Je moet je schamen! - een discussie 'op niveau'

 

Heb es even rondgekeken op uw site. Waarom vertelt u de mensen al die onzin nog? U doet alsof evolutie een geloof is. Voor sommige mensen is dat misschien wel zo, maar voor wetenschappers en mensen die serieus over dit soort dingen nadenken absoluut niet. Het verschil tussen een geloof en een wetenschappelijke theorie is dat een geloof onwrikbaar is, dat wil zeggen wat: voor informatie er ook naar boven komt, wat voor kritiek er ook op wordt geuit, hoezeer bewezen wordt dat het onzin is, men blijft er in geloven. Een wetenschappelijke theorie verklaart zo nauwkeurig mogelijk allerlei verschijnselen. Zodra de feiten niet met de theorie stroken, dan moet er een andere theorie komen, die betere verklaringen biedt. Zo'n nieuwe theorie komt dan voor de oude in de plaats. Sommige "evolutiegelovigen" houden dan wellicht nog een tijdje aan de evolutie vast, maar de meerderheid van wetenschappers en weldenkende mensen laat er geen traan om dat de evolutietheorie in dat geval moet worden verworpen. Integendeel, als je op zoek bent naar de waarheid, dan moet je zulke stappen nu eenmaal zetten. De kans dat de evolutietheorie onderuit gaat, lijkt overigens niet groot. Het scheppingsverhaal gaat in de warrige eerste alinea's van Genesis al onderuit. Verder nemen christenen geen enkele moeite om concreet, wetenschappelijk aan te tonen dat er zoiets als een schepping door een god bestaat. Ze kijken alleen maar in de bijbel, in plaats van te onderzoeken hoe goden op de materie kunnen inwerken, wat voor processen zich dan afspelen, hoe goden de natuurwetten omzeilen etc. etc. De scheppingsmythe is derhalve volstrekt niet serieus et nemen. Maar op een zeer suggestieve manier probeert u de mensen toch wijs te maken dat het gammele kletsverhaal uit Genesis de waarheid is. Zelfs op serieuze theologie-opleidingen verkondigen ze dit soort flauwekul toch ook al lang niet meer? En heus, die Jezus komt echt niet meer terug hoor. Maakt u zich maar geen illusies. En als u die illusies heeft, hou die dan voor uzelf en vertel uw kerkgangers eens wat we nou eigenlijk werkelijk weten over Jezus. U moet u diep schamen!

Peter Jansen

 

Lees het antwoord van drs. Erjan van der Linde