Una breu història

L'estany de Sils, era un antiga llacuna que  ocupava una superfície de mes de 7 km quadrats. No era un estany d'aigües parmenets sinó que el seu nivell variava segons els anys. A partir del S.XIII l'estany pateix varis intents de dessecació, bàsicament provocats per lluitar contra les malalties i per guanyar noves terres de conreus. Tot i els diferents intents per dessecar-lo no va ser fins l'any 1851 quant es va construir la sèquia que anava a desembocar a la riera de Santa coloma , que la dessecació de l'estany va ser més exitosa.

Sèquia de Sils    

La dessecació de l'estany va permetre tenir noves terres que es van repartit amb petites parcel·les a la gent que havia construït la sèquia.

Moltes d'aquestes parcel·les eren prats de dalla on es deixava créixer l'herba i llavors es dallava per ser aprofitada per el bèstia.

A partir dels anys 70 moltes d'aquestes explotacions van deixar de ser rendibles i llavors es varen substituir per plantacions de pollancres i plàtans que varen transformar la zona.

 

El projecte de restauració

Des del 1998 hi ha un projecte Life que preten portar a terme la restauració d'aquesta zona. 

Els objectius que es volen portar a terme son: 

* Un sanejament de les aigües de la zona

* Recuperar els antics prats de dalls 

* La recuperació d'una llacuna permanent i el seu entorn de boscos de ribera.

 

 

 

Pàgina inci

 

 

 

1