>start >nasze miasto >dzielnice
wyślij | drukuj | .TXT
Dzielnice
Nasze miasto
Zaproszenie
Warszawa w liczbach
Warszawa w obiektywie
Dzielnice
Oficjalne symbole miasta
Prezydenci m.st. Warszawy
Honorowi Obywatele m.st. Warszawy
Miasta Partnerskie
Historia Warszawy
Warszawskie legendy
Warszawskie mosty
Plan miasta

large
Kliknij aby powiększyć
Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic, które zachowując swój własny charakter składają się na obraz całego miasta. Dzielnice to: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.

Bemowo obejmuje tereny tak zwanego zachodniego pasma byłej dzielnicy-gminy Wola, które zostały przyłączone do Warszawy dopiero w roku 1951. Do niedawna rolnicze, mające dobrą ziemię i od stu mniej więcej lat stanowiące zaplecze ogrodnicze Warszawy >> więcej

Białołęka zajmuje powierzchnię 74 km2 w północnej części Warszawy. Położona jest przy trasach wylotowych na Białystok, Gdańsk, Ostrołękę, Suwałki i nad Zalew Zegrzyński. Dzielnica graniczy z Rezerwatem Łęgi Czarnej Strugi. W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój dzielnicy związany głównie z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego >> więcej

Dzielnica Bielany położona jest w północnej części Warszawy, na lewobrzeżnych tarasach Wisły. Jest jedną z najładniejszych i najbardziej zielonych dzielnic warszawskich >> więcej

Mokotów jest dzielnicą w głównej mierze mieszkaniową. Swoje miejsce znalazły tutaj także ambasady, rezydencje, przedstawicielstwa zagraniczne, firmy o ustalonej renomie, urzędy państwowe oraz radio i telewizja >> więcej

Ochota zajmuje powierzchnię 972 ha, z czego prawie 200 hektarów to tereny zielone. Mieszka tutaj prawie 90 tysięcy osób, a co piąty mieszkaniec Ochoty ma nie więcej niż 15 lat >> więcej

Praga Południe jest dzielnicą zieleni. Podmiejski i w głównej mierze rolniczy charakter dzielnicy sprawiły, że brak jest tu w zasadzie budowli starszych niż z początku XX wieku. Prawdziwą perełkę stanowi Saska Kępa z charakterystyczną dla lat 20. i 30. zabudową rezydencyjną >> więcej

Praga Północ jako jedna z nielicznych dzielnic Warszawy zachowała swój naturalny historyczny rodowód >> więcej

Tak, jak w większości pozostałych dzielnic sąsiadujących ze Śródmieściem, w Rembertowie znajduje się sporo wolnych przestrzeni i terenów leśnych, które otaczają dzielnicę praktycznie ze wszystkich stron. Mała gęstość zaludnienia i rzadka zabudowa stwarza możliwości rozwoju obszarów pod budownictwo niskie i rekreacyjno-sportowe >> więcej

Śródmieście to dzielnica nazywana sercem Warszawy, to tutaj mieści się większość urzędów centralnych i samorządowych. Śródmieście jest również centrum kulturalno-rekreacyjnym stolicy, z największą ilością muzeów, galerii, teatrów i kin. Odbywają się tu imprezy kulturalne i sportowe o znaczeniu lokalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym >> więcej

Dzielnica Targówek położona jest na prawym brzegu Wisły. Zajmuje tereny o powierzchni 2437 ha, tj.5 procent powierzchni całej Warszawy >> więcej

Ursus jest jedną z najmniejszych warszawskich dzielnic, zajmuje powierzchnię 9 kilometrów kwadratowych. Położona jest w zachodniej części stolicy, w odległości 9 km od centrum miasta. Sąsiaduje z dzielnicami Warszawy: Włochami i Bemowem oraz podwarszawskimi gminami: Ożarowem Mazowieckim, Piastowem i Michałowicami >> więcej

Dzielnica Ursynów położona jest prawie w całości na Równinie Warszawskiej, wyniesionej 20-30 m powyżej lustra wody w Wiśle i obejmuje południowe rejony Warszawy. Ursynów graniczy od północy z Mokotowem, od zachodu z Włochami, od płd.-zachodu z gminami Raszyn i Lesznowola, od południa z gminami Lesznowola, Piaseczno i Konstancin-Jeziorna >> więcej

Obszar dzielnicy Wawer liczy 7971 ha, przy czym 34,8% jej powierzchni to lasy, tak więc jest to dzielnica zielona o znanych walorach klimatycznych i tradycji uzdrowiskowej. Słynna z przyrodniczego bogactwa lasów tworzących Mazowiecki Park Krajobrazowy w sąsiedztwie którego planuje się inwestycje nieuciążliwe dla środowiska, takie jak: ośrodki sportu i rekreacji, małe pensjonaty oraz ośrodki usług medycznych >> więcej

Wesoła to najmłodsza dzielnica Warszawy, przyłączona do miasta 27 października 2002 r. Zatopiona w zieleni drzew Wesoła tworzy zdrowy i przyjazny człowiekowi klimat. Ponad 60% jej powierzchni pokryta jest lasami, głównie sosnowymi >> więcej

Wilanów to dzielnica przyjazna dla inwestorów i gości. Wielkie niezagospodarowane tereny, piękne okolice, miasto i ogród zarazem - wszystko to tworzy unikalny klimat dzielnicy >> więcej

Dzielnica Włochy położona jest na obrzeżach stolicy na tyle daleko, żeby nie docierał tu zgiełk centrum, i jednocześnie tak, blisko, że komunikacja ze śródmieściem nie stanowi problemu >> więcej

Wola, to dzielnica wypełniona po brzegi historią. Spotyka się ją niemal na każdym kroku; przypominają o niej pomniki, cmentarze, ulice oraz miejsca owiane legendą. Tutaj, u zbiegu obecnych ulic Elekcyjnej, Obozowej i Okopowej, mniej więcej przed 400 laty odbywały się wolne elekcje, na których szlachta wybierała kolejnych królów polskich >> więcej

Żoliborz ze swymi wspaniałymi warunkami środowiskowymi ma charakter mieszkanowo-rekreacyjny. Znaczną część dzielnicy stanowią tereny zielone, które tworzą jej unikalny obraz odróżniający Żoliborz od innych dzielnic więcej

<<powrót

(c) Urząd m.st. Warszawa  |  mapa serwisu  |  webmaster  |  Start

Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Rembertów
Praga Południe
Praga Północ
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz