Gå til hovedinnhold  |   Gå til sidemeny  |  Gå til høyremeny
Sørum kommunevåpen

Etter initiativ fra Blaker og Sørum historielag ble det i 1977 satt ned et utvalg til å utrede spørsmålet om eget kommunevåpen for Sørum.

Utvalget arrangerte i 1979 en åpen idékonkurranse om våpenmotiv. Vinnerutkastet, en fembladet rose, ble kåret i samråd med Riksarkivet og senere justert noe etter heraldiske retningslinjer.

Våpenforslaget ble vedtatt av kommunestyret 6. november 1980 og godkjent i statsråd 26. juni 1981.

Våpenets beskrivelse (blasonering) er: "På gull bunn en rød, fembladet rose."

Denne rosen er opprinnelig det gamle adelsvåpenet til Sudreimsætten, en av Norges mest fremtredende og mektigste ætter i middelalderen. Ætten eide til tider landets største jordegods og hadde stamsete på Sudreimr, i en periode Romerikes eneste baroni. Sudreimr lå i nåværende Sørum kommune, og navnet har også senere blitt til Sørum.

Kommunevåpen Sørum

 

Retningslinjer for tildeling av jakkemerke med kommunevåpen (kommunenål)

Innholdsansvarlig: Politisk sekretær Odd Hellum
Skrevet: 31.01.2008 10:20:47


Skog 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne siden
Rådhuset, Kuskerudvegen 11, Postboks 113, 1921 Sørumsand, Telefon: 63 82 53 00, E-post: postmottak@sorum.kommune.no
Utviklet i samarbeid med Sem & Stenersen Prokom