سد و نیروگاه کارون4

تاریخچه و معرفی

ورود به سایت اختصاصی ...

 

مطالعات مرحله توجيهي سد و نيروگاه كارون 4 در سال 1373 با شركت مهندسي مشاور مهاب قدس شروع و پس از گزارش آذر ماه سال 1375 اين شركت  عمليات اجرايي آن با احداث تونلهاي انحراف آب  آغاز گرديد ،انحراف آب در خرداد 82 انجام شده است و عملیات احداث تونلهای آببر، ساختمان نیروگاه ، و بدنه وسرریز در حال انجام است .

 

موقعیت جغرافیای طرح

در استان چهار محال بختیاری و 180 کیلومتری جنوب غربی شهرکرد قرار دارد

 

اهداف و منافع طرح

  • تولید 21.7میلیون کیلووات ساعت انرژی در سال

  • کنترل آبهای سطحی منطقه

  • کنترل سیلابهای مخرب فصلی

  • درآمدی معادل 100میلیون دلاردر سال از تولید انرژی

مشخصات سد و نیروگاه

بتنی دو قوسی نوع سد
230 m ارتفاع سد پی
440 m طول تاج
35 m عرض سد در پی
7 m عرض تاج
2190 million m3 حجم کل مخزن
749  million m3 حجم مفید مخزن
1.8 million m3 حجم کل بتن ریزی
Gated  type سرریز
8600 m3/s ظرفیت تخلیه سرریزها

یک فراز بند به ارتفاع 45متر و یک نشیب بند به ارتفاع 15مترهمچنین : دو رشته تونل به قطر تمام شده 5/9 متر ، تونل چپ به طول 637متر و تونل راست به طول700متر

سیستم انحراف

سطحی

نوع نیروگاه
1000 MW ( 4x250 MW) ظرفیت نصب