Je moet je schamen! (of niet?) - een discussie 'op niveau'

 

Lees de mail van Peter

Beste Peter,

Merkwaardig dat je eindigt met een erg irrationele opmerking als 'U moet u diep schamen!'. En waarom moet ik me schamen? Omdat ik in je ogen on-wetenschappelijk bezig ben. Ik dacht dat wetenschap altijd nog gebaseerd was op herhaalbare experimenten. Nu die ontbreken ten enen male als het gaat om de oorsprong van het leven, het ontstaan van de soorten en de macro-evolutie. Het gaat dus om een geloof dat je aanhangt, een evolutie-geloof met allerlei stromingen, relikwieën en hogepriesters. Moet ik dit geloven? Kom nou toch! Moet jij mij verwijten te geloven in een ander geloof? Kom nou toch!

Wanneer het gaat om een 'niet-herhaalbaar experiment' (en dat is de mensheid met een geschiedschrijving van pakweg 4000 - 5000 jaar) dan heb je niets aan de extrapolatie van een wetenschap die 150 jaar oud is. Dan heb ik meer vertrouwen in de geschreven documenten van mensen  die er zelf bij waren. Dan is de bijbel één van de meest betrouwbare documenten met een doorgaande verhaallijn van 1500 voor Christus - 100 na Christus. Noem me eens nog zo'n boek met vergelijkbare historische parameters! Ik acht de feiten van dit boek zeker net zo hoog als de feiten van onze tijd (inclusief de wetenschappelijke). Wij barsten in onze tijd van de hoogmoed. Is de wereld er anno 2007 beter op geworden dan 1007 voor Christus of 107 na Christus? Helemaal niet! Verdelen we de rijkdommen der aarde beter? Helemaal niet. Leven we gezonder? Nee! Vormen we nu hechtere - voor elkaar zorgende gemeenschappen? Ook al niet. We leven echt in een individualistische en egoïstische tijd waar we de helft van de wereld laten verrekken van de honger, de aids en het onrecht van onderbetaling (kinderarbeid) en van roof van grondstoffen (door onze Multinationals). En wat doe jij aan dit onrecht?

Daarbij komt dat ik geloof in God en dat ik spreek met God. Hij maakt mijn leven compleet en vrolijk. Steeds opnieuw merk ik dat Hij werkt volgens zijn handleiding, de bijbel. Dit maakt mijn leven stabiel en doelgericht. Dit wil ik voor geen goud missen, al vinden 1000 mensen zoals jij dit 'onzin'
Het geloof heeft iets onwrikbaars, net zoals elke dag de perfecte aardbol met zijn perfecte leefklimaat voor een mens (even de milieu-invloeden van de mens 'wegdenken') ronddraait. Toeval? Kom nou toch! Waarom de zwaartekracht, de elektromagnetische kracht en de kernkrachten. Toeval? Het kon op miljarden manieren 'fout' gaan in de loop van het gepostuleerde tijdspad van de wetenschappelijke theorie van de oorsprong van dit universum. Waarom ging het toch goed? Door God 'natuurlijk'! Hij had hier zijn hand in. Waarom wordt elke tuin, elke schitterende aangelegde hof op den duur een puinhoop? Vanwege de sterkere krachten van de natuur die het op deze wereld voor het zeggen hebben. Waarom stort een wetenschappelijk doorgemeten ruimtevaartuig op deze planeet? Omdat de sterkere krachten op deze planeet het voor het zeggen hebben. Waarom stort een wetenschappelijk verantwoorde brug, bouwwerk of voertuig tenslotte in? Omdat enz. Deze krachten stuurt God aan. Het antropisch principe laat ook zien dat om enige vaststelling aan het universum te doen, er noodzakelijkerwijs intelligent leven moet zijn (Wikipedia).

Ik neem dus het scheppingsverhaal volstrekt serieus en verbaas me over elke nieuwe schepping in het voorjaar. Hoe is het mogelijk dat alle deeltjes in de natuur afgebroken worden en uit al deze deeltjes weer totaal nieuw leven voortkomt, zoals een schitterende Roos of een bloeiende Berk? Kom daar eens om met de afbraakproducten van onze wetenschappelijke uitvindingen! We zitten de komende 10.000den jaren opgescheept met radioactief afval. Afrika komt om in de plastic zakken. De atmosfeer wordt verpest door onze afvalstoffen. Wat een verschil met Gods manier van 'afvalverwerking'.
Beste Peter, ik mag je wel, maar je manier van reageren op mijn site niet. Je vertegenwoordigt voor mij een hoogmoedig mens die maar een heel klein stukje van de werkelijkheid ziet en dat tot het één en al maakt. Je gaat in tegen krachten in je, krachten daarin gelegd door je eigen Maker. Je gelooft in de wetenschap en dat is als een slang die je tenslotte bijt.
En daarbij: In deze wereld zijn er veel meer mensen die geloven in God dan die er niet in geloven (al is dat in Nederland helaas omgekeerd). En het geloof wordt voor velen ook steeds relevanter, dan pakweg 30 jaar geleden. Dus, get ready for the future! Zelf de hedendaagse theologische opleidingen gaan meer rekening houden met de relevantie van de hele bijbel (pregnant voorbeeld hiervan is de VU in Amsterdam met hoogleraren als Bram van de Beek. Dat 'gammele kletsverhaal van Genesis' heeft het inmiddels al wel 3500 jaar uitgehouden. De 'origins of species ' van Charles Darwin ruim 100 jaar.
Maakt u zich geen illusies. Eens komt je God tegen. Ik hoop dat je Hem dan onder ogen kunt komen zonder dat je je diep moet schamen!

Met groet,
drs. Erjan van der Linde

Lees de reactie van Peter