Zobacz również

  Struktura i pracownicy
  Współpraca
 
  Nasz adres:
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
tel. 022 629 52 71(72)
fax 022 628 58 43
muzeumwp@muzeumwp.pl,
sekretariat@muzeumwp.pl
 
 
e-mouse
partnerem
Muzeum Wojska Polskiego
 
 
 
 
     
Zbiory Wystawy Biuletyn informacyjny
Zbiory główne Wystawy stałe Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnościach z życia Muzeum zapisz się na naszą listę mailingową
zapisz się
Zbiory specjalne Wystawy czasowe
Zbiory sztuki Ekspozycja plenerowa
Najcenniejsze zabytki
muzeum wojska polskiego
Muzeum Wojska Polskiego
Aleje Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
tel.: 22 629 52 71 (-72)
fax: 22 628 58 43
e-mail: muzeumwp@muzeumwp.pl , sekretariat@muzeumwp.pl

Dni i godziny zwiedzania:
środa 10.00 - 17.00,
od czwartku do niedzieli w godzinach 10.00 - 16.00
Ceny biletów
 W środy - wstęp bezpłatny
 Ekspozycje stałe:
  bilety normalne - 8 zł
  bilety ulgowe - 4 zł
  grupy szkolne - 3 zł
 Zwiedzanie z przewodnikiem:
  w języku polskim - 30 zł
  w języku angielskim - 50 zł

Fort IX Czerniakowski

Bilety upoważniające do zwiedzania wystaw w "kazamatach" Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej:

 bilety normalne - 6 zł
 bilety ulgowe - 3 zł
 grupy szkolne - 2 zł

Wstęp do Muzeum Katyńskiego bezpłatny.

Dla żołnierzy służby zasadniczej zwiedzających indywidualnie i grupowo wstęp i oprowadzanie jest bezpłatne.

Wykonywanie zdjęć i filmów w salach wystawienniczych MWP tylko za zgodą dyrektora.

Dział Obsługi Zwiedzających: Informacje o cenach biletów, zamawianie przewodników
(tel. 22 629 52 71)

Kasa czynna w godzinach otwarcia muzeum.
Muzeum Wojska Polskiego to powszechnie znana placówka muzealna, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo- historyczne. Muzeum powstało 22 kwietnia 1920 roku, dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był płk Bronisław Gembarzewski. W bieżącym roku obchodziło 85 - tą rocznicę istnienia.
W chwili obecnej w zbiorach muzealnych znajduje się ponad 250 tys. eksponatów. Zbiory wciąż powiększają się o nowe zakupy oraz liczne dary. Zgromadzone eksponaty prezentowane są w salach ekspozycji stałej i na licznych wystawach czasowych.
W muzeum działa archiwum ikonograficzne, biblioteka fachowa oraz specjalistyczne pracownie konserwacji zabytków metalu, drewna, malarstwa, skóry i tkanin. Muzeum jest doskonałym zapleczem do pracy naukowej i konserwatorskiej. Liczne opracowania autorstwa jego pracowników i innych badaczy, poświęcone dziejom oręża i zagadnieniom konserwacji militariów, publikowane są w wydawanym przez muzeum periodyku "Muzealnictwo Wojskowe".
Charakter zbiorów oraz wyspecjalizowana kadra pracowników, czyni z tej placówki także ważny ośrodek informacyjno-konsultacyjny. Do grona jego współpracowników należą członkowie Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Muzeum utrzymuje kontakty z pokrewnymi placówkami w kraju i poza jego granicami m.in. za pośrednictwem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowości (IAMAM). Jest także członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM działającego pod patronatem UNESCO.
Ulgowy wstęp przysługuje
 • żołnierzom zawodowym i ich rodzinom
 • pracownikom cywilnym wojska
 • młodzieży szkolnej i akademickiej (kraj. i zagr.)
 • emerytom, rencistom, inwalidom, osobom niepełnosprawym wraz z opiekunami
 • nauczycielom szkół podst. i ponadpodst. oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych
Bezpłatny wstęp przysługuje
 • pracownikom muzeów krajowych
 • żołnierzom zasadniczej służby wojskowej
 • inwalidom wojennym i wojskowym członkom stowarzyszeń:
    Miłośników Tradycji Oręża Polskiego
    Miłośników Dawnej Broni i Barwy
    Miłośników Dawnych Militariów
 • członkom IAMAM oraz ICOM
Proponujemy
 • Lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej (w tym zajęcia dla osób niepełnosprawnych)
 • Oprowadzanie w językach obcych
 • Konsultacje naukowe i konserwatorskie
 • Spotkania kombatanckie, ślubowania i alerty harcerskie
 • Organizację promocji książek
 • Organizację konkursów historycznych dla młodzieży
 • Praktyki studenckie
o muzeum |  wystawy |  zbiory |  oddziały |  mapka |  wydarzenia |  nagrody |  artykuły |  linki
Copyright © by Muzeum Wojska Polskiego Created by Agencja kreatywna e-mouse