutta huolestuneisuutta ruumiinpainosta sekä tarve kontrolloida sitä esim. itse aiheutetulla oksentamisella
ahtauttava keuhkosairaus
keuhkoahtaumatauti, krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus, pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus; niiden keuhkosairauksien yleisnimi, joissa esiintyy keuhkoputkien pysyvää ahtautumista (mm. pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus, keuhkolaajentumatauti); vrt. pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus, emfyseema
AIDS
ks. immuunikato
aikuisen hengitysvaikeusoireyhtymä
(ARDS); mm. sokkitilaan, myrkytykseen tai keuhkokuumeeseen liittyvä hengityshäiriö, jolle ovat ominaisia keuhkopöhö, keuhkokudoksen vähittäinen tuhoutuminen, veren happeutumisen vaikeutuminen, keuhkoverenkierron vastuksen kasvaminen ja verenpaineen nousu; ks. keuhkopöhö
aikuistyypin diabetes
aikuisiän diabetes, tyypin II diabetes, "vanhuusdiabetes", aikuistyyppinen sokeritauti; tavallisesti aikuisiässä alkava diabetes, jolle on ominaista häiriintynyt insuliinineritys, insuliiniresistenssi (insuliinin odotettua vähäisempi veren glukoosipitoisuutta alentava vaikutus) ja maksan kiihtynyt glukoosituotanto ja jota voidaan usein hoitaa suun kautta otettavilla diabeteslääkkeillä; ks. glukoosi, vrt. nuoruustyypin diabetes
aineenvaihdunta
kudoksissa tapahtuvien kemiallisten reaktioiden summa
aistihairahdus
illuusio, havaintovirhe; aistielämyksen väärintulkinta, väärin havaittu tai tulkittu todellinen ulkoinen aistinärsyke; vrt. aistiharha
aistiharha
hallusinaatio; todellisena koettu aistimus, joka ei liity todelliseen ulkoiseen ärsykkeeseen, vaan on peräisin hermojärjestelmän sisäisestä ärtymisestä; vrt. aistihairahdus
aivastus
nenän limakalvon ärtymisestä aiheutuva äkillinen nopea uloshengitys, syynä esim. hengitysilman ärsyttävät pölyt tai kaasut
aivo-selkäydinneste
liquor cerebrospinalis, likvori, serebrospinaalineste; aivoja ympäröivä, aivokammioissa jatkuvasti syntyvä ja lukinkalvonontelosta aivojen veriviemäreihin poistuva neste
aivoedeema
aivoturvotus, aivopöhö; nesteen kertyminen aivokudokseen
aivohalvaus
paralysis cerebralis; aivokudoksen verettömyydestä (iskemiasta) tai aivoverenvuodosta aiheutunut tahdonalaisten lihasten halvaus; ks. myös aivoinfarkti, aivoverenvuoto, lukinkalvonalainen verenvuoto, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö
aivohermo
aivoista lähteviä hermoja (12 paria): hajuhermot, näköhermo, silmän liikehermo, telahermo, kolmoishermo, loitontajahermo, kasvohermo, kuulo-tasapainohermo, kieli-kitahermo, kiertäjähermo, lisähermo, kielen liikehermo
aivoinfarkti
(verisuonitukoksen tai veritulpan aiheuttamasta) aivoverenkiertohäiriöstä johtuva paikallinen aivovaurio
aivokalvo
meninx; aivoja ympäröivät kolme sidekudoskalvoa (kovakalvo, lukinkalvo, pehmeäkalvo)
aivokalvotulehdus
meningiitti; aivokalvojen tulehdus, johon usein liittyy myös selkäydinkalvojen tulehdus
aivokontuusio
ks. aivoruhje
aivokoppa
neurocranium; aivoja ympäröivät luut
aivokuori
isoaivokuori, korteksi; harmaata ainetta oleva kolmisen millimetriä paksu isoaivojen pintakerros
aivolisäke
hypofyysi; kitaluun turkinsatulassa sijaitseva, väliaivojen pohjaan varrella liittyvä noin puolen gramman painoinen umpirauhanen, jonka etulohkosta erittyy ainakin seitsemää ja takalohkosta kahta hormonia
aivopaine
likvoripaine, kallonsisäinen paine; kallon sisällä vallitseva hydrostaattinen paine, joka tavallisesti mitataan aivo-selkäydinnesteestä; ks. hydrostaattinen paine
aivoruhje
contusio cerebri, aivoruhjevamma, aivojen kontuusio; päähän kohdistuneen väkivallan aiheuttama aivokudoksen paikallinen vaurio, yhtenä oireena yleensä tajuttomuus, joka voi kestää tunteja tai vuorokausia; vrt. aivotärähdys
aivorunko
truncus encephali; väliaivojen, keskiaivojen ja ydinjatkeen muodostama kokonaisuus (väliaivoja ei aina lueta mukaan)
aivosilta
pons; keskiaivojen ja ydinjatkeen välissä oleva aivorungon osa
aivosähkötoiminta
aivokudoksen sähköpotentiaalivaihtelut (joita tutkitaan mm. elektroenkalografialla)
aivot
encephalon; aivokopan sisällä oleva keskushermoston osa: isoaivot, väliaivot, keskiaivot, aivosilta, pikkuaivot ja ydinjatke
aivotärähdys
commotio cerebri, aivojen kommootio; päähän kohdistuneen väkivallan aiheuttama lievä vaurio, oireina enintään puoli tuntia kestävä tajuttomuus ja lyhyehkö muistinmenetys; vrt. aivoruhje
aivoverenkiertohäiriö
ks. aivoinfarkti, aivoverenvuoto, lukinkalvonalainen verenvuoto, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö
aivoverenvuoto
verenvuoto aivokudokseen
aivoödeema
ks. aivoedeema
akarboosi
eräs aikuistyypin diabeteksen hoitoon käytetty lääkeaine; ks. aikuistyypin diabetes
akillesjänne
ks. kantajänne
akkommodaatio
mukautuminen, mukauttaminen 1. mukautuminen olosuhteiden muutoksiin; 2. mykiön kuperuuden muutoksiin perustuva silmän mukautuminen eri katseluetäisyyksiin, erityisesti läheltä katsomiseen
akne
finnitauti; erityisesti murrosikäisillä esiintyvä ihosairaus, oireina mm. rasvainen iho ja ihohuokosten sarveis- ja talitulpat eli komedot
akondroplasia
rustonkasvuhäiriö; autosomissa vallitsevasti periytyvä pitkien luiden epifyysirustojen kasvu- ja luutumishäiriö, jonka seurauksia ovat lyhytkasvuisuus ja muut luuston epämuotoisuudet, ks. autosomi, epifyysi
akromegalia
jättikärkisyys; kasvuhormonin liikaerityksen aikaansaama ääriosien (sormet, varpaat, nenä, leuka) suureneminen
aktiini
kaikissa tumallisissa soluissa esiintyvä valkuaisaine, joka polymerisoituessaan synnyttää solun tukirangan pienoissäikeet (mikrofilamentit); aikaansaa yhdessä myosiinin kanssa lihassolun supistumisen; ks. polymeeri, myosiini, lihassupistus
aktiivihiili
lääkehiili; suun kautta otettava, mm. myrkytyksiin ja ripuliin käytetty lääke, jonka vaikutus perustuu myrkyllisten aineiden adsorboitumiseen hiilihiukkasten pintaan; ks. adsorboitua
aktiivinen immunisaatio
immuuniksi (taudinaiheuttajia kohtaan vastustuskykyiseksi) tekeminen tuomalla elimistöön antigeeneja, joita vastaan elimistö reagoi mm. tuottamalla vasta-aineita; ks. antigeeni, rokotus, vasta-aine
aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö
tarkkaavuushäiriö; ennen 7 vuoden ikää ilmenevä monisyinen oireyhtymä, jonka tyypillisiä oireita ovat lyhytjännitteisyys, keskittymiskyvyn heikkous ja yliaktiivisuus sekä näistä johtuvat oppimis- ja kouluvaikeudet; tyypillisiä löydöksiä ovat motorinen (liikkeisiin liittyvä) kömpelyys ja hahmotushäiriöt; vrt. MBD-oireyhtymä
aktinomyseetit
aktinomykeetit, "sädesienet"; rihmamaisia bakteereita (ei siis sieniä) sisältävä lahko, johon kuuluu mm. antibioottien tuottajia sekä tuberkuloosin ja lepran aiheuttajat
akupunktuuri
akupunktio, neulahoito; kiinalaisperäinen hoitomenetelmä, jossa työnnetään ihoon neuloja määräkohtiin (akupunktuuripisteisiin) joko kivuntunnottomuuden, lihasjänteyden vähenemisen tai muun hoitotuloksen saavuttamiseksi
akuutti
äkillinen, lyhytkestoinen; vrt. krooninen
alaniiniaminotransferaasi
(ALAT); eräs mm. maksassa esiintyvä entsyymi, jonka pitoisuus veriplasmassa suurenee mm. maksatulehduksen eli hepatiitin ja muiden maksasairauksien yhteydessä
alaraaja
jalka (2); kokonaisuus johon luetaan reisi, sääri, nilkka, jalkapöytä ja varpaat sekä eräissä yhteyksissä myös lantio
ALAT
ks. alaniiniaminotransferaasi
albumiini
mm. veriplasmassa ja maidossa esiintyvä valkuaisaineryhmä
albuminuria
tila jossa virtsassa esiintyy normaalia enemmän albumiinia
aldosteroni
eräs lisämunuaiskuoren erittämä mineralokortikoidi (steroidihormoni), jonka vaikutuksesta natriumioneja imeytyy takaisin munuaistiehyistä ja kaliumionien erittyminen lopulliseen virtsaan lisääntyy (sekundaarisesti myös veden erittyminen munuaisista vähenee), ks. mineralokortikoidi, steroidihormoni
alempi nilkkanivel
articulatio talocalcaneonavicularis; telaluun sekä kantaluun ja nilkan veneluun välinen nivel, jossa jalkaterä kiertyy vinon akselin ympäri; vrt. ylempi nilkkanivel
alempi rannenivel
articulatio mediocarpalis; ylemmän (proksimaalisen) ranneluurivin (veneluu, puolikuuluu, kolmioluu ja herneluu) ja alemman (distaalisen) ranneluurivin (iso ja pieni monikulmaluu, iso ranneluu ja hakaluu) välinen nivel
alendronaatti
eräs osteoklastien (luunsyöjäsolujen) toimintaa estävä osteoporoosilääke (luukadon hoitoon käytetty lääke); ks. osteoporoosi
alfa-1-antitrypsiini
veressä ja keuhkokudoksessa esiintyvä entsyymi, joka estämällä trypsiinin toimintaa suojelee mm. keuhkorakkuloiden seinämiä ja muita kudoksia
alfa-adrenerginen reseptori
alfareseptori; adrenergisia reseptoreita, joiden stimuloituessa mm. verisuoniston ääreisvastus kasvaa, verenpaine nousee, silmäterä laajenee ja karvankohottajalihakset supistuvat; ks. reseptori, adrenerginen reseptori, alfa-agonisti, alfasalpaaja; vrt. beeta-adrenerginen reseptori
alfa-agonisti
alfasympatomimeetti; aineita jotka sitoutuvat kohdesolujen pinnalla oleviin alfa-adrenergisiin reseptoreihin (alfareseptori) ja aiheuttavat näin adrenergisen vaikutuksen välittymisen soluihin; ks. alfa-adrenerginen reseptori, adrenerginen, alfasalpaaja, vrt. beeta-agonisti, beetasalpaaja
alfafetoproteiini
albumiinia vastaava sikiön veren proteiini, jonka runsas esiintyminen äidin veressä viittaa sikiön kehityshäiriöön
alfareseptori
ks. alfa-adrenerginen reseptori
alfareseptorinsalpaaja
ks. alfasalpaaja
alfasalpaaja
alfareseptorinsalpaaja; mm. verenpainelääkkeinä käytettyjä lääkeaineita, jotka kiinnittymällä alfa-adrenergisiin reseptoreihin estävät sympaattisen hermoston välittäjäaineen noradrenaliinin ja lisämunuaisen ytimen erittämien noradrenaliinin ja adrenaliinin vaikutuksia; ks. alfa-adrenerginen reseptori, alfa-agonisti, vrt. beetasalpaaja, beeta-agonisti
alfasolu
haiman A-solu; glukagonia erittävä haimasaarekkeen solu; ks. glukagoni
alfasäteily
hajaantuvasta radioaktiivisesta aineesta suurella nopeudella sinkoutuvista alfahiukkasista (alfahiukkanen: kahdesta protonista ja kahdesta neutronista koostuva hiukkanen; heliumatomin ydin) koostuva säteily; vrt. beetasäteily, gammasäteily
alfatokoferoli
ks. tokoferoli
alfutsosiini
eräs eturauhasen liikakasvun oireiden hoitoon käytetty lääkeaine
algiinihappo
(ja algiinihapon suola: alginaatti) eräs mahalääke
algoritmi
päättelyketju jossa uusi päätös riippuu edellisestä
alkalinen
emäksinen
alkalisoiminen
muuttaminen alkaliseksi, emäksiseksi
alkaloidi
kasviemäs; kasveissa esiintyviä typpipitoisia, emäksisiä (usein kitkeränmakuisia), tavallisesti elimistön toimintoihin voimakkaasti vaikuttavia yhdisteitä
alkio
embryo; varhaisessa kehitysvaiheessa oleva yksilö, jonka elimet ovat muodostumassa (ihmisellä noin 8 viikon ikään hedelmöityksestä); vrt. sikiö
alkoholi
1. orgaaninen aine, jonka molekyylissä on ainakin yksi huonosti ionisoituva OH-ryhmä; 2. etanoli, etyylialkoholi; käyneiden juomien päihdyttävä aineosa CH3CH2OH
alkoholipankreatiitti
alkoholin käytön aiheuttama haimatulehdus
alkoholiriippuvuus
sosiaalisia, psyykkisiä ja terveydellisiä haittoja aiheuttava hallitsematon alkoholinkäyttö, johon liittyy annoksen nostamisen tarvetta ja käytön keskeytyessä vieroitusoireita
alkoholismi
alkoholiriippuvuus; sairaalloinen alkoholintarve ja jatkuva vakavia oireita aiheuttava alkoholinkäyttö
alleeli
tietyn geenilokuksen (lokus: geenin paikka kromosomissa) erilaisia geenivaihtoehtoja, joita voi väestössä olla useita, mutta kullakin yksilöllä vain kaksi, joko samanlaiset (homotsygotia) tai erilaiset (heterotsygotia)
allergeeni
herkistävä aine, herkiste; allergisen reaktion antigeeni, joka aiheuttaa allergiareaktion, ks. antigeeni
allergeeninen
allergiaa aiheuttava
allergeenisuus
allergiaa aiheuttavan ominaisuus
allergia
yliherkkyys 1. (laaja merkitys) immuunijärjestelmän herkistymisen jälkeen voimistunut ja muuttunut reaktiotapa elimistölle vieraita aineita (allergeeneja) kohtaan (esim. atooppinen allergia, viivästynyt allergia); 2. (suppea merkitys) atooppinen allergia; ks. atooppinen allergia, viivästynyt yliherkkyys
allerginen alveoliitti
allergian aiheuttama keuhkorakkulatulehdus; orgaanisten pölyhiukkasten sisäänhengittämisestä aiheutunut allerginen tulehdus, oireina mm. kuiva yskä, hengenahdistus ja kuume (esim. homepölykeuhko)
allerginen nuha
rhinitis allergica; yleensä atooppiseen reaktiotapaan liittyvä sairaus, joka ilmenee allergeenialtistuksen seurauksena, allergeeneina usein erilaiset siitepölyt tai lemmikkieläinten eritteitä sisältävä kotipöly; ks. atooppinen allergia, allergeeni
allergologi
allergologian tutkija tai harjoittaja, allergologian erikoislääkäri
allergologia
allergian perusteita, ilmenemistä ja hoitoa käsittelevä lääketieteen osa-alue
allografti
allotransplantaatti, vierassiirre; toisesta saman lajin yksilöstä otettu kudos- tai elinsiirre
allopurinoli
eräs kihtilääke, vähentää virtsahapon muodostusta elimistössä; ks. virtsahappo
altiste
fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia tekijöitä, joille ihminen voi altistua esim. työssä ja jotka voivat aiheuttaa haittavaikutuksia (mm. myrkyllisiä vaikutuksia, allergisia reaktioita, syöpää)
altistus
ekspositio; oleminen alttiina tai saattaminen alttiiksi ulkoisen tekijän vaikutukselle (esim. kemialliset aineet, taudinaiheuttajat, säteily, melu)
alumiini
kevyt hopeanhohtoinen metalli, jonka yhdisteet ovat luonnossa yleisiä (kemiallinen merkki Al)
alveoliitti
keuhkorakkulatulehdus
alveoliluu
hammaskuoppien seinämien tiivis luu
Alzheimerin tauti
kuolemaan johtava aivotauti, jolle ovat ominaisia mm. hermosolukato sekä amyloidin ja hermosäiekimppujen kertyminen aivoihin, oireina mm. muistihäiriöt, henkisen suorituskyvyn heikkeneminen, persoonallisuuden muutokset, liikehäiriöt ja elimistön voimakas kuihtuminen; ks. amyloidi
amantadiini
eräs parkinsonismilääke ja viruslääke; ks. parkinsonismi
ambivalenssi
kaksiarvoisuus, kaksijakoisuus, kaksinaisuus; samaan kohteeseen suuntautuvien vastakkaisten tunteiden, asenteiden tai ajatusten samanaikainen esiintyminen, esim. viha ja rakkaus samaan henkilöön
ambivalentti
ambivalenssiin liittyvä, kaksiarvoinen, kaksijakoinen, kaksinainen
amblyogeeninen
amblyopiaa (heikkonäköisyyttä) aiheuttava, amblyopiaan johtava
amblyopia
ks. heikkonäköisyys
amenorrea
kuukautisten puuttuminen
amfetamiini
eräs keskushermostoa kiihottava lääke- ja huumausaine
amiini
yhdiste jonka voi ajatella muodostuneen ammoniakista (NH3) siten, että yksi tai useampi vetyatomi on korvautunut hiilivetyryhmällä
amikasiini
eräs aminoglykosidiryhmän antibiootti; ks. aminoglykosidi
aminoglykosidi
vaikeiden infektioiden hoidossa käytettyjä bakteereja tappavia eli bakterisidisia antibiootteja, rakenteeltaan aminosokerien glykosideja; ks. aminosokeri, glykosidi
aminohappo
mm. proteiinien rakenneosina esiintyviä orgaanisia molekyylejä, joissa on sekä aminoryhmä -NH2 että karboksyyliryhmä -COOH; ks. peptidi, polypeptidi
aminosokeri
heksoosi (kuusi hiiliatomia sisältävä monosakkaridi kuten glukoosi (rypälesokeri) tai fruktoosi (hedelmäsokeri), jonka yksi hydroksyyliryhmä (-OH) on korvautunut aminoryhmällä (-NH2)
amiodaroni
eräs rytmihäiriölääke
ammattitauti
työssä esiintyvien tekijöiden aiheuttamasta altistuksesta työntekijälle aiheutunut sairaus; vrt. työtapaturma
ammoniakki
NH3, pistävänhajuinen kaasu, joka veteen liuenneena muodostaa ammoniumhydroksidia
amoksisilliini
eräs laajakirjoinen penisilliini
ampisilliini
eräs joko suun kautta tai ruiskeena käytetty laajakirjoinen penisilliini
amputaatio
raajan, sen osan tai muun kehonosan poisto leikkauksella tai tapaturmainen menetys
amyloidi
tietyissä taudeissa (mm. Alzheimerin taudissa) kudoksiin kertyviä erityyppisiä tyypillisesti värjäytyviä liukenemattomia valkuaisainekertymiä
amyloididegeneraatio
amyloidirappeuma, ks. amyloidoosi
amyloidoosi
amyloiditauti, amyloidin kertyminen; sairaustiloja, joille on ominaista liukenemattoman amyloidin kertyminen eri elimiin, oireina esim. sydämen ja hermoston sekä munuaisten toimintahäiriöt; ks. amyloidi
amyotrofinen lateraaliskleroosi
liikeratakovettumatauti, liikehermosolujen sairaus; tuntemattomasta syystä aiheutuva, yleensä kuolemaan johtava tauti, jolle on ominaista aivoista selkäytimeen kulkevan liikeradaston tuhoutumisesta aiheutuva tahdonalaisen lihaksiston surkastuminen
anaalifissuura
peräaukon haavauma
anaaliyhdyntä
yhdyntä peräaukkoon
anabolia
rakennusaineenvaihdunta; aineenvaihdunta jolle on ominaista energiaa sisältävien (ja muiden) yhdisteiden rakentuminen; vrt. katabolia
anabolinen steroidi
mieshormonien eli androgeenien johdoksia, jotka miesmäistävien (virilisoivien) vaikutusten ohella lisäävät valkuaisaineiden synteesiä ja siten esim. kasvattavat lihaksia
anaerobinen
hapetta elävä (bakteeri), hapetta tapahtuva (lihastyö, aineenvaihdunta), hapenkäyttöön perustumaton (suorituskyky); vrt. aerobinen
anaerobinen glykolyysi
glukoosin (rypälesokerin) anaerobinen pilkkoutuminen entsyymien vaikutuksesta, jolloin pieni osa glukoosin sisältämästä energiasta sitoutuu ATP:n syntyessä ja glukoosista tulee lopputuotteena mm. maitohappoa, ks. anaerobinen, ATP, maitohappo
anafylaksi
anafylaksia; nopeasti kehittyvin yleisoirein ilmenevä allerginen yliherkkyys, oireina esim. äkillinen voimakas verenpaineen lasku (anafylaktinen sokki); vrt. sokki
anafylaktinen reaktiotyyppi
yksi allergisista reaktiotyypeistä, jossa antigeeni tarttuu IgE-vasta-aineeseen, jolloin solusta vapautuu histamiinia ym. voimakkaasti vaikuttavia aineita, ks. antigeeni, immunoglobuliini, histamiini; vrt. atopia
analgeetti
kipulääke; kivun lieventämiseen tai poistamiseen käytettyjä lääkkeitä, joihin kuuluvat mm. euforisoivat (mielialaa voimakkaasti kohottavat) kipulääkkeet (esim. opioidit) ja tulehduskipulääkkeet (anti-inflammatoriset kipulääkkeet); ks. opioidi, tulehduskipulääke
analogi
yhdiste joka on toisen yhdisteen kaltainen mutta poikkeaa siitä jonkin yksityiskohdan osalta
anamneesi
esitiedot; potilaan, hänen omaisensa tai saattajan antamat tiedot mm. sairauden alkamisesta tai kulusta
anastomoosi
yhdysaukko; esim. suolenosien tai verisuonten välinen luonnollinen tai tehty yhdysaukko
anatomia
oppi ihmisen (tai muun eliön) rakenteesta
androgeeni
mieshormoni; miehelle ominaisia kehonpiirteitä ja -toimintoja (sukupuoliominaisuuksia) lisäävä steroidihormoni, esim. testosteroni ja dihydrotestosteroni; ks. steroidihormoni, testosteroni, dihydrotestosteroni
andrologia
miesoppi, miestentautioppi; miehen sukupuolielinten rakennetta, toimintaa ja sairauksia tutkiva tiede
anemia
vähäverisyys, verenvähyys; verenpunan epänormaali vähäisyys; ks. hemoglobiini
anenkefalia
aivottomuus
anestesia
tunnottomuus, puutumus, puudutus, nukutus, narkoosi
anestesiologia
nukutus- ja puudutusoppi; kivun poistamiseen ja elimistön fysiologisen tasapainon säilyttämiseen leikkauksen aikana sekä mm. tehohoitoon, elvytykseen ja kroonisen kivun hoitoon kohdistuva lääketieteen osa-alue
aneurysma
valtimonpullistuma, valtimonlaajentuma, sydämenpullistuma; seinämän heikkenemisen ja verenpaineen yhteisvaikutuksesta johtuva valtimon (tai sydänkammion) seinämän paikallinen pullistuma
angiina
kurkkutulehdus, erityisesti nielurisojen tulehdus (tonsilliitti); ks. tonsilliitti, äkillinen nielurisatulehdus
angina pectoris
ks. rasitusrintakipu
angio-
(yhdyssanoissa:) viittaa verisuoneen
angioedeema
kohtauksittain esiintyvä paikallinen turvotus
angioektasia
angiektasia, suonen laajentuma
angiografia
1.verisuonten varjoaineröntgenkuvaus; 2.verisuonten kuvantaminen tehosteaineen (esim. fluoreseiinin) avulla
angioplastia
ahtautuneen verisuonen laajentaminen sen sisään toimitetun laajentavan pallon avulla (pallolaajennus) tai avoin muovausleikkaus käyttäen laajennuspaikkaa
angiotensiini
angiotensiini II; angiotensiinistä I:stä angiotensiinikonvertaasi(entsyymi)n vaikutuksesta syntyvä, aldosteronin eritystä lisäävä ja verenpainetta kohottava hormoni; ks. aldosteroni
angiotensiini II -reseptorin salpaaja
verenpaineen hoitoon käytetty lääkeaine joka vaikuttaa verenkiertoon samankaltaisesti kuin angiotensiinikonvertaasin estäjä (ACE:n estäjä); ks. reseptori, angiotensiini, angiotensiinikonvertaasin estäjä
angiotensiinikonvertaasin estäjä
ACE:n estäjä; aine joka vähentää angiotensiini I:n muuttumista angiotensiini II:ksi ja laskee verenpainetta; ks. angiotensiini
angsti
ks. ahdistus
anioni
negatiivisesti varautunut ioni (joka elektrolyysin aikana kulkeutuu positiiviseen elektrodiin eli anodiin); ks. ioni, elektrolyysi, vrt. kationi
anioninvaihtajahartsi
vrt. ioninvaihtajahartsi
anisometropia
oikean ja vasemman silmän eritaittoisuus
annos
dosis, lääkeannos, säteilyannos; kerralla käytettävä lääkkeen tai säteilyn määrä
anomalia
säännöttömyys, poikkeavuus, poikkeus, epänormaalius, epämuodostuma
anoreksia
ruokahaluttomuus
anorektaalinen
peräaukkoon ja peräsuoleen liittyvä, peräaukko-peräsuoli-
anorexia nervosa
laihuushäiriö; etenkin nuorilla naisilla esiintyvä mielenterveyshäiriö, jolle on ominaista ruumiinkoon vääristynyt kokeminen, lihomisen pelko, alipainoisuus ja pyrkimys pysyä alipainoisena ja joka voi johtaa kuolemaan aliravitsemuksen takia
anovulaatio
munasolun irtoamattomuus, ovulaation puuttuminen
ant(i)-
vasta-, vastaan-, epä-, vastapuolella sijaitseva
antagonisti
1. vastavaikuttajalihas; lihas joka aiheuttaa päinvastaisen liikkeen kuin toinen (agonistilihas); ks. agonisti 2. vastavaikuttajalääke; lääkeaine joka estää toisen lääkeaineen vaikutusta
antasidi
happolääke, happoa sitova aine
anteriorinen
edempänä sijaitseva, edessä sijaitseva, etummainen; vastakohta posteriorinen; vrt. ventraalinen
anti-D-immunoglobuliini
reesusimmunisaation ehkäisemiseksi reesusnegatiiviselle äidille heti reesuspositiivisen lapsen syntymän (tai abortin) jälkeen annettava immunoglobuliini (vasta-aine), jossa on erityisen runsaasti anti-D-vasta-ainetta; ks. immunoglobuliini, vasta-aine, reesusimmunisaatio
anti-D-vasta-aine
vasta-aine joka reagoi niitä punasoluja vastaan, joiden pinnassa on reesusveriryhmäjärjestelmän antigeeni D; ks. vasta-aine, reesusveriryhmäjärjestelmä, reesusimmunisaatio, antigeeni
anti-inflammatorinen
tulehdusta ehkäisevä tai lievittävä; ks. tulehdus
anti-inflammatorinen kipulääke
ks. tulehduskipulääke
antiadrenerginen
katekoliamiinien (adrenaliini, noradrenaali, dopamiini) vaikutusta vastustava, sympaattista hermostoa salpaava; ks. katekoliamiini
antibakteerinen
antibakteriaalinen; bakteereja tappava tai niiden lisääntymistä estävä
antibiootti
pieneliöiden tuottama, toisia pieneliöitä tuhoava tai niiden lisääntymistä estävä lääkeaine
antibioottiprofylaksi
infektion ehkäisy antibiootilla
antibody
ks. vasta-aine
antidootti
vastalääke, vastamyrkky
antiepileptinen
epilepsiakohtauksia estävä, epilepsian oireita vähentävä; ks. epilepsia
antiestrogeeni
naishormonien vastavaikuttaja; estrogeenien vaikutusta estävä tai vähentävä aine; ks. estrogeeni
antifibrinolyytti
fibrinolyysiä estävä aine, ks. fibrinolyysi
antigeeni
aine joka aiheuttaa elimistössä vasta-aineiden eli immunoglobuliinien muodostumisen tai soluvälitteisen immuniteetin; ks. vasta-aine, immunoglobuliini, soluvälitteinen immuniteetti
antihistamiini
histamiinin vastavaikuttaja; histamiinin vaikutuksia estävä, esim. allergisia oireita lievittävä lääkeaine; ks. histamiini
antikoagulantti
veren hyytymistä ehkäisevä aine; ks. hyytyminen, hyytymistekijä
antikolinergi
asetyylikoliinin vaikutusta estävä (aine), parasympaattista hermostoa salpaava aine; ks. asetyylikoliini, parasympaattinen hermosto
antimykoottinen
sieniä tappava tai niiden lisääntymistä ehkäisevä
antioksidantti
hapettumista ehkäisevä aine, esim. vapaiden radikaalien haittavaikutuksia elimistössä ehkäisevä aine tai elintarvikkeen eltaantumista ehkäisevä lisäaine; ks. hapettuminen, vapaa radikaali, eltaantuminen
antiseptiikka
pieneliöiden vähentäminen antiseptisten aineiden avulla; vrt. aseptiikka
antiseptinen
pieneliöitä tuhoava
antiviraalinen
viruksia tuhoava tai niiden lisääntymistä estävä
antroposofinen lääkintä
Rudolf Steinerin teosofiseen oppiin nojautuvia diagnostisia ja hoitomenetelmiä; ks. myös uskomuslääkintä
aortta
sydämen vasemmasta kammiosta lähtevä ison verenkierron valtavaltimo
aortta-aneurysma
aortan laajentuma
aorttaläppä
valva aortae; aortan tyvessä oleva kolmiliuskainen taskuläppä, joka on avoinna kammiosystolen (supistumisvaihe) ja kiinni kammiodiastolen (veltostumisvaihe) aikana; ks. systole, diastole
Apgarin pisteet
pisteytys (0-10), jolla arvioidaan vastasyntyneen vointia sydämensykkeen, hengityksen, lihasjänteyden, ärtyvyyden ja ihonvärin perusteella
aplastinen anemia
verenehdyntätauti; anemia jolle on ominaista luuydinsolujen ja veren kaikkien solumuotojen puuttuminen tai huomattava niukkuus; ks. anemia
apoentsyymi
entsyymin proteiiniosa, joka vasta yhdessä siihen liittyneen koentsyymin kanssa muodostaa toimivan entsyymin; ks. koentsyymi, entsyymi
apolipoproteiini
lipoproteiinin valkuaisosa, ks. lipoproteiini
apoproteiini
proteiini josta puuttuu ns. prosteettinen ryhmä (lisäryhmä)
appendisiitti
umpilisäketulehdus
applikoida
asettaa, laittaa, panna (paikalleen)
aqua
vesi
aqua sterilisata
steriloitu vesi
aromaattinen
1. mausteenhajuinen; 2. yhdiste jossa on kolmen kaksoissidoksen vakauttamia kuuden hiiliatomin renkaita (esim. bentseeni, estrogeenit); ks. kaksoissidos
arpi
cicatrix; parantunut kudosvaurioalue, jossa kudos on aluksi korvautunut runsaskollageenisella sidekudoksella; ks. kollageeni; vrt. eroosio
arseeni
eräs maaperässä niukkana esiintyvä, mm. maksalle, munuaisille ja hermostolle myrkyllinen alkuaine (kemiallinen merkki As)
arteria
ks. valtimo
arterioli
pikkuvaltimo; pieni valtimo josta veri virtaa suoraan hiussuoniin
arterioskleroosi
ks. valtimonkovettumistauti
artriitti
ks. niveltulehdus
artroosi
ks. nivelrikko
ASA
ks. asetyylisalisyylihappo
ASA-rekisteri
rekisteri työssään syöpää aiheuttaville tekijöille altistuvista henkilöistä
ASAT
ks. aspartaattiaminotransferaasi
asbesti
ohuita kuitumaisia magnesiumkalsiumsilikaattikiteitä (silikaatti: piihapon anioni tai suola) sisältävä mineraali ja siitä tehty tulen- ja säänkestävä rakennusaine (joka on syöpää aiheuttava, karsinogeeninen)
asbestoosi
asbestipölyn hengittämisestä aiheutunut pölykeuhkosairaus eli pneumokonioosi (johon liittyy keuhkosyövän vaara)
asento- ja liikeaisti
proprioceptio, proprioseptio, proprioseptiikka; toisaalta lihasten, jänteiden ja nivelpussien reseptorien, toisaalta sisäkorvan tasapaino- ja liikereseptorien toimintaan perustuva kyky tuntea jäsenten ja koko elimistön asennot ja liikkeet ilman näköaistin apua; ks. reseptori, asentoaisti, liikeaisti
asentoaisti
asentotunto; toisaalta lihasten, jänteiden ja nivelpussien reseptorien, toisaalta sisäkorvan tasapainoreseptorien toimintaan perustuva kyky aistia elimistön ja sen osien asennot (asento- ja liikeaistin osa); ks. reseptori, liikeaisti, asento- ja liikeaisti
aseptiikka
menettelytavat joiden avulla pyritään toimimaan mikrobittomasti (esim. leikkaussalissa); vrt. antiseptiikka
aseptinen
pieneliöitä sisältämätön
aseptinen pyuria
ilman bakteerien esiintymistä virtsassa ilmenevä valkosoluvirtsaisuus, joka voi viitata munuaistuberkuloosiin tai esiintyä tavallisen virtsatieinfektion alku- tai loppuvaiheessa
asetylaatio
orgaanisen yhdisteen vetyatomin korvaaminen asetyyliryhmällä (CH3CO-)
asetyylikoliini
autonomisen hermoston synapsien, parasympaattisten hermopäätteiden, monien keskushermostosynapsien sekä hermo-lihasliitosten välittäjäaine; ks. autonominen hermosto, parasympattinen hermosto, synapsi, hermo-lihasliitos
asetyylisalisyylihappo
(ASA); eräs kuumetta alentava ja kipua lievittävä, pieninä annoksina verisuonitukosten estoon käytetty lääkeaine
asfyksia
(sikiöstä tai vastasyntyneestä) hengitysvajaus, hapenpuutetila; happivajaus ja samanaikainen hiilidioksidin kertyminen
asfyktinen
jolla on asfyksiaa
asidoosi
kudoshappoisuus, happomyrkytys(tila), (veren) liiallinen happamuus
asikloviiri
asykloviiri; eräs mm. herpesinfektioihin käytetty viruslääke; ks. herpes
askorbiinihappo
C-vitamiini; keripukkia ehkäisevä, sidekudosta ylläpitävä vitamiini, jota myös käytetään antioksidanttina ravintoaineiden säilytyksessä; ks. keripukki, antioksidantti
asosiaalinen persoonallisuus
ks. epäsosiaalinen persoonallisuus
aspartaattiaminotransferaasi
(ASAT); eräs sydän- ja luustolihaksessa sekä maksassa esiintyvä entsyymi, jonka aktiivisuus veriplasmassa suurenee mm. maksatulehduksen ja sydäninfarktin yhteydessä
aspartyyliglukosaminuria
ks. AGU
aspergillooma
Aspergillus-sienen aiheuttama keuhkoputkeen liittyvä (sienimassan) kasvama
aspergilloosi
Aspergillus-sienen aiheuttama homesienitauti
aspiraatio
1. henkeen vetäminen, keuhkoihin vetäminen; 2. nesteen imeminen ontelosta; esim. veren tai liman imeminen alipainetta synnyttävällä laitteella
aspiraatiokeuhkokuume
ruuan tai muun vieraan aineen keuhkoihin hengittämisestä aiheutunut keuhkotulehdus
assosiaatio 1.
yhteen liittyminen, yhdistyminen, yhteys, yhdistys; 2. mielleyhtymä; 3. tilastollinen yhteys
assosioitua
liittyä, kytkeytyä
asthma bronchiale
ks. keuhkoastma
astma
hengenahdistus, ahdistuskohtaus, erityisesti keuhkoastma (asthma bronchiale)
astrosytooma
astrosyyteistä eli tähtisoluista (eräs hermotukisolu) koostuva aivo- ja selkäydinkasvain
asymptomaattinen
oireeton
asystolia
ks. sydämenpysähdys
ataksia
hapuilu, haparointi; tahdonalaisten lihasten keskushermostoperäinen yhteistoimintahäiriö
ataktinen
hapuileva, haparoiva, ataksiaan liittyvä
ateromatoosi
tila jossa esiintyy ateroomia; ks. aterooma
aterooma
valtimonrasvoittuma; ateroskleroosille ominainen suuren tai keskisuuren valtimon sisäkalvon pullistuma, jonka syynä on rasva-aineiden, erityisesti kolesterolin kertyminen suonenseinämän solujen väliin; ks. ateroskleroosi
ateroskleroosi
rasvakovettumistauti, valtimonrasvoittumistauti, valtimoiden haurauskovetustauti; sairaus jossa suurien ja keskisuurien valtimoiden sisäkerrokseen kertyy rasva-ainepaksuntumia, jotka myöhemmin sidekudostuvat ja mahdollisesti kalkkiutuvat, seurauksena suonten ahtautuminen ja niiden seinämän kovettuminen, vrt. valtimonkovetustauti
ateroskleroottinen
ateroskleroosia sairastava, ateroskleroosiin liittyvä
atetoosi
aivojen tyvitumakkeiden häiriöön liittyvä tavallisesti toispuolinen tila, jossa esiintyy melko hitaita, usein rytmisesti toistuvia pakkoliikkeitä etenkin raajojen kärkiosissa
atlas
1. kannattajanikama; 2. suuri kuvateos tai kartasto
ATN
ks. äkillinen tubulusnekroosi
atomi
alkuaineen pienin, kemiallisin menetelmin jakamaton yksikkö
atoopikko
atooppinen henkilö; ks. atopia
atooppinen
atopiaa sairastava, atopiaan liittyvä; ks. atopia
atooppinen allergia
IgE-välitteinen immunologinen herkistyminen, joka ilmenee välittöminä yliherkkyysreaktioina, kliinisenä diagnoosina yleensä atooppinen ekseema (maitorupi), heinänuha tai allerginen astma, allergeeneina mm. eläinten epiteelisoluissa, siitepölyissä, homesienissä ja kotipölyssä olevat aineet; ks. immunoglobuliini
atooppinen ihottuma
atooppinen ekseema; atooppiseen taipumukseen perustuva ihottuma, ks. atopia
atopia
luontainen yliherkkyys; perinnöllinen taipumus reagoida anafylaktisesti ja sairastua atooppisiin tauteihin, joita ovat atooppinen ekseema (maitorupi), heinänuha ja allerginen astma; ks. anafylaksi, anafylaktinen reaktiotyyppi, atooppinen ihottuma, taiveihottuma, heinänuha
atorvastatiini
eräs veren kolesterolipitoisuuden pienentämiseen käytetty kolestrolisynteesin estäjä; ks. kolesteroli, statiini
ATP
ks. adenosiinitrifosfaatti
atrofia
surkastuminen, kuihtuminen, surkastuneisuus, kuihtuneisuus
atrofinen
surkastunut, kuihtunut, surkastuma-
atrofioitua
surkastua, kuihtua
atsatiopriini
eräs solunsalpaaja, joka myös estää hyljintäreaktioita; ks. solunsalpaaja, hyljintä
atselaiinihappo
eräs paikallisesti käytetty aknelääke; ks. akne
atsidotymidiini
(AZT) tsidovudiini; eräs immuunikatoon käytetty lääke; ks. immuunikato
atsitromysiini
eräs ns. makrolidiantibiootti (erytromysiinijohdos); ks. makrolidi
atyyppinen
epätyypillinen, poikkeava, säännötön
audiometri
kuulonmittari, kuulonmittauslaite
aura
ennakkotunne, aavistus; etenkin epileptisen kohtauksen tai migreenikohtauksen ennakko-oireet
auropalpebraalinen heijaste
luomiheijaste; silmäluomien räpytys voimakkaan äänen jälkeen
auskultaatio
(esim. sydämen, keuhkojen) kuuntelu; kuuntelututkimus (esim. stetoskoopilla)
autismi
itseensä vajonneisuus, sulkeutuneisuus; psyykkinen häiriö, jolle on ominaista ihmissuhteista pois vetäytyminen ja niiden korvaaminen omalla mielikuvamaailmalla
autistinen
autismia sairastava, autismiin liittyvä, itseensä vajonnut, sulkeutunut; ks. autismi
autoimmuunisairaus
sairauksia jotka johtuvat immuunivasteen kohdistumisesta kehon omiin antigeeneihin, esim. autoimmuunityreoidiitti (kilpirauhastulehdus); ks. immuunivaste, antigeeni
autonominen hermosto
tahdosta riippumaton, sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon jakautuva hermoston osa, joka säätelee mm. sileiden lihassyiden, sydänlihaksen ja rauhasten toimintaa; vrt. somaattinen hermosto
autoregulaatio
itsesäätely, automaattinen säätely
autosomaalinen
autosomiin liittyvä; ks. autosomi
autosomi
kromosomi joka ei ole sukupuolikromosomi (ihmisellä kromosomit 1-22)
auttajasolu
auttaja-T-solu (CD4-imusolu, CD4-solu, T4-solu); T-solu joka aktivoi ja auttaa muita immuunijärjestelmän soluja
aversio
vastenmielisyys, inho
avorauhanen
eksokriininen rauhanen; rauhanen jonka erite siirtyy tiehyttä pitkin ihon tai limakalvon pinnalle; vrt. umpirauhanen
avotuberkuloosi
osittain epävirallinen nimitys tarttuvassa vaiheessa olevalle tuberkuloosille eli keuhkotuberkuloosille, jossa potilaan ysköksissä on runsaasti (lähinnä yli 10 000 kpl/ml) tuberkkelibasilleja
AZT
ks. atsidotymidiini