ФИНАЛНО ГЛАСУВАНЕ
В НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "БЪЛГАРСКИТЕ СИМВОЛИ"

ВРЪЧВАНЕТО НА ГЛОБАЛНИЯ СИМВОЛ НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ НА 29 ЮНИ 2008 Г. ПOД ПАТРОНАЖА НА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Скъпи приятели,
Преди повече от година, ние от Българска асоциация за бизнес и туристическа асоциация – БАБТИ, стартирахме Национална кампания – БЪЛГАРСКИТЕ СИМВОЛИ. Убедени сме в полезността за всички от тази навременна и високопатриотична инициатива. Да бъде по-разпознаваема страната ни с достойнствата си пред Европа и света, да преоткриваме все повече и повече българските ценности в нашия живот, децата ни да се гордеят с Родината си.
Национална кампания БЪЛГАРСКИТЕ СИМВОЛИ достигна своята кулминация в своя втори етап - избор в категорията Глобален символ на България. До финала достигнаха най-достойните Ваши предложения. Победителят ще бъде знак на българското евро.

Уважаеми приятели, сънародници.
Нека се обединим и заедно да представим най-доброто от нашата славна история, култура и природни забележителности! Ще успеем тогава, когато сме заедно. Избраните символи от проведеното допитване ще бъдат представени в Европейските институции. Чрез изложби, концерти и други инициативи ще провокираме европейските и световните медии.

Да бъдем активни!
Гласувайте до 29 юни за избор на Глобален символ на БЪЛГАРИЯ!
БЛАГОДАРИМ ВИ!

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА УЧАСТВАТЕ?

Уважаеми сънародници,
Подкрепете националната инициатива БЪЛГАРСКИТЕ СИМВОЛИ. Дарявайки средства за патриотичната кауза. вие участвате като спомоществователи в:

  • изграждане на парк - БЪЛГАРСКИТЕ СИМВОЛИ в столицата ни
  • организация и реализация на конкурси с награди на тема БЪЛГАРСКИТЕ СИМВОЛИ
  • създаване на пътуваща изложба – презентация – БЪЛГАРСКИТЕ СИМВОЛИ с творбите, спечелили в конкурсите организирани от БАБТИ
  • производство на промоционални продукти на няколко езика за БЪЛГАРСКИТЕ СИМВОЛИ и разпространението им чрез Министерство на външните работи до всяка точка на света.

Отделената от вас сума може да дарите по следната дарителска сметка:
IBAN: BG51 CECB 9790 1092 1373 00, BIC код: CECBBGSF, ЦКБ АД

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ - БАБТИ


 

МЕМОРАНДУМ ЗА ПОДКРЕПА НА КАМПАНИЯТА БЪЛГАРСКИТЕ СИМВОЛИ ПОДПИСАХА:

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО, МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА И БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА БИЗНЕС И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА КАМПАНИЯ БЪЛГАРСКИТЕ СИМВОЛИ, АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА, БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКИ ФОРУМ НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ, СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ, СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ, СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ, БЪЛГАРСКАТА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ, АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ, БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БАЛНЕОТУРИЗЪМ, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, ВЕСТНИК ДНЕВЕН ТРУД, ДАРИК РАДИО, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ, АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО” , СОФИЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА, КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ИНСТИТУТ ЗА АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ В ТУРИЗМА , АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА, АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВА-ТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – БАИТ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОМЕЛИЕРИТЕ, НАЦИОНАЛЕН ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ, НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА, СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ТУРИЗМА, АСОЦИАЦИЯ „АВТЕНТИЧНА БЪЛГАРИЯ ”, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ, КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

© БАБТИ (Българска Асоциация за Бизнес и Туристическа Информация)